Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a slujit în paraclisul de la Maternitatea din Oradea

Chiriarhul Oradiei a slujit în paraclisul de la Maternitatea din Oradea

În Duminica a treizeci și doua după Rusalii, 3 februarie 2019, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramul Zămislirea Sfintei Fecioare Maria din cadrul Spitalului clinic de Obstetrică-Ginecologie din Oradea, în prezența medicilor și a personalului medical, precum și a unor credincioși.

Paraclisul de la Maternitatea din Oradea a fost amenajat pentru slujire în anul 2005, într-un corp al clădirii spitalului, aflat în paragină, prin grija Părintelui capelan Florin Jurca și cu sprijinul mai multor binefăcători. În anul 2007, după întronizarea Preasfințitului Părinte Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei, Ierarhul a așezat ca hram al acestui paraclis Zămislirea Sfintei Fecioare Maria. Pe lângă programul liturgic intens și asistența religioasă oferită zilnic mamelor și copiilor din spital, în fiecare an, de hramul capelei,      9 decembrie, dar și cu alte prilejuri, aici se organizează numeroase activități filantropice, care vin în întâmpinarea nevoilor nou născuților din Maternitate, dar și a părinților lor, aflați în situații dificile de viață.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a arătat că Duminica a treizeci și doua după Rusalii ne pregătește pentru intrarea în frumoasa perioadă bisericească a Triodului, ce începe în Duminica a treizeci și treia după Rusalii, care marchează începutul călătoriei duhovnicești spre Sfintele Paști, subliniind principalele învățături duhovnicești ce se desprind din textele scripturistice:

„Din cuvintele pericopei evanghelice care a relatat întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu vameșul Zaheu am aflat despre Zaheu că era un om bogat și că avea profesia de vameș, era chiar mai marele vameșilor, al celor care colectau taxe și impozite, pe care oamenii îi urau și îi desconsiderau, pentru că mulți dintre ei își însușeau bani ce nu le aparțineau. Erau socotiți păcătoși, întinați și nevrednici de cinste, deoarece se socoteau ei înșiși mai presus decât semenii lor. Însă, și atunci, ca și astăzi, există oameni și oameni. Unii oameni din autoritate sunt drepți, alții sunt nedrepți, unii sunt corecți, alții abuzează de puterea pe care o au. De aceea, noi nu avem voie să judecăm, nu avem voie să ne judecăm unii pe alții, deoarece numai Dumnezeu știe ce este în inima fiecărui om.”

„Atât vameșul Zaheu, cât și vameșul din Pilda vameșului și a fariseului, despre care vom auzi în Duminica a treizeci și treia după Rusalii, sunt chipuri ale smereniei, sunt oameni care, recunoscându-se greșiți, vor să primească îndreptare, vor să se bucure de mântuirea lui Dumnezeu, pentru că și ei sunt oameni ca noi toți și Dumnezeu-Fiul a venit pe pământ ca să mântuiască pe tot omul, cu condiția ca omul să dorească acest lucru.”

„Duminica aceasta, a treizeci și doua după Rusalii, ne pregătește, duhovnicește, pentru intrarea în perioada binecuvântată, de zece săptămâni, a Triodului, în care, pentru a ne bucura de roadele Învierii Domnului Iisus Hristos, trebuie să înțelegem și să vedem cât de păcătoși suntem și în ce stare de boală sufletească ne aflăm, dar și câtă trebuință avem de vindecarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos o aduce umanității, dar și fiecărui suflet în parte. Astfel, prin smerenia lui Zaheu, Biserica ne pune înainte modelul de smerenie, modelul de căință pentru păcate și de dorință de a îndrepta răul făcut.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele capelan Florin Jurca, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru marea binecuvântare ce a dăruit-o medicilor, personalului medical, pacientelor și copiilor nou născuți din această unitate spitalicească, dar și credincioșilor prezenți, prin slujirea Sfintei Liturghii arhierești în capela Maternității din Oradea.

Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe părintele capelan și pe ostenitorii acestui așezământ bisericesc pentru frumoasa lucrare misionară şi duhovnicească pe care o împlinesc, adresând alese urări de ani mulți și binecuvântați tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului clinic de Obstetrică-Ginecologie din Oradea.