Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cerc pedagogic al profesorilor de religie în județul Bihor

Cerc pedagogic al profesorilor de religie în județul Bihor

Vineri, 18 noiembrie 2022, s-a desfășurat cercul pedagogic la disciplina religie. Acesta a fost organizat pe centre metodice: Oradea la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, Beiuș-Ștei la Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș” Beiuș, Salonta-Tinca la Colegiul Național ”Teodor Neș” Salonta, Aleșd la Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” Aleșd și Marghita la Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita.

Cercul a avut ca temă Valorificarea resurselor educationale deschise si a platformelor educationale in procesul de predare învățare. În acest context au fost prezentate referate, exemple de bune practici, fragmente de lecții înregistrate audio-video.

De asemenea, în contextul marcării Zilei Bibliei, în data13 noiembrie, la pomenirea Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, a fost amenajată și vernisată  în biblioteca Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, o expoziție care a cuprins mai multe ediții ale Sfintei Scripturi tipărită în limba română, latină, greacă, ebraică, italiană, germană, franceză, maghiară utilizate în cultul ortodox, greco-catolic, romano-catolic, reformat, penticostal și baptist. Mare parte din exemplarele expuse fac parte din colecția Liceului Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, fiind donate de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei,.

            În prima parte a cercului, dascălii au fost informați cu privire la importanța parcurgerii Metodologiei privind predarea disciplinei religie pentru a cunoaște foarte bine modul de organizare și gestionare a orei de religie.

Părintele profesor Radu Valer Rus, vicar eparhial a transmis cuvânt de apreciere din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, pentru activitatea desfășurată de profesorii de religie din județul Bihor, dar și îndemnul de a acorda în continuare atenție calității actului de predare-învățare, de a se preocupa de identificarea și utilizarea celor mai adecvate metode și mijloace de învățământ care să facă atractivă ora de religie pentru elevi din toate nivelurile de învățământ. Mesajul a fost transmis și colegilor din județ prin intermediul responsabililor de cerc.

În continuare, a fost subliniată importanța informării elevilor cu privire la beneficiile participării la concursuri și olimpiade în contextul acordării de burse pentru cei care obțin performannțe. Colegii au fost imvitați să popularizeze oferta educațională a liceelor teologice și a facultăților de teologie din județul Bihor, pentru ca cei interesați să aibă informații corecte și complete, în timp util, cu privire la oportunitatea parcurgerii unui traseu educational în acest sens.

S-a reamintit corpului profesoral importanța parcurgerii metodologiilor de mișcare a personalului didactic, respectiv a celei de formare continua pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

Un aspect important, a fost acela referitor la importanța implicării elevilor în activități cu caracter educativ extrașcolar, complementare orei de religie, care reprezintă ocazii de a pune în valoare conținutul și importanța orei de religie prin participarea la expoziții, festivaluri, acțiuni filantropice în parteneriat cu comunitățile religioase și diverse organizații locale.

Valorificarea resurselor existente la nivel national, inclusiv în mediul online a fost elementul de legătură cu a doua parte a activității, în care au fost prezentate referate pe această temă, au fost expuse și analizate secvențe de lecții înregistrate audio-video la învățământul gimnazial și liceal.

De asemenea, la Oradea a fost prezentată o mobilitate în cadrul unui proiect Erasmus+ desfășurată de profesori de religie de la Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea, prilej cu care a fost reiterată invitația către toți profesorii de religie de a se implica în astfel de programe în cadrul cărora se interacționează cu sisteme de învățământ din Europa și nu numai, schimbul de bune practici având de fiecare data impact asupra modului de organizare a activităților didactice curriculare și extracurriculare.

Pr. Prof. Florin Negruțiu