Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea-Nufărul

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea-Nufărul

Biserica ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae din cartierul Nufărul al Oradiei, zidită între anii 1937-1940, a fost binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în Duminica a douăzeci și opta după Rusalii, 16 decembrie 2018, după finalizarea unor importante lucrări de restaurare, extindere și înfrumusețare cu o nouă pictură, realizate pe parcursul anilor 2011-2016.

După sfințirea și binecuvântarea lucrărilor a urmat Sfânta Liturghie arhierească, la sfintele slujbe participând numeroși dreptmăritori creștini orădeni, răspunsurile liturgice fiind date de corul parohiei Oradea-Nufărul I, dirijat de Doamna Prof. Loredana Pantea.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat semnificaţiile Pildei celor poftiți la cină, subliniind importanța pregătirii duhovnicești pentru apropierea de Dumnezeu, prin spovedanie, prin participarea la Cina Domnului, la Sfânta Liturghie, și cuminecarea cu Preacuratele lui Hristos Taine, ca o pregustare a Cinei veșnice din Împărăția cerurilor:

„Pregătindu-ne de sărbătoarea Nașterii Domnului, ne pregătim să înțelegem, după putința noastră, și mai ales să trăim adevărul mântuitor al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, a întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, Cuvântul Veșnic al Tatălui, ne pregătim pentru darul cel mare pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, l-a adus lumii: Împărăția cerurilor.”

„Împărăția cerurilor este reflectată în pericopa evanghelică de astăzi. Pilda celor chemați la cină este pilda în care ni se descoperă cum Dumnezeu, în Împărăția Sa cea cerească, a pregătit pentru toți oamenii intrare. Împărăția cerurilor este asemănată cu o cină pentru că cina, în vechime, la popoarele Orientului apropiat, în special la popoarele semitice, și mai ales la evrei, era locul prin excelență al întâlnirii întregii familii, tradiție ce se mai păstrează și astăzi la multe din poporele lumii. Să nu uităm că la cină Mântuitorul Iisus Hristos a ales să Se despartă de ucenicii Săi, descoperindu-le Taina Sfintei Euharistii, Cina cea de Taină, prin Care Dumnezeu ni Se împărtășește nouă oamenilor.”

„Petrecerea adevărată a sărbătorii Nașterii Domnului este petrecerea împreună cu Dumnezeu, dar nu într-un mod abstract, pentru că este o invitație concretă și directă la Cină, la Cina Domnului, la Cina cea de Taină a Împărăției, la Sfânta Euharistie. La aceasta suntem chemați cu toții, și dacă vrem cu adevărat să prăznuim, se cade să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu, iar Biserica recomandă tuturor credincioșilor ca, măcar în cele patru posturi de peste an, și acum în special în postul pe care îl parcurgem, să ne spovedim și să ne cuminecăm cu Preacuratele Taine ale lui Hristos, să cinăm cu Domnul, să fim împreună cu Dumnezeu în Împărăția Sa.”

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a dat citire Acului de sfințire întocmit cu acest prilej, iar parohul enoriei Oradea-Nufărul I, Părintele Mircea Câmpianu, a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija arhipăstorească și slujirea sfințitoare în această zi de sărbătoare pentru „biserica mică” a parohiei, dar și credincioșilor și tuturor celor care au jertfit la realizarea lucrărilor de înnoire.

Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrare pastorală și administrativ-gospodărească ce o săvârşeşte, împreună cu ceilalți trei preoți coslujitori, astfel încât, pe lângă lucrările de zidire și înfrumusețare a noii și monumentalei biserici din Oradea-Nufărul, aflate în curs, ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan cel Nou Românul Hozevitul și de Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, s-a avut în grijă și restaurarea bisericii vechi a enoriei, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Ierarhul a oferit la final o diplomă de apreciere membrilor Adunării parohiale, Consiliului și Comitetului parohial.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc ca, în perioada binecuvântată ce a mai rămas până la praznicul Nașterii Domnului, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând și la colectele de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor aflați în nevoi și în lipsuri.