Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 2 noiembrie 2012, la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea s-a desfășurat cercul pedagogic al profesorilor de Religie din județul Bihor. În cadrul cercului pedagogic, care a reunit toate zonele județului, s-a dezbătut tema  „Valorificarea funcției  evaluării în procesul instructiv educativ la disciplina Religie”.

După prezentarea aspectelor care vizează probleme curente, respectiv selecția metodiștilor și înmânarea deciziilor care certifică acest statut, s-a reamintit profesorilor de religie despre apariția fișelor la clasa pregătitoare și modalitatea prin care acestea pot fi achiziționate.

În partea de debut a activității, Părintele profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activităţi cu tineretul în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, a transmis cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Sofronie către toți profesorii de Religie din județul Bihor. S-a subliniat rolul activităților formativ-educative cu tematică religioasă ca formă de evaluare a activităților didactice. De asemenea, părintele consilier a reamintit preocuparea şi grija permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie în ce privește calitatea actului de predare-învățare la disciplina Religie, prestația cadrelor didactice și diversificarea activităților educative, cu aplecare specială pe formarea caracterului moral al copiilor şi pe apropierea lor de Biserică şi de valorile moralei creştine.

În continuare, au fost prezentate trei referate care au surprins particularitatea evaluării la clasa pregătitoare, ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal. S-a dezbătut rolul evaluării la disciplina relige în noul context educațional, fiind accentuată componenta formativă a acesteia.  Au fost prezentate câteva teste elaborate de către profesorii metodiști pentru fiecare ciclu de învățământ, ca reper pentru cadrele didactice de la nivelul județului.

A doua componentă a cercului pedagogic a constat într-o activitate practică, gestionată de responsabilii de cerc și profesorii metodiști. Au fost constituite trei echipe de lucru, pe cicluri  de învățământ, care au lucrat la proiectarea unei activități de evaluare. Materialele elaborate au fost prezentate într-o primă etapă la nivelul grupei, respectiv în plen. S-au făcut aprecieri cu privire la modul de formulare a competențelor, selectarea și utilizarea celor mai adecvate instrumente și metode de lucru, astfel încât evaluarea să fie relevantă și eficientă, cu sarcini clare. Profesorii de religie au apreciat această formă de organizare a activității cercului pedagogic, constatând că este nevoie de un permanent schimb de idei, experiență și „bune practici.”

Produsele activității pe grupe se vor redacta și transmite în format electronic și se posta pe pagina web a profesorilor de religie din județul Bihor - www.profesordereligie.ro.

Inspectorul de specialitate, Părintele profesor Florin Negruțiu a subliniat rolul metodelor și instrumentelor complementare de evaluare, care valorizează la nivelul spațiului școlar și comunitar conținuturile predate în cadrul disciplinei. De asemenea, această formă de evaluare monitorizează și verifică nivelul de formare a deprinderilor la elevi și consolidează parteneriatul Școală-Familie-Biserică.

Cercul pedagogic a fost așadar un bun prilej de exersare  și optimizare a unor deprinderi pedagogice necesare în activitatea de predare – învățare – evaluare la disciplina Religie.