Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din Bihor

Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din Bihor

La nivelul județului Bihor, vineri 7 aprilie 2017, s-a desfășurat cercul pedagogic al profesorilor de religie pe semestrul al II-lea. Tema cercului din acest semestru stabilită în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei a valorificat „Exemple de bună practică în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina religie.

            Programul cercului desfășurat la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea, Școala Gimnazială Nr. 1 Sântandrei,  Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei  a cuprins vizionarea unei activități didactice sau extracurriculare, susținerea unui referat cu tematică specifică, respectiv a unui material referitor la impactul jocurilor din mediul online asupra conduitei copiilor și tinerilor, pregătit de către un specialist din cadrul Centrului Județean Resurse și Asistență Educațională Bihor. Activitățile filmate sau prezentate în format ppt au fost analizate în plen de către profesorii de religie în raport cu modul în care s-a ilustrat în procesul instructiv-educativ, respectiv activitățile educative extrașcolare, tema cercurului. 

Cu acest prilej prin intermediul profesorilor metodiști s-a transmis cuvântul de binecuvântare, susținere și apreciere din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcop Oradiei.

În continuarea programului s-au transmis la nivelul fiecărui cerc comunicările din partea inspectorului școlar pentru disciplina religie, Pr. Prof. Florin Negruțiu, referitoare la programele educative desfășurate în semestrul al II-lea, evidențiind parteneriatele locale și județene și implicarea profesorilor de religie în acțiuni cu caracter filantropic și de voluntariat, respectiv în acțiuni și manifestări inițiate sau în parteneriat cu comunitatea religioasă locală sau județeană, precum și  noutățile de la nivelul disciplinei. S-au evidențiat rezultatele obținute de elevi la etapele județene ale concursurilor de profil și la olimpiada de religie, respectiv profesionalismul cadrelor didactice și responsabilitatea cu care abordează toate competițiile de profil.     

            Profesorilor de religie li s-a reamintit rolul și necesitatea activităților extracurriculare desfășurate în spațiul școlar și în afara acestuia, care să valorizeze competențele dobândite de elevi în cadrul disciplinei și să detemine creșterea dorinței de implicare mai accentuată a tinerilor în viața comunității parohiale

S-a remarcat implicarea profesorilor de religie în proiectele județene consacrate precum Festivalul de colinde „Noi umblăm a colinda” și cel de pricesne „La umbra Crucii Tale”, manifestări care reunesc sute de copii și tineri din școli și parohii, părinți ai acestora, profesori de religie și alte specialități, preoți și reprezentanți ai unor instituții cu rol determinant în susținerea familiei, a orei de religie, cu preocupare permanentă în identificarea și susținerea și promovarea valorilor spirituale, culturale și educaționale.

            Activitățile metodice și programele educative au fost completate de o sesiune de instruire având ca temă Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor susținută de specialiști din cadrul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor și adresată unui număr de 30 de cadre dicatice care predau religie la toate ciclurile de învățământ în Municipiul Oradea și județul Bihor.