Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Canonul cel Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Canonul cel Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

În primele patru zile din Sfântul și Marele Post, 19-22 februarie 2018, în toate bisericile mănăstirești și parohiale din Episcopia Oradiei a fost săvârşită  slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, numit și Canonul de pocăință sau Canonul lacrimilor, una dintre cele mai frumoase slujbe ale Bisericii Ortodoxe.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat, în aceste zile, la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în cadrul slujbei Pavecerniței Mari, câte o parte din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în prezența obștii monahale și a numeroși credincioşi orădeni, răspunsurile la strană fiind oferite de un grup de monahii.

La finalul fiecărei slujbe, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind frumusețea și bogăția duhovnicească a Canonului cel Mare, un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, și arătând importanța pe care o au postul, pocăința și iertarea în viața noastră:

„Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, cu un conținut teologic ales, foarte frumos și bogat din punct de vedere duhovnicesc și liturgic, fiind un rezumat al Sfintei Scripturi, atât din Vechiul testament, cât și din Noul Testament, este, mai ales, o icoană poetică a așteptărilor poporului ales din vechime pentru venirea în lume a lui Mesia.” 

„Iertarea, asupra căreia se insistă mult în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, este o condiție «sine qua non», fără de care nu se poate dobândi mântuirea. Nu putem primi în dar mântuirea, nu putem primi viața cea veșnică, nu putem să ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, dacă nu ne iertăm și noi unii pe alții, din adâncul inimii.”

„Iertarea este o stare lăuntrică, nu doar un simplu gest pe care îl facem, ca apoi să nu mai avem nevoie de iertare. La fel ca și pocăința, iertarea trebuie să fie o stare continuă, căci tot timpul vieții noastre trebuie să iertăm, să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos. Dincolo de iartare, ca stare lăuntrică pe parcursul întregii vieți, avem nevoie de iertare, în special, ca să ne apropiem de Preacuratele Taine ale lui Hristos. Ideal ar fi, ca și creștini, să ne împărtășim cât mai des cu Preacuratele Taine ale lui Hristos și să trăim o astfel de viață cum trăiau primii creștini, în afară de păcat, ca să putem avea starea lăuntrică de a ne cumineca cât mai des și a primi, astfel, merinde pe calea veșniciei.”

Dacă în primele patru zile din Sfântul și Marele Post Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul a fost citit pe fragmente, urmează ca, în sfintele biserici, la Denia de miercuri seara, pentru ziua de joi, din săptămâna a cincea a Postului Sfintelor Paști, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul să fie citit în întregime.