Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a resfințit biserica parohiei Dicănești

Chiriarhul Oradiei a resfințit biserica parohiei Dicănești

În Duminica a douăzeci și treia după Rusalii, 22 octombrie 2017, credincioșii Parohiei Dicănești, Protopopiatul Oradea, au participat cu bucurie la resfințirea bisericii cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din localitate. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența unor oficialități locale și centrale.

Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din Dicănești s-a construit între anii 1932-1934, pe locul unei vechi biserici de lemn. Prin grija și jertfelnicia Preacucernicului Părinte paroh Ioan Lucian Moldovan, cu ajutorul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, între anii 2013-2017 la biserica Sfântul Ioan Botezătorul s-au realizat lucrări de subzidire și tencuire. Sfânta Masă a fost refăcută complet și s-a montat o nouă pardoseală, pictura interioară fiind restaurată în locurile afectate de igrasie. La exteriorul sfântului lăcaș au fost efectuate lucrări de zugrăvire și refacere a soclului. De asemenea, în incinta curții bisericii s-a construit o clădire pentru biroul parohial și un nou lumânărar.

Ierarhul a fost întâmpinat de numeroși copii și tineri, de un sobor de preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri şi mulţime de credincioşi. A urmat slujba de resfințire a bisericii și săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ce reies din minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra demonizatului din ținutul Gherghesenilor:

„Prin această pericopă evanghelică ni se descoperă puterea cea mare a lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Care poate să scoată și să alunge demonii care chinuie făptura lui Dumnezeu. Totodată, ni se arată că, din nefericire, în lumea în care trăim diavolul există și își face lucrarea sa rea, vătămătoare, distrugătoare  asupra creației. Diavolul, îngerul căzut care a atras după sine și alți îngeri răzvrătiți, nu este o idee, nu este un rău abstract, ci este un rău concret, căci în Rugăciunea „Tatăl nostru” spunem: «ci ne izbăvește de cel rău». Demonii își fac lucrarea lor cea pierzătoare și în zilele noastre, fără oboseală și astâmpăr, pentru a strica pacea creației lui Dumnezeu și mai ales pentru a tulbura pacea din sufletele oamenilor, iar atunci când pot și li se îngăduie intră în om și îl aduc într-o stare jalnică, posedându-l.”

„Diavolii sunt, așadar, o putere în lumea aceasta, dar o putere limitată de puterea lui Dumnezeu, Care îngăduie să fie prezente duhurile necurate în lume pentru a ne întări pe noi în credință, pentru a ne trezi la adevărata realitate de dincolo de simțuri, la dragostea lui Dumnezeu, dar și la prezența îngerilor buni, precum și a demonilor.”

„Cel vindecat de posesiunea demonică, simţind puterea care l-a vindecat, simţind că Cel Care l-a vindecat este Fiul lui Dumnezeu, nu vrea să se mai despartă de Vindecătorul său. Dar Mântuitorul Iisus Hristos îi porunceşte să meargă la casa sa şi să vestească, să mărturisească, să anunţe peste tot cât bine i-a făcut Dumnezeu. În acest fel, cel vindecat, prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, devine mărturisitor al prezenţei lui Dumnezeu în lume.”

„Diavolii cunosc puterea lui Dumnezeu și le este frică de Dumnezeu și lucrarea Sa, le este frică de Domnul nostru Iisus Hristos, Care, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, și în zilele noastre pune pe fugă duhurile necurate. Dacă ați fost cu luare aminte la frumoasele rugăciuni ce se citesc la slujba de sfințire a bisericii, în rugăciunea principală, pe care o rostește arhiereul îngenuncheat în fața Sfântului Altar, după ce au fost așezate sfintele moaște, sunt cuprinse și cuvintele prin care se cere ca locul acesta sfânt, biserica sfințită, să fie izgonitoare a demonilor și diavolilor înfricoșare. Așadar, diavolii se înfricoșează când pe pământ se fac lucrări sfințitoare, de unde și ura cea mare a diavolului împotriva Bisericii și a ridicării de noi biserici, pentru că diavolii sunt deranjați de locurile sfinte și sfințitoare în care puterea lui Dumnezeu îi alungă.”

„Poporul nostru, din foarte multă evlavie și cumințenie, a învățat, de la începuturile vieții sale duhovnicești, că pe diavol nu este bine să îl numești și mai ales să înjuri sau să spui cuvinte de ocară în care este amintit numele său, pentru a nu fi invocat, ci i se spune «ducă-se pe pustii» sau «ucigă-l toaca».

„Diavolul caută în permanență să intre în sufletele noastre, dar dacă noi ne  păzim sufletele prin rugăciune stăruitoare, prin chemarea neîncetată a lui Dumnezeu, duhurile cele rele nu pot da năvală. Aceasta înseamnă că aici pe pământ nicicând nu avem voie să depunem armele în războiul cel duhovnicesc, ci întotdeauna întrarmați să fim cu rugăciunea, cu răbdarea, cu bunătatea, cu încrederea în puterea lui Dumnezeu, cu frica de împărăția întunericului pe care o biruiește în noi prezența cea iubitoare a lui Dumnezeu Care vine și vrea să locuiască în noi.”

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată până în prezent în parohia Dicănești, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Paroh Ioan Lucian Moldovan întru iconom.

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit îndătinatul cuvânt de bun venit adresat Ierarhului, iar parohul enoriei Dicănești a rostit un cuvânt de mulțumire în care a adus laudă Preasfintei Treimi pentru tot ajutorul oferit la restaurarea și înfrumusețarea bisericii. A adresat, apoi, mulțumiri alese Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezență, binecuvântare și multa purtare de grijă, dar și oficialităților prezente și tuturor binefăcătorilor și miluitorilor pentru sprijinul acordat.

Cu ocazia resfințirii bisericii, Chiriarhul Oradiei a înmânat diplome de apreciere tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea sfântului lăcaș.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.