Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Catedrala cu Luna a fost binecuvântată

Catedrala cu Luna a fost binecuvântată

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-a aflat zilele acestea înveşmântată în aleasă haină de sărbătoare, la aniversarea a 320 de ani de la atestarea documentară oficială, prin Diploma leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice din anul 1695, care menţiona pe Episcopul Efrem Banianin ca arhipăstor al Episcopiei Oradiei şi Agriei, un moment deosebit în viaţa spirituală a Bihorului şi Crişanei, a românilor ortodocşi de la brazda de nord-vest a pământului românesc.

Cu binecuvântarea şi sub purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Întâistătătorului Episcopiei Oradiei, acest frumos jubileu a fost marcat în cetatea de pe malurile Crişului Repede prin manifestări liturgice şi culturale în zilele de 19 şi 20 septembrie, evenimente ce au readus în conştiinţa contemporanilor din Bihor vechimea credinţei ortodoxe în aceste ţinuturi străvechi româneşti şi rolul esenţial al Eparhiei Ortodoxe a Oradiei în păstrarea şi mărturisirea identităţii naţionale şi confesionale a românilor bihoreni.

La invitaţia Chiriarhului Oradiei, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dar şi din Biserica Ortodoxă a Serbiei au poposit la Oradea, luând parte la programul pastoral-misionar şi cultural organizat. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la manifestările comemorative de la Oradea a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului.

Sâmbătă, 19 septembrie a.c., la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu Lună din Oradea, clerul şi credincioşii parohiei Oradea-Centrală au avut marea bucurie ca un sobor de patru arhierei, împreună cu ieromonahi, preoţi şi diaconi, să oficieze slujba de binecuvântare a lucrărilor de restaurare de la vechea catedrală episcopală, urmată de Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul Bisericii cu Lună, dirijat de Dl. Conf. Univ. Dr. Valentin Lazăr. Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria şi Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei au adus binecuvântare peste clerul şi poporul prezent la sfintele slujbe.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a transmis binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, pentru sărbătoarea Eparhiei Oradiei, subliniind importanţa istorică a acestei aniversări:

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit astăzi să împlinim o lucrare deosebită în această catedrală a Ortodoxiei bihorene, Biserica cu Lună. Lucrările ce s-au săvârşit la această minunată biserică nu sunt altceva decât rodul dragostei credincioşilor şi slujitorilor, a întregului popor dreptmăritor din Oradea Mare.

Mulţumim Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei că ne-a invitat să fim părtaşi la aceste festivităţi, comemorându-se 320 de ani de activitate menţionată în scris, pentru că viaţa bisericească ortodoxă pe aceste meleaguri este mult mai veche. Este bine să ne cunoaştem istoria, este bine să ne comemorăm trecutul, să-l preţuim, deoarece suntem responsabili de viitorul pe care noi îl pregătim pentru posteritate. Ca şi delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aceste manifestări, vă aduc binecuvântarea Preafericirii Sale pentru osteneala deosebită pe care aţi depus-o, cu multă iubire jertfelnică, dimpreună cu preţuirea noastră adresată Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie care, împreună cu preoţii şi cu credincioşii acestui ţinut, staţi cu toţii de veghe aici la graniţa ţării, ca un bastion al Ortodoxiei româneşti”.

Ierarhul Oradiei, în cuvântul rostit, a făcut o prezentare istorică a momentului aniversar, subliniind prezenţa şi continuitatea mărturisirii ortodoxe în Bihor încă din cele mai vechi timpuri:

„Evenimentul pe care noi îl comemorăm, nu doar în aceste zile, dar pe parcursul întregului an, 320 de ani de la emiterea Diplomei leopoldine de conferire a privilegiilor ilirice, prin care a fost acordată libertate de manifestare deplină credinţei ortodoxe în teritoriile eliberate de sub stăpânirea islamică, atestă existenţa Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, chiar dacă Ortodoxia pe aceste meleaguri este mult mai veche, încă de la începuturile formării neamului nostru românesc. Marcăm anul acesta recunoaşterea oficială, de către o stăpânire care nu era nici românească, nici ortodoxă, a Episcopiei Ortodoxe aici, iar această recunoaştere venea, de fapt, pe fondul contribuţiei esenţiale pe care românii ortodocşi de pe aceste meleaguri au avut-o şi au adus-o la menţinerea identităţii culturale creştine în această parte a Europei, în timpul stăpânirii Imperiului otoman peste Crişana şi peste Banat.”

„Dorim să ne exprimăm mulţumirea duhovnicească şi recunoştinţa faţă de Preasfânta Treime pentru tot ceea ce ne-a dat, ca şi putere, rezistenţă şi curaj, ca să mărturisim, generaţie după generaţie, dreapta credinţă în Bihor şi, în mod particular, pentru rodul arătat în această biserică şi în această parohie, care astăzi a primit binecuvântarea, după lucrările de restaurare şi înnoire.

De asemenea, rugăm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului să transmită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României toată dragostea noastră filială şi respectul cuvenit, al tuturor slujitorilor sfintelor altare şi al întregului popor al lui Dumnezeu din Eparhia Oradiei, pentru tot ceea ce face în apărarea, promovarea şi mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti ortodoxe în ţară şi peste hotare. Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului pentru dragostea pe care ne-o poartă şi pentru prezenţa sa în mijlocul nostru, dar şi Preasfinţitului Părinte Siluan al Ungariei şi Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, pentru faptul că au onorat cu prezenţa manifestările noastre comemorative.”

În ultimii ani, prin grija Părintelui Paroh Teodor Cristea şi prin intermediul unui proiect transfrontalier european, Catedrala cu Lună din Oradea, monument istoric, a fost restaurată şi consolidată, atât în exterior, cât şi în interior, fiind aşezate vitralii noi, cu scene din viaţa Maicii Domnului, ocrotitoarea sfântului lăcaş. Totodată, muzeul Bisericii cu Lună, aflat într-o clădire din incinta complexului bisericesc, a fost reamenajat şi înnoit.