Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica parohiei Căpâlna

Chiriarhul Oradiei a târnosit biserica parohiei Căpâlna

În Duminica a douăzeci și una după Rusalii, 16 octombrie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat slujba de târnosire a bisericii noi cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din parohia Căpâlna, Protopopiatul Tinca, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii arhierești, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităților locale și centrale și a numeroşi credincioşi şi credincioase din Căpâlna și localitățile învecinate.

Biserică parohială Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Căpâlna a început a se construi în anul 1947 când s-a sfințit piatra de temelie și s-a ridicat fundația. Odată cu instaurarea regimului comunist ateu, vreme de peste 40 de ani, nu s-a mai permis ridicarea sfântului lăcaș, credincioșii din Căpâlna fiind nevoiți să se roage în vechea biserică de lemn. După evenimentele din anul 1989, prin grija preoților parohi de aici s-a continuat ridicarea bisericii, pe aceeași fundație. Între anii 1990-2005 s-au ridicat zidurile și a fost acoperit sfântul lăcaș cu tablă zincată. Din anul 2005, prin jertfa Preacucernicului Părinte paroh Vasile Marius Dobra, cu ajutorul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și sprijinul autorităților centrale, județene și locale, dar și al credincioșilor și a numeroși binefăcători, s-au realizat lucrările de tencuire interioară și exterioară, pavimentare cu gresie, montare a iconostasului şi icoanelor precum şi a întregului mobilier din biserică. S-a executat instalaţia electrică şi a fost introdusă încălzirea centrală, biserica fiind pictată în interior în tehnica frescă. În exterior s-au ridicat gardurile împrejmuitoare și a fost amenajată curtea bisericii.

Duminică, 16 octombrie 2016, în sunetul clopotelor, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost întâmpinat cu mare bucurie de mulțime de copii și tineri înveșmântați în frumoase straie populare tradiționale din Bihor, de un sobor de preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri şi mulţime de credincioşi. A urmat slujba de târnosire a bisericii și săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe altarul proaspăt sfințit.

Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Cine are urechi de auzit, să audă!”, din pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, în care a fost prezentată Pilda semănătorului, Preasfințitul Părinte Sofronie a tâlcuit cuvintele sfinte ale Domnului Hristos, arătând că pilda aceasta este reprezentativă deopotrivă pentru viaţa duhovnicească a credinciosului şi pentru creşterea spirituală şi intelectuală a copiilor și tinerilor:

„Pilda semănătorului este una dintre cele mai expresive și semnificative pilde pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a rostit înaintea ucenicilor Săi, învățându-i, și prin ei pe noi toți, cei care, crezând propovăduirii Evangheliei, am pășit pe urmele lor, făcând parte din Sfânta Biserică și căutând în viața noastră trecătoare să împlinim poruncile Domnului Hristos pentru a ne mântui.”

„Pericopa evanghelică de astăzi este considerată, încă din vechime, de la începuturile Bisericii, una dintre cele mai pline de învățătură sfântă, prin care creștinii, ca într-o școală duhovnicească, sunt chemați să învețe ce au de făcut ca să se mântuiască și, totodată, ni se atrage atenția, fiecărei generații de creștini în parte, cum sunt, de fapt, oamenii, cine sunt oamenii, de câte feluri sunt, cum suntem noi, credincioșii, cum ne pregătim și cum poate să rodească Dumnezeu în fiecare dintre noi.

De aceea, în școlile catehetice ale Bisericii unde se învăța credința creștină, pentru cei dintre păgâni care veneau să primescă Sfântul Botez, în marile școli catehetice din antichitatea creștină și, pe urmă, în cursul istoriei Bisericii, peste tot în școlile Bisericii, iar în vremurile mai apropiate de noi în toate școlile, la ora de Religie, Pilda semănătorului a fost și este predată, pentru ca toți să învețe, din fragedă pruncie, de pe băncile școlii, cum sunt oamenii, pentru ca mai apoi, în cursul vieții, în vremea ispitelor, în vreme de încercare, în timpul prigoanelor, să își aducă aminte de pilda semănătorului și să se gândească în care din cele patru categorii de oameni se află.”

„Privind la ceea ce se întâmplă astăzi în lume, prin prisma Pildei semănătorului, recunoaștem că această pildă este radiografia exactă a omului zilelor noastre. Ea ne privește pe noi toți și pe fiecare în parte, dar nu pentru a-l judeca pe aproapele, ci a ne judeca pe noi înșine. Altfel spus, Pilda semănătorului este o oglindă pe care Domnul Iisus Hristos o pune înaintea fiecărui creștin, spre a vedea și a se întreba, de câte ori, în viața sa, la vreme de prigoană, nu s-a lepădat de cuvântul lui Dumnezeu, de câte ori, prins în grijile vieții, însetat de carieră, de avere și alte lucruri lumești trecătoare, nu a pus grija pentru suflet pe ultimul plan și cât de puțin în viața sa a lăsat cuvântul lui Dumnezeu să rodească.”

 

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Părintele paroh Vasile Marius Dobra întru iconom-stavrofor.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a prezentat, în cuvântul rostit, principalele etape derulate în ridicarea noului sfânt lăcaș menționând grija preoților parohi care s-au succedat, culminând cu actualul paroh, dar și jertfele și râvna bunilor credincioși din Căpâlna pentru construirea bisericii.

Părintele paroh Vasile Marius Dobra a rostit un cuvânt de mulțumire în care a adus laudă Preasfintei Treimi pentru tot ajutorul oferit la ridicarea și înfrumusețarea noii biserici. A adresat, apoi, mulțumiri alese Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezență, binecuvântare și multa purtare de grijă, iar oficialităților centrale și locale și tuturor binefăcătorilor și miluitorilor pentru sprijinul acordat.

În încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii parohiei Căpâlna pentru frumoasa realizare de ridicare și împodobire a noii biserici, arătând că rânduiala târnosirii unei biserici este un moment istoric pentru o comunitate, ce va rămâne în memoria tuturor celor prezenți ca o zi de mare sărbătoare.

Cu ocazia târnosirii bisericii, Chiriarhul Oradiei a înmânat diplome de apreciere membrilor Consiliului și Comitetului parohial, reprezentanților autorităților centrale și locale, dar și tuturor binefăcătorilor care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea noii biserici.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.