Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica nouă din Băile Felix

Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica nouă din Băile Felix

Dreptmăritorii creștini din localitatea bihoreană Băile Felix au avut bucuria participării, Duminică, 7 octombrie 2018, la evenimentul unic al târnosirii noii biserici parohiale cu hramurile Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, a cărei construcție a început la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei fundamentale și a locului unde s-a înălțat biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

După mai bine de șapte ani de muncă asiduă și jertfe materiale însemnate, biserica a fost finalizată, împodobită cu o frumoasă pictură și înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe. Chiriarhul Oradiei a oficiat slujba de târnosire a noului sfânt lăcaș, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și județene, a numeroși credincioși din Băile Felix și din împrejurimi, dar și a unor dreptmăritori creștini din țară, aflați la tratament în stațiunea balneo-climaterică din Băile Felix.

A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe o scenă amplasată în vecinătatea bisericii. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi și studenți de la școlile teologice din Eparhia Oradiei.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei îndată după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, ce a prezentat minunea învierii fiului văduvei din Nain de către Mântuitorul Iisus Hristos. Ierarhul, parafrazând titlul romanului Hristos răstignit din nou, scris de Nikos Kazantzakis, și-a intitulat cuvântul din această duminică Hristos răstignit a câta oară, pentru că, de la răstignirea Mântuitorului Hristos pe Cruce, neîncetat oamenii, prin păcatele săvârșite, Îl răstignesc pe Domnul Iisus Hristos:

„Ori de câte ori lumea moare, moare și Hristos pe Cruce pentru ea. Iar atunci când societatea oamenilor îmbrățișează, în loc de cultura vieții, viața pe care Dumnezeu a dăruit-o, cultura morții, atunci Hristos Se răstignește din nou. Din păcate, astfel de vremuri trăim, în care oamenii, în loc să aleagă ceea ce Dumnezeu a rânduit că este bun și frumos, aleg mai bine cultura morții și a păcatului. Într-o astfel de lume Hristos Se răstignește din nou, moare iar pentru păcatele noastre, și tot mai mulți oameni nu sunt conștienți de acest sacrificiu. Din nefericire, nici noi, creștinii, nu suntem întotdeauna la înălțimea misiunii și chemării noastre, care este o misiune sfântă și nobilă, aceea de a aduce în lume și a vesti tuturor popoarelor Evanghelia păcii și voia lui Dumnezeu cea sfântă pentru mântuirea oamenilor.”

„Din aceste pricini s-a împuținat dragostea între oameni foarte mult. Și ne referim la dragostea cea sfântă, «agape», cum se numește în limba greacă, iar nu la dragostea cea păcătoasă și pătimașă izvorâtă din plăceri și care este apanajul culturii hedonismului, numită tot de către greci «eros». Dar dragostea cea sfântă a lui Dumnezeu pentru lume și cu care suntem datori întreolaltă, dragostea după voia lui Dumnezeu, dragostea care aduce viață nu se stinge niciodată. Îngrijorător este că lumea, și în special generațiile tinere, sunt foarte ușor influențate de duhurile răutății ce caută să întineze creația lui Dumnezeu și Îl batjocoresc pe Dumnezeu, Care le îngăduie să facă aceasta, pentru că trăim vremuri de cernere. Acum se cern cei credincioși. Acum se cerne grâul de pleavă. Acum este vremea mărturisirii.”

„Trăim vremuri de încercare și este important ca să mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos și să nu ne rușinăm de Crucea Sa, a Celui Care iar Se răstignește pentru noi, pentru ca la înfricoșătoarea Sa a doua venire să nu Își întoarcă fața de la noi.”

„Noi ca și creștini, în deplina libertate a conștiinței noastre, avem datoria să mărturisim adevărurile veșnice și netrecătoare ale lui Dumnezeu înaintea lumii care crede din ce în ce mai puțin și moare din ce în ce mai mult. Noi creștinii suntem vestitorii Evangheliei păcii și ctitori ai culturii vieții pe pământ, așa cum Biserica a făcut dintotdeauna. Este și pricina pentru care ne întristează sufletul atunci când vedem că moartea încearcă să își spună ultimul cuvânt. Dar așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a biruit-o prin propria Sa moarte pe Cruce, ne arată Domnul Hristos în duminica de astăzi, prin învierea fiului văduvei din Nain, cum poate să învieze pe fiecare om din căderile sale. Și pentru că este vorba de învierea unui tânăr, mesajul de pace, de dragoste și de îmbrățișare a lui Hristos, prin Biserică, pentru cei de astăzi, și mai ales pentru copii și pentru tineri, este învierea, biruința vieții asupra morții.”

„Pentru noi, creștinii, în Biserică, Evanghelia păcii este izvor permanent de speranță și motiv de întărire a credinței că biruința finală aparține Celui Care a creat lumea și ne-a binecuvântat să ne naștem în ea, să creștem, să ne înmulțim, să stăpânim pământul și să I-l oferim lui Dumnezeu în dar, mulțumindu-I pentru toate binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra noastră.”

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Părintele paroh Vasile Marius Bara întru iconom-stavrofor.

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a dat citire Actului de sfințire întocmit cu prilejul târnosirii sfântului lăcaș și a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului, prezentând principalele etape parcurse în construirea frumoasei biserici, ce vine să împlinească o necesitate pastoral-misionară pentru enoriașii din Băile Felix.

Părintele paroh Vasile Marius Bara a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru osteneala de a sfinți rodul muncii credincioşilor acestei noi enorii, precum și pentru dragostea și purtarea de grijă permanentă. Mulțumiri au fost aduse ctitorilor și binefăcătorilor care au ajutat, în diverse moduri, la ridicarea sfântului lăcaș, precum şi tuturor credincioşilor care au făcut posibil ca în mai bine de șapte ani biserica să fie ridicată și înfrumusețată. Totodată, parohul a mulțumit și Preacuviosului Părinte Iorest Grebenea, egumenul metocului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Băile Felix, pentru tot sprijinul pe care l-a acordat, dintru început, acestui proiect bisericesc.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele Vasile Marius Bara și pe dreptmăritorii creștini ai acestei enorii pentru ctitoria realizată, un chivot ale slavei lui Dumnezeu pe pământ, dar și o cetate de apărare și de mărturisire a identității creștine ortodoxe și românești la marginea dinspre occident a țării, care vine în întâmpinarea nevoilor duhovnicești ale enoriașilor parohiei Băile Felix, dar și ale dreptmăritorilor creștini care poposesc în această stațiune pentru a-și îngriji sănătatea trupească.

 Cu prilejul târnosirii bisericii, Ierarhul a oferit principalilor binefăcători, care au sprijinit financiar consistent ridicarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș, dar și membrilor Consiliului Parohial, diplome de vrednicie.

După oficierea slujbei de târnosire, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

 

*

 

Până în anul 2011, în localitatea Băile Felix exista o singură biserică ortodoxă, de lemn, monument istoric, ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ce are și în prezent statutul de metoc, dependent de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei.

La inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei în anul 2011 s-a înființat Parohia Băile Felix, în cadrul Protopopiatului Oradea, ca o necesitate pastoral-misionară deosebit de importantă, deoarece, în ultimii ani, odată cu dezvoltarea urbană a Oradiei, alături de casele vechilor săteni, zeci de case au fost ridicate aici, mulţi dintre locuitorii urbei de pe malurile Crişului Repede preferând să se mute în acest loc minunat, înconjurat de păduri şi verdeaţă.

Tânărul preot Vasile Marius Bara, care are în grijă și capela Sfinții Cosma și Damian din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, a fost însărcinat să coordoneze lucrările de construcţie a noii biserici, ce copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Mănăstirii Cozia. Sfântul lăcaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a construit biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. În Duminica a cincea din Sfântul şi Marele Post al Paştilor din anul 2014, 6 aprilie, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit cea dintâi Sfântă Liturghie în sfântul lăcaș, fiind inaugurată slujirea liturgică în noua biserică parohială.

Între anii 2014-2018, în interior biserica a fost pardosită cu marmură și pictată în tehnica tempera. De asemenea,  s-a montat iconostas şi mobilier nou, s-a realizat instalaţia electrică şi s-a introdus încălzirea centrală în pardoseală. La exterior biserica a fost acoperită cu tablă metalică şi placată cu klinker din ceramică, iar temelia bisericii a fost placată cu piatră ornamentală.