Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a prezidat lucrările Adunării eparhiale

Chiriarhul Oradiei a prezidat lucrările Adunării eparhiale

Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, zi când este prăznuit Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfăşurat, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1, şi articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, şedinţele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei.

Lucrările, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în paraclisul ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, și au fost precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, în acelaşi paraclis, de către un sobor de ieromonahi și diaconi, şi a slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de monahii de la Mănăstirea Sfânta Cruce.

Sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în şedinţă de lucru în trapeza mică a mănăstirii orădene, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2016, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

A urmat, apoi, şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, și preacucernicii părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie.

Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 27 din cei 30 de membri ai Adunării eparhiale, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii organismului deliberativ eparhial, punând în evidenţă principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial în anul 2016.

A urmat, apoi, împărţirea membrilor Adunării eparhiale în cadrul comisiilor de specialitate şi prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2016, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2017, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

Preasfinția Sa a subliniat faptul că anul 2017 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, urmând ca și în Episcopia Oradiei să fie organizate numeroase manifestări.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată peste clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul ce a trecut, dar și membrilor organismului deliberativ eparhial și invitaților pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2016, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii.