Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a slujit în biserica Sfântul Apostol Andrei din Beiuș

Chiriarhul Oradiei a slujit în biserica Sfântul Apostol Andrei din Beiuș

În Duminica a douăzeci și șasea după Rusalii, cea dintâi duminică din Postul Nașterii Domnului, 17 noiembrie 2019, Preasfințitul Părinte Sofronie s-a aflat în vizită pastorală în orașul de pe malurile Crișului Negru, în vechea cetate românească a Beiușului, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească împreună cu un sobor de preoți și diaconi în biserica ce are hramul principal Sfântul Apostol Andrei, dar și Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din parohia Beiuș III, Protopopiatul Beiuș, în prezența unor oficialități centrale și locale și a numeroși credincioși.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Paraclis Episcopal, din Beiuș, dirijat de Domnul Prof. Adrian Gavriș.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a reliefat semnificaţiile Pildei bogatului căruia i-a rodit țarina, subliniind că adevăratele și eternele comori și valori sunt cele sufletești, care nu dispar niciodată, creștinul fiind chemat să se îmbogățească în Dumnezeu, să crească duhovnicește, desprinzându-se de lumea materială prin post, rugăciune și milostenie:

„Pericopa evanghelică de astăzi este un îndemn, o chemare la a fi generoși și a face milostenie, la a nu ne aduna averi și bogății în lumea aceasta, ci de a împărți cu cei care nu au. Pe lângă post și înmulțirea rugăciunii, în Postul Nașterii Domnului, mai ales, suntem chemați să facem milostenie. De ce să facem milostenie? Pentru că, ajutând pe cei care nu au, practic ne împrumutăm noi pentru viața de apoi, căci viața pământească trece foarte repede, iar tot ceea ce am strâns ca bunuri și averi poate fi pierdut într-o clipă, așa cum vedem că s-a întâmplat în nenumărate rânduri în istoria umanității.”

„Din nefericire, lumea din care facem parte, așa-zis civilizată, o lume care a înregistrat mult progres în științe, în tehnologii, nu doar că a bătut pasul pe loc din punct de vedere al zidirii sufletești, ba chiar a regresat. Lumea de astăzi, deși este mai comodă și oamenii trăiesc mai ușor decât au trăit înaintașii noștri, este o lume mult mai puțin educată, mult mai puțin respectuoasă, mult mai puțin cultivată. Înaintașii noștri trăiau în simplitate, dar aveau mult bun-simț, ceea ce în lumea de azi lipsește aproape cu desăvârșire.”

„Lumea bogatului căruia i-a rodit țarina este lumea de astăzi, societatea de consum în care noi trăim, o lume care îl învață pe om de mic să aibă cât mai mult, să fie cât mai bogat, în totală desconsiderare și în dispreț față de ceilalți oameni. Lumea de astăzi este o lume foarte egoistă, înrăită, care nu mai ține cont decât de propriile interese. Însă omul care se comportă cum îi recomandă lumea de astăzi, societatea de consum, este nebun în ochii lui Dumnezeu: «Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău.» (Luca 12, 20)

„Pericopa evanghelică ascultată ne pune pe toți pe gânduri. Pentru a-I bineplăcea lui Dumnezeu trebuie să înfrângem în noi înșine egoismul, setea de consum, lumea căzută din jurul nostru. Să disprețuim ceea ce lumea prețuiește, pentru a fi prețuiți de Dumnezeu. Și aceasta putem face prin exerciții simple de generozitate, de dăruire, așa cum suntem invitați să facem acum, în perioada Postului Crăciunului, prin participarea la colectele de bani, alimente, îmbrăcăminte și medicamente pentru cei care nu au, prin dăruirea prisosului nostru celor aflați în lipsuri.”

În cadrul slujbei, Ierarhul a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Adrian Ioan Roman, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Ciuhoi, Protopopiatul Marghita.

După împărtășirea cu Sfintele Taine a soborului slujitor și a copiilor prezenți la Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, Preaonoratul Parinte Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2019, privind însemnătatea Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în cuprinsul Patriarhiei Române.

Parohul locului, Părintele Protopop onorar Ioan Nat Balint a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru prezenţa și slujirea înălțătoare în biserica parohială din Beiuș III, accentuând permanenta purtare de grijă a Preasfinţiei Sale faţă de această enorie.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii beiușeni pentru frumoasa lucrare pastorală și de promovare a credinței strămoșești, precum și de păstrare a datinilor și obiceiurilor străbune.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc din Pastorala Sfântului Sinod ce s-a citit, ca, în perioada binecuvântată a Postului Crăciunului, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând la colectele de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor aflați în nevoi și lipsuri.

Biserica cu hramurile Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din orașul bihorean Beiuș s-a ridicat prin grija Părintelui Ioan Nat Balint, protopop onorar al Beiuşului, Seghiştei şi Şteiului, cu sprijinul bunilor credincioși din parohia Beiuș III. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2006, iar la Sfintele Paşti din 2009 a fost săvârşită prima Sfântă Liturghie. Biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei la praznicul Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, 21 mai 2016, prilej cu care Ierarhul a așezat și pe Sfinții Împărați cei întocmai cu Apostolii ca ocrotitori ai sfântului lăcaș.