Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a resfințit biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ștei

Chiriarhul Oradiei a resfințit biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ștei

În cea dintâi zi din noul an bisericesc, 1 septembrie 2017, sute de credincioși dreptmăritori din orașul Ștei, Eparhia Oradiei, au participat cu bucurie la resfințirea bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale. Au participat la sfintele slujbe și reprezentanți din familia Grassmayr din Innsbruck, Austria, care dețin compania cu același nume și care de peste 400 de ani proiectează și realizează clopote pentru biserici.

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ștei s-a construit în anul 1923, fiind singura biserică din acest oraș până la zidirea bisericii Sfânta Treime, de dimensiunile unei catedrale, ridicată între anii anul 1995-2006. Prin grija și jertfelnicia Preacucernicului Părinte paroh Gheorghe Tal și a Preacucernicilor Părinți Adrian Suciu-Ursu și Ioan Zbârce, cu ajutorul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, între anii 2008-2017 la biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au realizat lucrări de tencuire și pardosire interioară, s-a montat un nou iconostas, a fost schimbat întregul mobilier din biserică, s-a făcut o nouă instalație electrică și sistem de încălzire centrală, iar pictura nouă s-a realizat în tehnica frescă. La exterior s-au efectuat lucrări de consolidare și tencuire, a fost schimbat acoperișul, iar curtea bisericii a fost amenajată. Sfântul lăcaș a fost înzestrat și cu un clopot nou, confecționat la vestita turnătorie de clopote din Innsbruck, Austria.

Ierarhul a fost întâmpinat cu mare bucurie de mulțime de copii și tineri înveșmântați în frumoase straie populare tradiționale din Țara Beiușului, de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri şi mulţime de credincioşi. A urmat slujba de resfințire a bisericii și săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe altarul proaspăt sfințit.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Sfântul Evanghelist Luca, ce relatează începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a subliniat multitudinea darurilor pe care omul le primește în viața sa din partea lui Dumnezeu, fiind chemat, pe calea mântuirii, a fi în comuniune de dragoste cu Creatorul:

„El, Învățătorul, a venit la sinagogă, în mijlocul celor dintre care ieșise, pentru a li Se descoperi lor că este Fiul lui Dumnezeu, Care a venit să vestească începutul Anului Domnului, începutul mântuirii, începutul vindecării, începutul iertării, începutul schimbării umanității. Nu era doar un simplu început al propovăduirii și misiunii Sale, ci începutul coborârii Împărăției cerurilor pe pământ, în mijlocul oamenilor, pentru a le aduce acestora, nouă tuturor, pace, binecuvântare, milă și iertare. Acestea sunt darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra umanității necontenit și în special odată cu întruparea Fiului Său și nașterea Acestuia ca Om, la plinirea vremii, din Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, începutul mântuirii oamenilor.”

„Dumnezeu ne trimite în dar iubirea Sa, bunătatea Sa, iertarea Sa, eliberarea din robia păcatului pe care ne-o aduce prin înomenirea Celui fără de păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, Care prin pătimirile Sale, nevinovat fiind, a răstignit păcatele noastre. Iertarea ne vine de la Dumnezeu-Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Domnului în viețile noastre, în inimile noastre, transformându-ne din oameni vechi, ai păcatului, căzuți, în oameni noi, eliberați, vindecați, iertați. Oameni pe care Dumnezeu nu îi mai vrea în sclavie, ci în stare de libertate, de bucurie și de comuniune împreună cu El, în comuniunea de dragoste a Preasfintei Treimi.”

„Dumnezeu așteaptă de la noi ca, atunci când începem un nou an, când începem o nouă zi, când începem o nouă lucrare, să punem acest început sub semnul binecuvântării Sale, al păcii, al bucuriei, al bunătății și al iertării. Astfel, dacă ne încredințăm voii lui Dumnezeu și ajutorului Său, fiecare clipă pe care Dumnezeu ne-o dăruiește în viața noastră devine o sursă de binecuvântare, un izvor de pace, de bucurie și de liniște în inimile noastre.”

„Inima omului cea bântuită de atâta răutate în lumea în care trăim se poate liniști și vindeca doar prin prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vine oricum, nu vine împotriva voinței noastre. Dacă noi nu Îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu, în discreția Sa, în respectul profund, dus până la extrem, pe care îl arată făpturii Sale, omul, nu trece peste voia omului, ne respectă libertatea de a alege. De aceea, dacă nu Îl chemăm pe Dumnezeu, dacă nu Îl invocăm, atunci nici El nu grăbește să vină pentru a ne umple golul din inimă, vidul din viața noastră cu prezența Sa plină de har, iubitoare și mântuitoare.”

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a rostit îndătinatul cuvânt de bun venit adresat Ierarhului, iar Părintele Gheorghe Tal, parohul enoriei Ștei a rostit un cuvânt de mulțumire în care a adus laudă Preasfintei Treimi pentru tot ajutorul oferit la restaurarea și înfrumusețarea bisericii vechi din Ștei. A adresat, apoi, mulțumiri alese Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezență, binecuvântare și multa purtare de grijă, dar și oficialităților centrale, județene și locale și tuturor binefăcătorilor și miluitorilor pentru sprijinul acordat.

În cuvântul festiv rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh, pe ceilalți preoți și pe credincioșii parohiei Ștei pentru frumoasa realizare de restaurare și împodobire a bisericii, subliniind că resfințirea acestui sfânt lăcaș este un moment de mare bucurie duhovnicească, ce va rămâne în memoria tuturor celor prezenți ca o zi de mare sărbătoare, la începutul unui nou an bisericesc.

Cu ocazia resfințirii bisericii, Chiriarhul Oradiei a înmânat diplome de apreciere Consiliului și Comitetului parohial, Consiliului local Ștei și Domnului primar Iulian Gheorghe Balaj, Domnului senator Cornel Popa, Domnului Johannes Grassmayr, dar și tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea noii biserici.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.