Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a instalat un nou paroh în enoria Nojorid I

Chiriarhul Oradiei a instalat un nou paroh în enoria Nojorid I

În Duminica a opta după Rusalii, 2 august 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat, pentru întâia oară, în vizită pastorală în Parohia Nojorid I, Protopopiatul Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Chiriarhul Oradiei a fost așteptat cu multă bucurie de către credincioșii acestei enorii care, în această zi, au primit pe noul lor preot paroh, în persoana Părintelui Gabriel Marius Cloboc, ca urmare a pensionării, la limită de vârstă, a fostului paroh, Preotul Gheorghe Bubui.

În bogatul cuvânt de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a reliefat semnificațiile duhovnicești ale minunii înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos:

„Minunea despre care am auzit în pericopa evanghelică de astăzi, a înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, minune săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care s-au săturat cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii, trebuie să fie pentru noi toți un semn al încrederii în puterea, în ajutorul și în minunile pe care Dumnezeu le săvârșește și în zilele noastre. De aceea, atunci când suntem flămânzi și însetați gândul nostru principal trebuie să fie la Dumnezeu, Care are grijă de neputințele poporului Său și le împlinește pe toate cele cu lipsă.”

„Dincolo de hrana propriu zisă, de mâncarea de care avem cu toții nevoie, de hrana necesară supraviețuirii noastre, trebuie să vedem Mâncarea și Băutura care ne asigură merindea pentru viața cea veșnică. Cu alte cuvinte, să ne gândim nu doar la pâinea propriu-zisă, ci să privim, duhovnicește, dincolo de ea, spre Pâinea vieții, Pâinea Care S-a coborât din cer, Pâinea cea cerească, Trupul Domnului nostru Iisus Hristos, adică Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Euharistie. Așadar, minunea înmulțirii pâinilor ascunde în sine Taina Sfintei Euharistii. Rugăciunea, binecuvântarea și frângerea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, și apoi dăruirea lor mulțimilor este o prefigurare a Sfintei Cuminecături.”

„În minunea înmulțirii pâinilor noi trebuie să vedem, duhovnicește, minunea ce se săvârșește la fiecare Sfântă Liturghie, când se jertfește jertfa cea nesângeroasă, căci a fost sângeroasă o singură dată, pe Golgota, când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, iar acum jertfa cea nesângeroasă se săvârșește pentru mântuirea noastră, a celor care credem în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Îl mărturisim împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Treimea Cea deoființă și nedespărțită, mai ales înaintea lumii care nu crede.”

„Prin Sfânta Cuminecătură, Mântuitorul Hristos Iisus, Cel Care a înmulțit pâinile pentru viața oamenilor, ni Se dăruiește în mod minunat, săturându-ne cu merindea necesară pentru Împărăția cerurilor, până când vom ajunge, cu ajutorul Său, să ne împărtășim cu El mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției cerurilor.”

„Dacă seara, la cină, cei cinci mii de bărbați, împreună cu femeile și cu copiii lor, deci vreo douăsprezece mii, cincisprezece mii sau poate chiar douăzeci de mii de oameni, au fost săturați de Domnul Hristos atât de abundent și așa de impresionant încât au rămas douăsprezece coșuri pline cu fărâmituri, neîncetat Mântuitorul Iisus Hristos potolește foamea și setea oamenilor, de la începuturile Bisericii până la cea de-a doua venire a Domnului, încât foamea noastră după Hristos se potolește la Cina cea de Taină, la Cina cea Mistică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe care Biserica o săvârșește neîncetat, pentru viața noastră, cea veșnică și cea de pe pământ, pentru supraviețuirea noastră în boli, în necazuri, în catastrofe naturale, în epidemii.”

În cadrul slujbei, la momentele rânduite, Ierarhul a hirotesit pe Părintele Gabriel Marius Cloboc întru duhovnic și, respectiv, întru iconom-stavrofor.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a instalat pe Părintele Gabriel Marius Cloboc ca preot paroh al parohiei Nojorid I. Astfel, i s-au încredinţat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile bisericii Adormirea Maicii Domnului din Nojorid, fiind aşezat ca preot paroh.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului, arătând importanța misiunii pastorale a unui preot în parohia ce îi este încredințată spre păstorire.

Părintele paroh nou instalat Gabriel Marius Cloboc a adus mulțumire Preasfintei Treimi pentru toate darurile pe care cu îmbelșugare le-a revărsat peste persoana sa și a familiei sale, mulțumind cu recunoștință Preasfințitului Părinte Sofronie pentru darurile diaconiei și al preoției, pe care le-a primit prin punerea mâinilor Ierarhului, în ziua de 3 noiembrie 2015, respectiv în 21 iunie 2020. Totodată, noul paroh și-a exprimat dorința continuării și dinamizării lucrării pastoral-misionare, cultural-catehetice și filantropice  din această parohie, mulțumind binecredincioșilor creștini pentru frumoasa primire.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe noul preot paroh și l-a prezentat credincioșilor, arătând că el este părintele duhovnicesc al tuturor credincioşilor din parohie, de la cei mai mici, până la cei cu tâmplele ninse. De asemenea, Ierarhul și-a exprimat convingerea că experiența dobândită de Părintele nou instalat, prin participările numeroase la slujirile chiriarhale, în calitate de diacon la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, vor fi puse în lucrare și vor face rod bogat în cadrul parohiei Nojorid I, spre mântuirea credincioșilor încredințați spre păstorire, adresând îndemn părintesc la o bună colaborare între cele două parohii ortodoxe existente în localitatea Nojorid, aflată în Zona Metropolitană Oradea.