Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chipul serafic al persoanelor vârstnice și melosul bisericesc, dezbătute în cadrul simpozionului internațional de la Oradea

Chipul serafic al persoanelor vârstnice și melosul bisericesc, dezbătute în cadrul simpozionului internațional de la Oradea

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universității din Oradea, își continuă șirul manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la înființarea învățământului academic teologic ortodox în Oradea.

Contextul aniversar a făcut ca, în perioada 15-17 octombrie 2023, să fie organizat, în cadrul mediului academic teologic ortodox, Simpozionul național cu participare internațională: Persoanele vârstnice în misiunea și activitatea pastorală a Bisericii & Melosul bisericesc și importanța lui în cultul Biaericii Ortodoxe.

           Evenimentul s-a înscris și în seria de manifestări științifice prilejuite de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2023, ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, în Patriarhia Română.

Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului a avut loc luni, 16 octombrie 2023, începând cu ora 09:30, când, în prezența Chiriarhului Oradiei, a fost oficiată slujba de Te Deum în capela facultății cu hramul Sfântul Teodor Studitul.

 Prima parte a manifestării a debutat cu un cuvânt de deschidere rostit de Pr.conf.univ.dr. Viorel-Cristian Popa, decanul facultății, care a evidențiat însemnătatea momentului, aceasta deoarece, la data de 16 octombrie 1923, s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor Academiei Teologice din Oradea, evenimentul în sine dorindu-se a fi un arc peste timp. În finalul cuvântului de deschidere,  a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru părinteasca purtare de grijă.

Luările de cuvânt au continuat cu alocuțiunea rostită de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a prezentat un amplu expozeu, în cuprinsul căruia a subliniat importanța misiunii pe care a început-o Academia de Teologie Ortodoxă din Oradea pentru tot pământul Crișanei, misiune care este continuată de către actuala facultate. De asemenea, Preasfinția Sa a remarcat faptul că Oradea este un model de conviețuire și de echilibru, o cetate multiculturală, o Europă în miniatură.În încheierea cuvântului său, ierarhul orădean a transmis mult succes participanților la lucrările simpozionului, felicitând organizatorii acestei manifestări.

Rectorul Universității din Oradea, Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, a prezentat o frumoasă retrospectivă a activității facultății orădene de după anul 1991, când învățământul teologic ortodox orădean și-a reluat activitatea, astăzi instituția având toate cele trei cicluri de studiu: licență, materat și doctorat. Distinsul rector a felicitat participanții la lucrările acestui simpozion, adresând mult succes referenților.

La lucrările simpozionului au participat cadre didactice de la University of  Eastern Finland, Facoltà di Teologia – Puglia (Italia), precum și de la facultățile de profil din Iași, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Craiova, Arad, Timișoara și Oradea.

În cuprinsul referatelor au fost prezentate aspecte legate de melosul bisericesc și importanța lui în cultul Bisericii Ortodoxe, precum și faptul că bătrânețea presupune o relație mai strânsă cu Dumnezeu, bazată pe înțelepciune și pe o purificare a sufletului. De asemenea, a fost reliefată și permanenta preocupare a Bisericii față de persoanele vârstnice, pe care le consideră un izvor de binecuvântare și de înțelepciune.

La finalul lucrărilor simpozionului, Părintele conf. univ. dr. Viorel-Cristian Popa, decanul facultăţii, a mulţumit tuturor participanților la lucrările acestui simpozion, concluzionând că prin referatele prezentate s-a străbătut un adevărat maraton frățesc, duhovnicesc și de cercetare științifică teologică de mare calitate, menționând că s-a produs o îmbogățire reciprocă a participanților și că toate referatele prezentate vor fi concretizate într-un volum dedicat manifestării.        

Pr. conf.univ.dr Doru Fer