Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat credincioșii din parohia Băile Felix

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat credincioșii din parohia Băile Felix

În Duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români, 21 iunie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramurile Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a oficialităților locale, respectându-se noile îndrumări bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite din cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei, pornind de la cuvintele scripturistice „Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 10, 22), a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat cinstirea aleasă de care se bucură Sfinţii Români în poporul nostru, modele vrednice de urmat pentru toți, care sunt pururea rugători pentru noi înaintea Preasfintei Treimi:

„Cea de-a doua duminică după marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt este, începând din anul 1992, în Biserica Ortodoxă Română, duminica cinstirii Tuturor Sfinților Români, știuți și neștiuți, cunoscuți și necunoscuți încă de noi, dar cunoscuți de Dumnezeu în slava Sa, pentru că ei L-au mărturisit, de multe ori cu prețul vieții lor, pe Dumnezeu aici pe pământ.”

„Dacă prima duminică după Rusalii arată rodirea Duhului Sfânt în Biserică prin mulțimea Sfinților din toate neamurile, din toate timpurile și din toate locurile, cea de-a doua duminică după praznicul Cincizecimii este arătarea rodirii Duhului Sfânt în mod particular într-o anumită țară, într-un anumit pământ, așa încât pentru noi, cei din Biserica Ortodoxă Română, este Duminica Sfinților Români.”

„De la primii martiri ai neamului, de la cei care au fost duși înaintea dregătorilor, a împăraților și a puternicilor lumii spre a fi judecați că sunt creștini și Îl iubesc și Îl mărturisesc pe Hristos, până la mulțimea ierarhilor luminați, a cuvioșilor care s-au rugat și s-au nevoit, trecuți cu numele în calendar și în sinaxar, și până la mulțimea Sfinților neștiuți, mulți înaintași ai noștri de sânge, străbuni de-ai noștri care s-au rugat mult și s-au mântuit, care au răbdat până la sfârșit prigoniri și umilințe.”

„Cinstim astăzi, așadar, mulțimea Sfinților rodiți de poporul nostru, care au odrăslit duhovnicește în pământul binecuvântat al patriei noastre, însă nu doar Sfinții din neamul nostru, ci și Sfinții din alte neamuri care L-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în pământul nostru strămoșesc, la nordul și la sudul Dunării, de-a lungul timpului, înaintea poporului lui Dumnezeu. Astăzi este zi de bucurie sub cerul României, sub cupola de har a Bisericii Ortodoxe Române, pentru că din ceruri, rugându-se pentru noi, ne binecuvintează mulțimea de Sfinți din neamul nostru. Nu întâmplător, pentru rugăciunile și prin mijlocirile Sfinților Români, după perioada îndelungată de încercare și ispită din acest an, astăzi avem posibilitatea să ne rugăm iarăși împreună, cler și credincioși, în sfintele biserici.”

„Cea dintâi pericopă evanghelică citită astăzi vorbește de chemarea primilor apostoli, iar cel dintâi chemat la apostolat a fost Sfântul Andrei, ocrotitorul României, care a predicat Evanghelia în Sciția, atât în Sciția Mică, Dobrogea de astăzi, dar și în Sciția Mare, în nordul Mării Negre, în părțile Chersonului de odinioară, fiind socotit, deoarece acele pământuri au intrat în componența Rusiei kieviene, și ocrotitorul Rusiei. Așadar, Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia înaintașilor noștri, care au primit cuvântul lui Dumnezeu și, pe măsură ce îl primeau, se și formau ca popor, prin simbioza daco-romană, la care s-au adăugat apoi valurile de popoare migratoare absorbite în poporul nostru, așa încât noi ne-am format ca popor deodată cu încreștinarea noastră. Nu putem vorbi despre români, România și românitate fără Creștinism, fără Hristos Domnul, fără Biserică. Cultura română este adânc plămădită teologic și bisericesc, căci toată literatura veche românească și arta sunt de sorginte bisericească sau în lumina Bisericii izvodite.”

„Cea de-a doua pericopă evanghelică pe care am ascultat-o astăzi este legată de Sfinții Români, cei care mult au răbdat pentru Hristos Domnul și pentru Evanghelia Sa. Sunt Sfinți pe care îi chemăm în ajutor în rugăciunile noastre, iar ei, chiar și atunci când uităm de prețioasa moștenire spirituală și culturală pe care ne-au lăsat-o, se roagă pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi, pentru poporul nostru, pentru țara noastră atât de încercată în cursul istoriei, și mai ales pentru dăinuirea prin veacuri a neamului nostru românesc.”

În cadrul slujbei, la momentul liturgic rânduit, Ierarhul Oradiei a hirotonit pe arhidiaconul Gabriel Marius Cloboc întru preot pe seama bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Parohia Nojorid I, Protopopiatul Oradea.

După Rugăciunea Amvonului s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Parohul de la Băile Felix, Părintele Vasile Marius Bara, a rostit cuvântul de bun venit adresat Chiriarhului Oradiei, mulțumind pentru aleasa slujire și purtare de grijă pe care o arată enoriei Băile Felix.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe preotul paroh şi pe credincioşii enoriei pentru dărnicia şi jertfelnicia de care dau dovadă pentru Sfânta Biserică dreptmăritoare, chemând binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Sfinților Români peste întreaga comunitate.

Pr. Cristian Rus