Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica parohială din Mierlău

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica parohială din Mierlău

În Duminica a patra după Paști, 29 aprilie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Mierlău, Protopopiatul Oradea, Ierarhul a sfințit noua catapeteasmă a bisericii parohiale cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil și a binecuvântat casa parohială recent renovată.

Preasfinția Sa a fost întâmpinat cu bucurie de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Mierlău. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț din Oradea-Nufărul, dirijat de Doamna Prof. Loredana Pantea.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești, săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat semnificaţiile vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, subliniind și simbolismul Vitezdei pentru creștini:

„Această duminică a patra după Paști, numită și a vindecării slăbănăgului de la Vitezda, prin pericopa evanghelică de la Ioan, ne pune înainte o minune săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos asupra unui paralitic, care suferea de neputință de zeci de ani. Iar din Apostolul zilei, din Faptele Apostolilor, am aflat cum un alt paralitic, Enea, a fost vindecat de Sfântul Apostol Petru, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, la fel cum tot în numele Domnului Hristos a săvârșit Apostolul Petru minunea învierii Tavitei.”

„Toate aceste minuni sunt binecuvântări pe care Domnul Iisus Hristos, atât în timpul viețuirii Sale pe pământ, împreună cu oamenii, cât și după Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt, le-a săvârșit, direct sau prin ucenicii Săi, prin Sfânta Biserică pe care a întemeiat-o prin venirea Sfântului Duh.”

„Ne aflăm în perioada de pregătire pentru marele praznic al Rusaliilor sau Cincizecimea, Pogorârea Duhului Sfânt, când sărbătorim întemeierea Bisericii, Mireasa lui Hristos, locul binecuvântat în care se săvârșesc minuni, în care se înfăptuiesc vindecări prin lucrarea harului Duhului Sfânt. Pentru că Biserica este adevărată Vitezdă duhovnicească, scăldătoare duhovnicească unde mulțimea oamenilor vin să primească binecuvântare și iertare de la Dumnezeu. Locul în care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit minunea vindecării paraliticului, scăldătoarea Vitezda, este o preînchipuire a Bisericii. Scăldătoarea cu cinci pridvoare devine, ca simbol, prototip al bisericii creștine, care, la începuturi, era construită sub forma bazilicală, având cinci nave. Pridvoarele devin, astfel, preînchipuire a navelor bisericii, a locului binecuvântat al harului în care, prin lucrarea Duhului Sfânt, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, se săvârșesc vindecări, până în zilele noastre, prin rugăciunile și mijlocirile sfinților.”

La finalul slujbei, Chiriarhul a hirotesit pe Părintele paroh Corneliu Florin Pele întru iconom-stavrofor, pentru frumoasele lucrări realizate la sfântul lăcaș și la casa parohială din Mierlău, precum și pentru misiunea pastoral-misionară rodnică desfășurată până acum.

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru dragostea părintească pe care o arată neîncetat preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Eparhiei Oradiei, cu referiri speciale la parohia Mierlău, subliniind activitatea pilduitoare și jertfelnică a actualului preot paroh.

Corneliu Florin Pele, parohul locului, a ţinut să mulţumească Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa și slujirea aleasă în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Mierlău pe care, din încredinţarea Chiriarhului, o păstoreşte, dar şi bunilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat, încă de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrarea ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie. Ierarhul oferit diplome de apreciere Adunării parohiale și dreptmăritorilor creștini care s-au evidențiat în sprijinirea lucrărilor de înnoire realizate în parohie.