Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din Bihor

Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din Bihor

Luni, 4 noiembrie 2019, cercul pedagogic al cadrelor didactice care predau disciplina Religie în școlile și liceele din județul Bihor a fost găzduit anul acesta de Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” din Oradea. La activitate, onorată de prezența Excelenței Sale László Böcskei, Episcop Romano-Catolic de Oradea, au participat profesorii de religie de la nivelul întregului județ  Bihor reprezentând cultele: ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat, baptist și penticostal.

În debutul programului, după rugăciunea Tatăl nostru, Episcopul romano-catolic a adresat un cuvânt corpului profesoral prezent în care a evidențiat printre altele: „Avem o misiune mare, pe care trebuie să o îndeplinim cu bucurie, iar bucuria, lumina credinței trebuie să fie în noi.” Inspectorul școlar pentru disciplina Religie, Pr. Prof. Florin Negruțiu, a mulțumit Excelenței Sale pentru prezența la această activitate și pentru susținerea orei de Religie, alături de toți reprezentanții cultelor de la nivel județean. De  asemenea a prezentat tematica și principalele aspecte ce urmează a fi expuse și dezbătute.

În cadrul cercului, doamnele profesor Rodica Marian și Emanuela Țăran de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, au prezentat lucrarea „Valorificarea activităților de învățare în raport cu competențele specifice în contextul aplicării programei școlare la disciplina religie pentru clasa a VII-a”. În cadrul expunerii, acestea au surprins posibile activități de învățare, modalități de implementare a conținuturilor programei și au pus în valoare oportunitatea pe care o au cadrele didactice de a fi creativi în procesul instructiv-educativ.

O componentă importantă a programului a constat în prezentarea pedagogiei Franz Kett. Principiile și evoluția introducerii pedagogiei în spațiul educațional românesc au fost prezentate de dl. prof. dr. Nemes István, profesor la Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo” din Oradea. Pedagogia Kett este un sistem caracterizat prin:

-         Sprijinirea autoeducării copilului;

-         Trezirea și dezvoltarea bucuriei vieții prin mijloace pedagogice și didactice;

-         Ajutarea autorealizării copilului;

-         Dezvoltarea competențelor necesare pentru a avea relații interpersonale sănătoase, pline de apreciere, axate pe valori;

-         Crearea capacității unei relații pline de grijă față de mediul înconjurător și cel social;

-         Însoțirea copilului către intuirea unui ultim și suprem fundament al ființei și al sensului, care fundamentează tot ceea ce există și dă un sens cuprinzător  vieții. 

Domna profesor Ramona Benedek, cadru didactic la Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo” din Oradea a prezentat modalitatea de a folosi această pedagogie de la clasele primare până la clasele liceale. Materialele didactice folosite în timpul activităților au fost expuse pentru a se observa unicitatea acestora.  Înainte de comunicări a avut loc diseminarea rezulatelor unui proiect Erasmus+, implementat de Colegiul Național „Ocatvian Goga” din Marghita, cu denumirea SPER - Speranța Pentru Educația Românească. 

În ultima parte a programului li s-a prezentat profesorilor de religie calendarul și principalele competiții din acest an școlar de la nivelul disciplinei, evidențiindu-se pentru perioada următoare cele cu caracter educativ extracurricular precum: Festivalul de colinde „Noi umblăm a colinda”, expoziția de desene și icoane „Nașterea Domnului popas duhovnicesc”. S-a reamintit de asemenea despre rolul educativ al profesorului de religie în școală, în proximitatea acesteia, respectiv în comunitatea religioasă din care face parte sau cu care interacționează. Astfel, s-a reiterat necesitatea actualizării parteneriatelor cu comunitățile religioase, organizații și instituții cu rol formativ religios prin care se pun în valoare preocupări de voluntariat și filantropice ale elevilor.

 

Pr. Prof. Florin Negruțiu