Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cea dintâi Liturghie arhierească în noua biserică din Voivozi-Șimian

Cea dintâi Liturghie arhierească în noua biserică din Voivozi-Șimian

În Duminica a treia după Rusalii, 17 iunie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Voivozi-Șimian, Protopopiatul Marghita, săvârșind cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică parohială cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de întreaga comunitate parohială, ce numără 200 de suflete, oficialități locale și centrale și un ales sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei. De asemenea, au fost prezente la slujbă și doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), în frunte cu Doamna președinte Viorica Cherteș, originară din Voivozi-Șimian.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre lucrurile esențiale pe care trebuie să le împlinim în viața pământească, pentru a dobândi viața cerească:

„Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o este un fragment din Predica de pe munte, Muntele Fericirilor, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care, prin cuvintele Sale, pune temelia Împărăției cerurilor, căci ne arată tot ceea ce trebuie să știm și să împlinim pentru a moșteni Împărăția cerurilor.”

„În această Împărăție fără de sfârșit soarele nu apune, pentru că o luminează Soarele Dreptății, Care este Însuși Iisus Hristos Domnul, Lumina lumii, Care luminează pe tot omul din întuneric, Care ne luminează pe noi toți, Care strălucește cu putere pe chipurile sfinților, atât în viața pământească, cât îndeosebi în viața cerească cea fără de sfârșit, unde suntem și noi invitați să pășim. Pentru a intra, însă, în Împărăția cerurilor, trebuie să căutăm, așa cum ne spune Domnul Hristos, dreptatea lui Dumnezeu. Care este dreptatea lui Dumnezeu? Anume că Tatăl Cel din ceruri L-a trimis în lume pe Fiul Său, Cuvântul Veșnic al Tatălui, ca să Se facă Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat și să moară El pentru păcatele noastre. Așadar, dreptatea lui Dumnezeu înseamnă dragoste totală, împinsă până la extrem.”

„Toate cele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus și le-a învățat sunt cuprinse, în mod esențial, în Predica de pe munte. Cei care L-au ascultat au rămas îngândurați. Unii au rămas împreună cu El, iar alții, plini de grijile lumești, s-au întors la cele ale lumii. Nouă, celor de astăzi, la fel ca și generațiilor de creștini dinainte de noi, ne răsună acum cuvântul lui Dumnezeu, punându-ne înainte lucrurile esențiale pentru viața noastră. Nu cu ce ne îmbrăcăm, nu ce mâncăm sau ce bem, pentru că de acestea știe Dumnezeu că avem trebuință. Ci, dacă vrem să moștenim viața cea veșnică, trebuie să căutăm Împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu. Acestea le împlinește creștinul, pe acestea trebuie să le caute creștinul în viața sa, ca să dobândească cerul.”

„Într-adevăr, nu este ușor să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, nu este ușor să trăiești după învățăturile Evangheliei, dar acolo unde puterile noastre sunt slabe, Duhul lui Dumnezeu vine și le împlinește. Au nu suntem învățați că Duhul Însuși Se roagă în noi cu suspine negrăite? Pentru că în urcușul spre cer cu toții trecem prin încercări și nu de puține ori dovedim că suntem neputincioși și că ne lipsesc foarte multe pentru a păși pe urmele Mântuitorului Hristos. Dar acolo unde noi nu putem, puterea lui Dumnezeu poate și împlinește și covârșește neputința noastră, lipsurile și limitările și tot ceea ce ține de firea umană căzută, moștenită de la protopărinții Adam și Eva, cu condiția ca și noi să vrem, să dorim lucrul acesta.”

La momentul liturgic îndătinat, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Alexandru Dănuț Bara, ca preot misionar la Protopopiatul Beiuș, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Teodor Tiron din Parohia Rieni. Noul hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Totodată, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotesit pe Părintele paroh Bogdan Ionuț Feher întru iconom.

Părintele Călin Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit Ierahului, subliniind dragostea și jertfelnicia bunilor credincioși din Voivozi-Șimian și a tânărului și vrednicului părinte paroh Bogdan Ionuț Feher.

Parohul locului a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit și toate darurile revărsate cu îmbelșugare peste comunitatea dreptmăritoare din localitate, mulţumind Ierarhului pentru binecuvântarea şi purtarea de grijă, pentru osteneala și slujirea aleasă. Mulțumiri au fost aduse oficialităţilor pentru sprijinul acordat, credincioşilor pentru ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, dar și tuturor binefăcătorilor, mai de aproape sau mai de departe.

În cuvântul rostit la final, Episcopul Oradiei a felicitat pe bunii credincioși din Parohia Voivozi-Șimian, în frunte cu parohul lor, pentru frumoasa biserică ridicată, adresând îndemn la continuarea lucrărilor ctitoricești, pentru ca sfântul lăcaș să poată fi târnosit cât mai curând. Ierarhul a oferit diplome de apreciere membrilor Consiliului parohial și credincioșilor care s-au evidențiat în sprijinirea lucrărilor de zidire a noii biserici.

 

*

 

În anul 2014, urmare a unui proces în justiţie, biserica parohială din Voivozi-Șimian a fost retrocedată către mica comunitate greco-catolică din localitate, dimpreună cu casa parohială și 15 hectare de teren, românii ortodocşi majoritari fiind nevoiţi să purceadă la lucrarea de construire a unei noi biserici. Începând din luna decembrie 2014, prin grija Părintelui Daniel Brisc, fostul paroh, în școala din localitate a fost amenajat un paraclis provizoriu, unde s-au săvârșit sfintele slujbe până la praznicul Învierii Domnului din anul 2018.

Actualul preot paroh, Bogdan Ionuț Feher, a fost instalat în această parohie la 29 martie 2015, iar dorința fierbinte a dreptmăritorilor creștini din satul Voivozi-Șimian, comuna Șimian, de a avea o nouă biserică a prins contur în luna noiembrie a anului 2015, când autoritățile locale au oferit o suprafață de teren de 1634 mp parohiei ortodoxe, în centrul localității. Piatra de temelie a noii biserici ocrotite de Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sfințită și așezată de Întâistătătorul Eparhiei Oradiei în 9 martie 2016, de pomenirea Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia.

Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, noul sfânt lăcaș s-a construit după modelul vechii biserici de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din Arhiepiscopia Aradului, cea mai veche mănăstire cu funcționare neîntreruptă din tot întinsul pământului românesc.

Cu sprijinul financiar consistent și determinant al Domnului George Becali din București, prin ajutorul unui grup de fii și fiice ai Bisericii dreptmăritoare din Ploiești, Arhiepiscopia Bucureștilor, care, aflând despre greutățile prin care trec românii ortodocși din Voivozi-Șimian, au dorit să se implice și să ajute la ridicarea noii biserici, dar și prin jertfele bunilor și statornicilor credincioși din localitate, păstoriți de tânărul și vrednicul părinte paroh, sfântul lăcaș s-a ridicat și a fost acoperit, fiind amenajat spațiul liturgic, astfel încât la praznicul Învierii Domnului din acest an a fost săvârșită cea dintâi Sfântă Liturghie în noua biserică parohială.