Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din județul Bihor

Cercul pedagogic al profesorilor de Religie din județul Bihor

În data de 27 mai 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a desfășurat on-line, pe platforma Webex, cercul pedagogic la disciplina Religiela nivelul județului Bihor.

În acest semestru tema a vizat Diseminarea si valorificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește desfășurarea activităților didactice online. La activitatea coordonată de inspectorul școlar pentru disciplina religie, Părintele profesor Florin Negruțiu, a fost invitat consilierul ministrului educației, domnul Romeo Moșoiu, și directorul Centrului Județean și Resurse și Asistență Educațională, doamna psiholog Ani Emilia.  La activitate au participat profesorii de religie de la nivelul întregului județ, reprezentând cultele: ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat, baptist și penticostal.

În debutul programului, după rugăciunea Tatăl nostru, domnul Romeo Moșoiu a transmis un cuvânt de salut întregului corp profesoral de la nivelul județului Bihor, iar apoi a prezentat pe larg o radiografie a modului în care s-au desfășurat activitățile instructiv educative la disciplina religie la nivel de țară, subliniind inițiativele și modelele de bună practică de la nivel national. Cu prilejul prezenței domnului consilier la întâlnirea cu profesorii de religie, domnul director Moșoiu a transmis cuvinte de apreciere la adresa Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei și deopotrivă profesorilor de religie, pentru modul exemplar în care au gestionat evenimentele cu caracter religios la nivel județean sau national, competiții de profil, ultima fiind Olimpiada Națională de religie ortodoxă pentru clasele V-XII desfășurată la Oradea în luna mai a anului 2019. 

Părintele profesor Radu Rus, vicar eparhial și directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, a transmis cuvântul de salut și binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie atât domnului consilier, cât și membrilor corpului profesoral prezenți la cerc, mulțumind cu prioritate domnului Romeo Moșoiu pentru susținerea inițiativelor locale și naționale din perspectiva orei de religie și a liceelor teologice, dar și pentru modul în care a reușit să impună la nivel național  proiectele propuse din partea factorilor educaționali.

          În continuarea programului cercului pedagogic, doamna director Ani Emilia Radu-Cernea a susținut prelegerea:Cum captăm și menținem atenția elevilor în predarea online și după aceasta? Doamna psiholog a insistat asupra rolului profesorului în general și a profesorului de religie în mod deosebit, în ce privește gestionarea relației cu elevii. Au fost surprinse elementele sensibile asupra cărora să reflecteze profesorii de religieîn gestionarea cu tact pedagogic a întregului demers didactic. Intervenția s-a dovedit a fi nu doar utilă, ci extrem de necesară, doamna director exprimându-și disponibilitatea continuării și nuanțării colaborării cu profesorii de religie în beneficiul educațional al elevilor

Doamna Diana Nichita, profesor de religie la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, a prezentat avantajele și dezavantajele predării online, exemplificând cu câteva activități desfășurate, prezentând metodele și mijloacele utilizate, fiind apreciate prin modul în care au captat și menținut atenția elevilor și determinând implicarea acestora în mod activ în procesul de predare-învățare.

Doamnele profesor Alina Deliman și Florentina Socolan de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea și Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea au prezentat două activități  educative desfășurate online: un program dedicat zilei mamei și unul conceput și desfășurat pentru marcarea Micii Uniri.

    Toate activitățile prezentate au demonstrat gradul de implicare al profesorilor de religie pentru

proiectarea și și susținerea unor activități de calitate, identificând instrumente adecvate cu impact pozitiv asupra beneficiarilor educației și spre satisfacția părinților.

S-au adresat cuvinte de mulțumire și apreciere profesorilor de religie care în perioada predării online au participat la elaborarea de materiale pedagogice pentru clasele pregătitoare până la clasa a XII-a. În perioada predării online cu prioritate pe perioada anului 2020, în fiecare săptămână s-au elaborat materiale, schițe, lecții pentru toate clasele transmise tuturor profesorilor de religie în cadrul grupului de pe platforma de socializare Whatsapp.

De asemenea, cu acest prilej, inspectorul de specialitate le-a prezentat profesorilor de religie importanța prezentării ofertelor educaționale pentru liceele teologice elevilor de clasa a VIII -a și pentru facultățile de teologie elevilor clasei a XII-a.

În ultima parte a cercului pedagogic,profesorilor de religie li s-a amintit de modificarea programelor școlare pentru titularizare și definitivat, de etapele în care se află inspecțiile pentru gradele didactice, fiind invitați să se implice în toate acțiunile de la nivelul școlilor care urmeazăsă se deruleze, conform calendarelor la nivelul școlii sau la nivel județean.

Pr. Prof. Florin Negruțiu