Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a slujit în parohia Tilecuș

Chiriarhul Oradiei a slujit în parohia Tilecuș

În Duminica a douăzecea după Rusalii, 6 octombrie 2019, mulțime mare de credincioși dreptmăritori din satul Tilecuș au participat cu bucurie la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și județene, la împlinirea a 80 de ani de la târnosirea sfântului lăcaș (1 octombrie 1939) și a 711 ani de la prima atestare documentară a localității Tilecuș (6 octombrie 1308).

Ierarhul a fost întâmpinat de mulțime de copii și tineri înveșmântați în frumoase straie populare tradiționale din Bihor. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Oradea-Nufărul I, dirijat de Doamna Prof. Loredana Pantea.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din minunea învierii fiului văduvei din Nain de către Mântuitorul Iisus Hristos:

„Învierea fiului văduvei din cetatea Nain este una dintre minunile mari pe care le-a săvârșit Domnul nostru Iisus Hristos, despre care ne vorbesc Sfintele Evanghelii. Înainte de propria Sa Înviere din morți, Mântuitorul Iisus Hristos l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, a înviat-o pe fiica lui Iair, mai marele sinagogii și l-a înviat pe prietenul Său Lazăr, cel care murise de patru zile. Toate aceste trei învieri sunt minuni pe care El, Fiul lui Dumnezeu înomenit, le-a făcut asupra firii omenești, fiind prefigurări, arătări mai înainte a propriei Sale Învieri din morți.”

„Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos se deosebește radical de învierile pe care El le-a săvârșit. Prin Învierea Sa din morți, Hristos Domnul, Care a trecut prin moarte și S-a proslăvit prin înviere, S-a înălțat cu trupul la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, ne-a pregătit tuturor calea întoarcerii la Tatăl. Astfel, este o diferență fundamentală între învierea din morți, care se va întâmpla în Ziua de Apoi, și învierile săvârșite în chip minunat de Mântuitorul Hristos, inclusiv învierea din morți despre care a fost vorba în pericopa evanghelică de astăzi.”

„Cu toate acestea, învierea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o, chemându-l înapoi la viață pe tânărul fiu al văduvei din Nain, este cu rezonanță mare în sufletele noastre, are foarte multe repercusiuni în ceea ce privește modul nostru de a vedea lucrurile și este, înainte de toate și la urma urmei, o minune mare săvârșită de Domnul Hristos, Care avertizează că, și după Înălțarea Sa la ceruri, venirea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, minunile vor continua, în numele Său, cu puterea Sa, prin lucrarea Sfântului Duh. Așadar, în Biserică minuni se săvârșesc, continuându-se șirul minunilor pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a săvârșit, până la a doua Sa venire.”

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Andrei Guran, pe seama bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Parohia Remetea, Protopopiatul Beiuș.

La momentul Chinonicului au interpretat pricesne corul de copii al parohiei Tilecuș și membri din Ansamblul folcloric „Cununa de pe Criș” din Tilecuș.

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit îndătinatul cuvânt de bun venit adresat Ierarhului, iar Părintele Sebastian Lakatos, secretar eparhial și parohul enoriei Tilecuș a adus mulțumiri alese Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezență, binecuvântare și multa purtare de grijă, dar și oficialităților județene și locale și tuturor binefăcătorilor pentru sprijinul acordat în cei doi ani de păstorire la Tilecuș.

În cuvântul festiv rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și secretar eparhial pentru bogata activitate pastoral-misionară și cultural-catehetică pe care o desfășoară în parohia Tilecuș, dar și pe copiii și tinerii parohiei pentru păstrarea cu scumpătate și promovarea prețiosului port popular bihorean.