Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cea dintâi Dumnezeiască Liturghie în noua biserică din Tileagd

Cea dintâi Dumnezeiască Liturghie în noua biserică din Tileagd

În Duminica a douăzeci și doua după Rusalii, 1 noiembrie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Tileagd, Protopopiatul Oradea, prilej cu care a inaugurat slujirea în noua biserică parohială cu hramurile Nașterea Maicii Domnului şi Acoperământul Maicii Domnului.

În dimineața zilei a fost oficiată slujba de sfințire a apei, Agheasma mică, fiind binecuvântat interiorul sfântului lăcaș, prin stropire cu apă sfințită, urmată de Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Chiriarhul Oradiei, în sobor de preoţi şi diaconi, de faţă fiind mulţime mare de credincioşi, dar şi oficialităţi locale. Astfel, au fost săvârşite primele sfinte slujbe în noua biserică parohială din Tileagd, ce a început a se zidi în anul 2007, la scurtă vreme după întronizarea Preasfințitului Părinte Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei (25 februarie 2007).

Construirea unei noi biserici în localitatea Tileagd a venit ca o necesitate pastorală stringentă, vechiul sfânt lăcaș, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, ridicat între anii 1845-1869, devenind neîncăpător pentru cei 1.150 de credincioși dreptmăritori din Tileagd. Prin grija Părintelui paroh Marin Pușcaș, prin strădania și jertfa bunilor enoriași, dar și cu sprijinul Consiliului Local al comunei Tileagd și generozitatea a numeroși binefăcători, în opt ani de zile s-a reușit ridicarea sfântului lăcaș, actualmente fiind în lucru placarea exterioară, iar interiorul pregătit pentru a primi veșmântul de pictură.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, pornind de la cuvintele din finalul pericopei, „Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți”, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit celor prezenți principalele învățături duhovnicești ce se desprind din Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, spusă de Mântuitorul Iisus Hristos:

„Pericopa evanghelică de astăzi ne aduce aminte tuturor celor care credem că nu este nevoie de minuni pentru a crede și a asculta cuvântul lui Dumnezeu, nu este nevoie de ceva extraordinar, venit de dincolo de hotarele lumii și vieții acesteia pentru ca omul să creadă și să se mântuiască. Pilda pe care am ascultat-o ne pune în față un om bogat, trăind în desfătări, în porfiră și vison, pe de o parte, iar de cealaltă parte un sărac bolnav, lipsit și plind de bube, dorind să se sature doar din fărâmiturile ce cădeau de la masa bogatului, care nu s-a înduioșat de soarta săracului, dând dovadă de nepăsare și indiferență.”

„La vremea cuvenită mor amândoi, și bogatul și săracul. Săracul ajunge în sânul lui Avraam, la mângâiere multă și odihnă, iar bogatul ajunge în iad, în văpaie și în flăcări. Îl vede pe săracul Lazăr și dialoghează peste prăpastia de netrecut dintre ei cu Patriarhul biblic Avraam, rugându-l să îl lase pe Lazăr să își ude vârful degetului în apă și să îl răcorească puțin, adică ajunge el acum în postura de cerșetor, cerând milă, dar nu o poate primi din cauza prăpastiei ce există între rai și iad. Bogatul îi cere, apoi, o minune lui Avraam, dar nu pentru el, căci era în iad, însă pentru frații lui de pe pământ, ca să nu ajungă și ei în iad, rugându-l pe Avraam ca să le dea de știre despre chinurile de acolo, să trimită pe cineva dintre cei morți și să le spună să nu mai păcătuiască, să nu mai trăiască în indiferență față de cei săraci, față de aproapele, de cel care are nevoie de ajutor. Avraam răspunde direct: «Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei». Deci au Legea și pe proroci, adică Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Pentru noi, creștinii, acest cuvânt se traduce prin aceea că avem aici Biserica, care ne învață ce trebuie să facem ca să ne mântuim. Nu este nevoie de minuni ca să credem, nu este nevoie ca să învie cineva din morți ca noi să credem în cuvântul Domnului Hristos. Cel care nu ia aminte și nu împlinește în viața sa sfaturile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a lăsat în Biserică, prin Sfânta Evanghelie, acela riscă, după moarte, să aibă soarta bogatului nemilostiv.”

„Neamul nostru are multe cuvinte de înțelepciune, proverbe și zicători, între care este și cuvântul «Cum îți așterni, așa dormi!». În cazul nostru, duhovnicește văzând lucrurile, cum trăim în lumea aceasta, de așa ceva vom avea parte dincolo. Dacă suntem buni și milostivi, atenți și nu indiferenți față de cei săraci, dincolo de moarte vom avea parte de mangâiere și odihnă, sălășluindu-ne în Împărăția cerurilor.”

De asemenea, Ierarhul a vorbit în cuvântul de învățătură și despre responsabilitatea pe care o au părinții trupești, dar și cei duhovnicești (nașii de la Botez), în creșterea și educarea copiilor lor în dragoste de Dumnezeu și de Biserica Ortodoxă și respect pentru valorile și tradițiile neamului nostru românesc, adresându-le îndemnul să respingă importata sărbătoare păgână de Halloween, ce este total străină de cultura, credința și spiritualitatea românească. Preasfinția Sa a felicitat pe copiii și tinerii care au venit la biserică îmbrăcați în vechi și frumoase straie tradiționale din Bihor, arătând prin aceasta cinstirea pe care o au față de înaintași și promovând bunul gust și arta populară românească străveche de pe meleagurile bihorene.

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie în care a făcut o prezentare a parohiei Tileagd, arătând etapele lucrărilor de construcție la noul lăcaș de cult. Părintele paroh Marin Pușcaș a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru tot sprijinul şi purtarea de grijă pe care a arătat-o necontenit faţă de credincioşii din Tileagd, oficialităţilor pentru ajutorul acordat, dar şi credincioşilor pentru jertfa pe care au depus-o până acum în construirea noii biserici, arătând că vechea biserică nu va fi uitată, ci va rămâne și pe mai departe în grija comunității.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a subliniat importanţa zidirii noii biserici și a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Tileagd pentru pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica strămoşească.

Copiii și tinerii din parohie au oferit celor prezenți, în încheierea programului liturgic, un microconcert de pricesne și cântări bisericești, iar apoi, în semn de cinstire și prețuire, apropiindu-se aniversarea zilei de naștere a Chiriarhului Oradiei, toți credincioșii și clerul prezent i-au cântat Preasfințitului Părinte Sofronie tradiționalul „La mulți ani!”.