Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Tulca și de la casa parohială

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat înnoirile de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Tulca și de la casa parohială

În Duminica a douăzeci și șasea după Rusalii, 18 noiembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Tulca, Protopopiatul Tinca. Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înnoire realizate la biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae și la casa parohială.

Au participat la sfintele slujbe numeroși dreptmăritori creștini din Tulca, precum și oficialitățile locale. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Oradea-Nufărul I, dirijat de Doamna Prof. Loredana Pantea.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești săvârșită împreună cu un sobor de preoți și diaconi, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat semnificaţiile Pildei bogatului căruia i-a rodit țarina, subliniind că adevăratele și eternele comori și valori sunt cele sufletești, care nu dispar niciodată, creștinul fiind chemat să se îmbogățească în Dumnezeu, să crească duhovnicește, desprinzându-se de lumea materială prin post, rugăciune și fapte bune:

„Duminica de astăzi, a douăzeci și șasea după Rusalii, ne pune înaintea sufletelor noastre o foarte frumoasă pericopă evanghelică ce prezintă Pilda bogatului căruia i-a rodit țarină, rostită de Domnul nostru Iisus Hristos, o pildă foarte actuală, ce se potrivește perfect lumii noastre, societății din care facem parte, societății de consum. Din nefericire, în zilele noastre suntem educați nu după rânduielile cele bune și sănătoase de odinioară, ci, încă din primii ani de viață, din copilărie, suntem învățați, în familie, la școală, în lume, să dorim cât mai mult, să ne lăcomim, îngustându-ni-se, astfel, orizontul, și ajungând să devenim dependenți de lumea materială și să dorim nimic altceva decât bunurile trecătoare ale acestei vieți.”

„Cheia prin care trebuie să înțelegem cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos stă ascunsă în miezul pildei și este un semnal de alarmă pentru întreaga lume și pentru fiecare dintre noi în parte: «Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău.» Domnul Hristos se folosește de aceste cuvinte aspre ca să ne trezească la realitate. Viața nu se rezumă la ce este aici pe pământ, la lumea materială trecătoare, astfel că, oricât ne-am îngriji pentru ea, în orice clipă poate veni sfârșitul, pentru oricare dintre noi, de aceea Biserica ne îndeamnă să fim pregătiți, să ne pregătim pentru propriul nostru sfârșit.”

„În lumea de azi nu se mai vorbește despre bună-cuviință, despre respect, despre omenie, despre iertare și îngăduință, ci, dimpotrivă, egoismul este cultivat stăruitor, așa încât am ajuns, de multe ori fără să ne dăm seama, să ne creștem copiii nu într-o civilizație a iubirii, ci într-o cultură a egoismului. Toate acestea se întâmplă pentru că diavolul, vrăjmașul mântuirii omului, vrea ca omul să nu se mai gândească la moarte, ci să se gândească cum să își adune cât mai multe bunuri aici pe pământ. Iar societatea de consum aceasta dorește, de aceea se produc atât de multe lucruri, ca oamenii să le consume.”

„Pericopa evanghelică din această duminică ne prezintă pe omul, am putea spune, prototip al lumii de astăzi, omul societății de consum, care dorește să aibă cât mai mult, să aibă totul, și dacă se poate cu cât mai puțin efort. Iar în spatele acestei dorințe stă lăcomia, unul dintre păcatele cele mai grave, care îl macină pe om, care desfigurează și urâțește chipul lăuntric al omului.”

După împărtășirea cu Sfintele Taine a soborului slujitor și a copiilor prezenți la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Sofronie a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2018, privind însemnătatea Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în cuprinsul Patriarhiei Române.

La final, Ierarhul a hirotesit pe Părintele paroh Dorin Aurel Buda întru iconom, iar Părintelui pensionar Teodor Iga, fost paroh la Tulca, i-a oferit o diplomă de apreciere.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a rostit cuvântul de bun venit Ierarhului, iar parohul locului, Părintele Dorin Aurel Buda a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija arhipăstorească și distincția acordată, dar și credincioșilor enoriei și tuturor celor care au jertfit pentru Sfânta Biserică.

Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrare pastorală și administrativ-gospodărească ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, spre mântuirea credincioșilor enoriei.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc din Pastorala Sfântului Sinod ce s-a citit, ca, în perioada binecuvântată a Postului Crăciunului, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând la colectele de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor aflați în nevoi și lipsuri.

În încheierea programului liturgic din Parohia Tulca, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a sfințit și binecuvântat casa parohială, după lucrări ample de restaurare și renovare.