Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica Nașterea Maicii Domnului de la Mănăstirea Voivozi

Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica Nașterea Maicii Domnului de la Mănăstirea Voivozi

În cea dintâi zi de sărbătoare din noul an bisericesc, Naşterea Maicii Domnului, 8 septembrie 2018, Mănăstirea Voivozi din Eparhia Oradiei, străvechi aşezământ monahal din Bihor, s-a înveşmântat în straie de sărbătoare cu prilejul târnosirii bisericii noi cu hramurile Naşterea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopul Romanului, sfânt lăcaș zidit între anii 2008-2018.

Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a peste 3.000 de credincioși veniți din Bihor, dar și din ale colțuri ale țării. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de elevi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea şi de corul bărbătesc al bisericii Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul din Rășinari, județul Sibiu.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit celor prezenţi, în bogatul cuvânt de învăţătură rostit, despre praznicul Naşterii Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din anul bisericesc, subliniind importanţa prezenţei Preasfintei Fecioare Maria în viaţa credincioşilor, ea fiind acoperământ, ajutor și apărare, dar și pururea rugătoare Fiului ei pentru toți cei care o preacinstesc:

„Ziua de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului deschide pentru noi toți credincioșii orizontul mântuirii, pentru că prin ea a venit în lume Fiul lui Dumnezeu și S-a făcut Om, dăruindu-ne tuturor mântuirea în dar, urmând ca, apoi, fiecare dintre noi să se străduiască pe parcursul vieții pământești să și dobândească mântuirea.”

„Noi, creștinii ortodocși, dintotdeauna am cinstit-o pe Maica Domnului. Niciodată nu a fost în Biserica Ortodoxă, chiar și în timpul iconoclasmului, ca cea care L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu să nu fie cinstită. Dar lucrul cel mai important pentru noi, pe lângă icoana Maicii Domnului ce nu lipsește din bisericile și casele noastre, este prezența vie, prin rugăciune, a Maicii Domnului în viața fiecărui credincios, în cursul fiecărei zile. Așa Maica Domnului intră în atmosfera de rugăciune a fiecărui creștin în parte, a fiecărei familii în parte, deoarece familiile creștine o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și o socotesc ca ocrotitoare. Maica Domnului, așadar, face parte din viața noastră de zi cu zi și este o prezență luminoasă în viața fiecărui creștin care o cheamă, o cinstește, o iubește și o preamărește, iar Maica Domnului, ca răspuns, vine cu dragostea ei, cu rugăciunea de mamă și îmblânzește dreapta judecată și mustrarea cea dreaptă a Fiului ei asupra noastră, a celor mulți și păcătoși.”

„Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este și hramul principal al bisericii mari a Mănăstirii Voivozi, pe care Dumnezeu ne-a învrednicit să o sfințim astăzi, de ziua Maicii Domnului, biserică ce a fost îmbrăcată cu har, spre slava lui Dumnezeu și folosul duhovnicesc al mulțimilor de pelerini care vin aici în tot cursul anului, dar mai ales în ziua de sărbătorire a Sfintei Fecioare Maria.”

„Așa cum copilul primește numele în Taina Sfântului Botez, și biserica primește hramul sau ocrotirea, pe sfinții ocrotitori la târnosirea acesteia. Am așezat ca hram al acestei biserici noi sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, dar și doi ierarhi din neamul românesc, serbați în ziua de 30 august, îndată după Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopul Romanului.

Ambii ierarhi sunt cunoscuți ca mari rugători și trăitori ai rugăciunii lui Iisus, dar Sfântul Varlaam este foarte important pentru cultura poporului român, fiind unul dintre promotorii unității naționale pe care anul acesta o serbăm la centenar, pregătind, astfel, unitatea națională, cu sute de ani înainte de înfăptuirea ei și la puțină vreme după unirea de la 1600-1601.”

„Ne revine nouă, ca și creștini, ca și popor al lui Dumnezeu, responsabilitatea de a păstra cu scumpătate valorile moștenite de la înaintași, în special darurile pe care străbunii noștri ni le-au făcut, iar cel mai mare dar este acesta al bucuriei locuirii împreună pe pământul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu, toți împreună, frați și surori, preamărindu-L pe Dumnezeu și mulțumindu-i Maicii Domnului pentru tot ajutorul pe care ni-l dă.”

La momentul chinonicului au cântat pricesne în cinstea Maicii Domnului   Prof. Dănilă Filipoi, interpret de muzică populară, precum și Prof. Viorica Rogozan împreună cu credincioși din corul parohiei Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

În încheierea sărbătorii, Preasfințitul Părinte Sofronie a oficiat hirotesia întru stareț a Preacuviosului Părinte Chesarie Pondroș, pe care l-a așezat ca stareț al Mănăstirii Voivozi.

Preacuviosul Părinte Protosinghel Chesarie Pondroş, stareţul mănăstirii, a adus mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru că revărsat darurile sale cele bogate și a rânduit să se ajungă ziua târnosirii noului sfânt lăcaș al mănăstirii, adresând cuvânt de mulţumire Chiriarhului Oradiei pentru prezenţa și slujirea la hram şi pentru aleasa purtare de grijă arătată faţă de aşezământul monahal de la Voivozi, dar şi tuturor ctitorilor şi binefăcătorilor mănăstirii şi tuturor pelerinilor.

Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele stareț și obștea mănăstirii pentru frumoasa lucrare ctitoricească și duhovnicească ce o desfășoară în această veche vatră de viețuire monahală din Bihor, adresând urări de ani mulți și buni, în sănătate și bucurie, tuturor credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Maicii Domnului.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi pelerinii prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. La încheierea praznicului, toți cei prezenți au fost poftiți la tradiționala agapă frățească oferită de mănăstire.