Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a oficiat prima slujbă în noua biserică „Buna Vestire” din enoria Nojorid II

Chiriarhul Oradiei a oficiat prima slujbă în noua biserică „Buna Vestire” din enoria Nojorid II

În Duminica a doua din Postul Mare, 15 martie 2020, credincioșii parohiei Nojorid II, Protopopiatul Oradea, au trăit momente de bucurie duhovnicească cu prilejul vizitei pastorale a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească în biserica nouă cu hramul Buna Vestire, în sobor de preoţi şi diaconi, începându-se astfel slujirea liturgică în noul sfânt lăcaș.

          Comunitatea dreptmăritorilor creștini din parohia Nojorid II a întâmpinat cu bucurie şi emoţie sfântă pe Ierarhul Oradiei. După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, a zilei și a Ierarhului, de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Ioan, din cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea, puterea și importanța rugăciunii în viața creștinului:

„Această a doua duminică a Sfântului și Marelui Post este închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care a trăit în veacul al paisprezecelea, mutându-se la Domnul în anul 1359, anul în care a fost recunoscută oficial de către Patriarhia Ecumenică Mitropolia Țării Românești, Mitropolia Ungrovlahiei, cum se numea atunci, prin recunoașterea mutării Mitropolitului, Sfânt astăzi, Iachint de la Vicina, de la Vicina din Dobrogea de nord la Curtea de Argeș, cetatea de scaun a Țării Românești.”

„Cinstindu-l pe Sfântul Grigorie Palama, mare dascăl al rugăciunii, cinstim rugăciunea și ne gândim la rugăciune, care este atât de necesară omului ca să poată supraviețui, ca să poată trăi, pentru că, duhovnicește, rugăciunea împlinește rolul pe care, trupește, îl are aerul. Noi oamenii nu putem să supraviețuim fără aer. Atunci când sunt boli respiratorii, cum este și pandemia aceasta din zilele noastre, este afectat aparatul respirator și omul, nemaiputând respira, este în pericol de moarte. La fel cum aerul este pentru trupurile noastre, așa este rugăciunea pentru suflet, căci fără rugăciune noi suntem morți sufletește. Dacă nu ne rugăm pierdem aerul duhovnicesc, respirația în Duhul Sfânt, de care avem atâta nevoie ca să trăim, ca să supraviețuim.”

„Rugăciunea este foarte importantă, nu doar la vreme de încercare, nu doar atunci când sunt molime, ci este importantă pentru noi oamenii căci prin rugăciune noi păstrăm legatura cu Dumnezeu, Izvorul vieții. Ne rugăm în sfintele biserici, dar trebuie să ne rugăm și acasă, iar la vremea postului, cum suntem acum, trebuie să înmulțim rugăciunea, atât la biserică, dar și acasă, pentru că, din nefericire, noi oamenii am cam uitat să ne rugăm, am cam uitat să ne petrecem timp cât mai mult cu Dumnezeu. Unde suntem oare atunci față de măsura rugăciunii neîncetate la care face trimitere Marele Apostol Pavel și despre care a scris și a tâlcuit, pentru că a trăit atât de frumos în rugăciune, Sfântul Ierarh Grigorie Palama?”

„Dacă duminica trecută a fost Duminica Ortodoxiei, a biruinței dreptei credințe, duminica de astăzi poate să fie socotită ca cea de-a doua Duminică a Ortodoxiei. Biruința cea dintâi a fost proclamată în anul 843, iar cea de-a doua biruință a fost îndată după mutarea la Domnul a Sfântului Grigorie Palama, în deceniul imediat următor, când s-a proclamat canonizarea sa, fiind recunoscută oficial în Biserică sfințenia vieții sale. Cinstirea rugăciunii și pomenirea în mod special a rugăciunii neîncetate cu care suntem datori dacă vrem să ajungem la măsura sfințeniei, este o a doua Duminică a Ortodoxiei, pentru că ortodoxia se manifestă prin credința arătată de omul credincios, iar credința se arată îndeosebi prin rugăciune. În măsura în care ne rugăm suntem mai aproape de Dumnezeu și practicăm credința noastră ortodoxă.”

Înainte de otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a citit Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, iar Părintele paroh Horaţiu Hontilă a ţinut să mulţumească Atotputernicului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit în aceşti ani de când, prin mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie îşi desfăşoară activitatea preoţească în parohia Nojorid II. A mulţumit în chip deosebit Ierarhului pentru încrederea acordată, pentru grija permanentă şi sprijinul oferit, dar şi oficialităților locale și bunilor credincioşi din enorie pentru dragostea cu care înconjoară biserica cea nouă la care sunt ctitori.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe dreptmăritorii creştini din parohia Nojorid II pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care au împlinit-o prin zidirea noii biserici, adresând îndemnul şi încurajarea de a continua, şi pe mai departe, efortul şi jertfa împodobirii și înfrumusețării noului sfânt lăcaş, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor binecredincioşilor din Nojorid.

Ierarhul a îndemnat pe toți cei prezenți să respecte recomandările autorităților privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu noul virus și să nu se gândească doar la propria persoană și necesitățile proprii, ci să vină în ajutorul semenilor aflați în nevoi și în dificultăți, care sunt mai fragili și vulnerabili, în special bătrânii pentru care încercarea este mai mare.

*

 

Comuna Nojorid este situată la 9 km de Oradea, pe drumul european E79 care leagă oraşul de pe malurile Crişului Repede de Arad şi Timişoara. Localitatea este atestată documentar în anul 1229, într-un act de donaţie. Numele latinesc al localităţii este Villa Irug. Mai târziu, constatându-se existenţa a două vetre ale satului, ele au fost numite Villa Irug Maior şi Villa Irug Minor, echivalentele româneşti ale acestor două toponime fiind Ieruga Mare şi Ieruga Mică. În anul 1719 este consemnată existenţa a 84 de familii în satul liber Nojorid.         

În ultimii ani, odată cu extinderea comunei Nojorid înspre municipiul Oradea şi construirea unui nou cartier rezidenţial, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a avut iniţiativa înfiinţării unei noi parohii şi construirea unei noi biserici, cu hramul Buna Vestire, spre folosul duhovnicesc al credincioşilor din acest cartier. Astfel, la începutul anului 2010, Părintele Horaţiu Hontilă a fost numit pe seama noii parohii din Nojorid, cu încredinţarea de a zidi o nouă biserică. Primele sfinte slujbe au fost oficiate într-un paraclis amenajat în casa unei familii binecredincioase, iar apoi, odată cu obţinerea terenului destinat construcţiei noii biserici, s-a slujit într-un paraclis provizoriu. Piatra de temelie pentru noua biserică a fost sfințită și aşezată de Preasfinţitul Părinte Sofronie în data de 3 noiembrie 2011. Noul sfânt lăcaş este o replică a bisericii mari a Mănăstirii Suceviţa, la o scară mai mică, copiind planul arhitectural al acesteia. În anul 2012 s-a turnat fundaţia noii biserici, iar în anii următori s-a executat zidăria, în prezent biserica fiind ridicată și acoperită, interiorul fiind tencuit, pregătit pentru pictură în tehnica frescă, amenajându-se spațiul liturgic pentru slujire.

Pr. Cristian Rus