Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Înălțarea Domnului din Salonta

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Înălțarea Domnului din Salonta

În Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 20 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Salonta I, Protopopiatul Tinca. Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înnoire realizate la biserica parohială cu hramul Înălțarea Domnului, împlinindu-se în aceste zile 90 de ani de la târnosirea sfântului lăcaș.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat semnificaţiile celui dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, subliniind rolul determinant pe care Sfinţii Părinţi participanţi l-au avut în apărarea dreptei credinţei și în păzirea unităţii Bisericii, unitate pentru care S-a rugat Însuși Mântuitorul Iisus Hristos:

„Duminica dintre Înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh este cinstită în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ca Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325. La Niceea, în Asia Mică, în apropiere de cetatea Marelui Constantin, Sfântul Împărat Constantin, pe care îl vom serba mâine, împreună cu Sfânta sa mamă Elena, a chemat pe conducătorii Bisericii din întreg Imperiul Roman, pe episcopii care păstoreau turma cea cuvântătoare a lui Dumnezeu, pentru a apăra unitatea Bisericii, ce era pusă în pericol de o erezie foarte periculoasă care bântuia atunci și din care s-au născut, de fapt, toate marile erezii care au căutat să sfâșie Trupul lui Hristos, Biserica. Este vorba de erezia ariană, propovăduită de un preot învățat din cetatea Alexandriei, care învăța, în mod fals, că Domnul Iisus Hristos nu ar fi Fiul lui Dumnezeu, fiind o făptură ca toate celelalte creații.”

„Sfinții Părinți, 318 la număr, adunați la Niceea, au apărat unitatea Bisericii, dreapta credință, și au alcătuit prima parte a Simbolului de credință, mărturisind că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină, Cel Care a venit din cer pe pământ ca să ne mântuiască pe noi, oamenii, luându-Și fire omenească, a murit pe Cruce, iar apoi a înviat din morți și S-a înălțat la ceruri, arătând, încă o dată, că El este Fiul lui Dumnezeu.”

„Domnul Iisus Hristos știa ce primejdii amenință Biserica și unitatea creștinilor. De aceea S-a rugat la Cina cea de Taină, în marea cuvântare de despărțire, pentru unitatea discipolilor Săi, așa cum am auzit din fragmentul scripturistic citit astăzi și care cuprinde rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos pentru unitatea creștinilor și a Bisericii, pentru ca Dumnezeu-Tatăl să păzească pe ucenicii Domnului Hristos în unitate, ca toți să fie una, așa cum Tatăl și cu Fiul în Duhul Sfânt una sunt. Acest principiu al unității Bisericii este atât de scump și drag, pentru că Domnul Iisus Hristos Însuși S-a rugat pentru unitatea Bisericii. Unitatea, însă, nu poate fi făcută oricum. Noi dorim ca toți creștinii să fie una, dar nu putem fi una oricum. Biserica Ortodoxă a păstrat, cu foarte mare scumpătate, credința apostolică, fără niciun adaos și fără nicio împuținare, așa cum au predat-o Apostolii Domnului Iisus Hristos.”

„Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament și Sfânta Tradiție sunt izvoarele pe baza cărora noi putem să mărturisim, fără nicio tăgadă, pe baza Revelației, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om, la plinirea vremii, când umanitatea a fost în stare să Îi ofere lui Dumnezeu o Fecioară curată, care să Îl poată naște pe Fiul lui Dumnezeu și care, născându-L, s-a învrednicit să fie Născătoare de Dumnezeu. De aceea, este foarte important, mai ales pentru noi, în Sfânta Biserică Ortodoxă, să mărturisim nu doar că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, și că cea care L-a născut este Născătoare de Dumnezeu.”

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a rostit cuvântul de bun venit Ierarhului, iar parohul locului, Părintele Nicolae Marian a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija arhipăstorească, dar și credincioșilor enoriei și tuturor celor care au jertfit pentru Sfânta Biserică.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrarea ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, autoritățile locale, reprezentate prin Domnul primar Ladislau Török și pe dreptmăritorii creștini, oferind o diplomă de apreciere Adunării parohiale, Consiliului și Comitetului parohial.