Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfăşurat, în ziua de vineri, 29 martie 2013, de la ora 9, cercul pedagogic al profesorilor de Religie din cuprinsul Episcopiei Oradiei, având ca tema „Instruirea diferenţiată”.

La activitate au participat PC Prot. Prof. Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Oradiei şi director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, şi PC Prot. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

În prima parte a activităţii, Părintele Radu Rus a transmis mesajul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, aprecierile referitoare la activitatea misionară desfăşurată de profesorii de religie şi îndemnul Preasfinţiei Sale adresat acestora, de a valorifica mai accentuat componenta educativă a conţinuturilor, pentru consolidarea parteneriatului dintre Biserică, şcoală şi familie. De asemenea, Părintele consilier a subliniat preocuparea permanentă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru consolidarea statutului disciplinei Religie şi a cadrelor didactice care predau această disciplină, precum şi pentru dezvoltarea unor proiecte cât mai diverse pentru copii şi tineri.

Cu această ocazie a fost prezentată oferta educaţională a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea pentru anul universitar 2013-2014 şi oferta educaţională, respectiv condiţiile de înscriere, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea.

Profesorilor de religie li s-au prelucrat, apoi, prevederile metodologiei de mişcare a personalului didactic pentru anul şcolar 2013-2014, respectiv modalitatea de ocupare a posturilor didactice. Au fost precizate, de asemenea, principalele acţiuni educative care urmează să se desfăşoare în următoarea perioadă: expoziţia de desene şi icoane „Patimile şi Învierea Domnului”, simpozionul naţional „Roman Ciorogariu - spirit european” şi premierea în cadru festiv a elevilor cu rezultate deosebite la etapele judeţeană şi naţională a Olimpiadei de Religie.

Programul cercului pedagogic a vizat şi o componentă de formare privind instruirea diferenţiată. În acest sens s-au constituit patru grupe, pe trei cicluri de învăţământ, care au avut ca sarcină proiectarea unei lecţii cu raportare la particularităţile instruirii diferenţiate. Această secvenţă a fost precedată de o prezentare generală a particularităţilor învăţării diferenţiate din perspectiva cadrului didactic, a curriculei, a strategiilor didactice şi a elevilor. Activitatea pe grupe, coordonată de profesorii metodişti şi responsabilii de cerc, s-a finalizat cu o prezentare în plen, în cadrul căreia au fost formulate aprecieri în legătură cu activităţile proiectate şi s-au făcut propuneri de optimizare a componentei de proiectare.