Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a târnosit noua biserică din enoria Voivozi-Șimian

Chiriarhul Oradiei a târnosit noua biserică din enoria Voivozi-Șimian

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 13 septembrie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Voivozi-Șimian, Protopopiatul Marghita, săvârșind târnosirea noii biserici parohiale ocrotite de Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de întreaga comunitate parohială, ce numără 125 de suflete, oficialități locale și centrale și un ales sobor de preoți și diaconi. De asemenea, au fost prezente la slujbă și doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), în frunte cu Doamna președinte Viorica Cherteș, originară din Voivozi-Șimian.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat legătura existentă între Crucea Mântuitorului Iisus Hristos și Învierea Sa, subliniind importanța purtării cu demnitate a crucii pentru fiecare creștin în parte, dar și a mărturisirii, prin semnul Sfintei Cruci, pe care creștinii sunt chemați să o împlinească în viața pământească:

„În această Duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 13 septembrie, la înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci, Biserica este îmbrăcată în haina de sărbătoare și de biruință a Cinstitei și Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin Cruce a venit mântuirea noastră și viața cea veșnică. Pe ea a fost înălțat Domnul Iisus Hristos atunci când a fost spânzurat pe lemn, răstignit, crucificat pentru noi, oamenii, pentru păcatele noastre, El, Cel fără de păcat.”

„Sfânta Cruce îl însoțește pe creștin de la naștere și până la trecerea din lumea aceasta și apoi îl străjuiește de la adormire până la învierea din Ziua cea de Apoi. Sfânta Cruce nu lipsește din casa și din viața creștinului, începând de la Taina Sfântului Botez, de când purtăm Sfânta Cruce la piept, arătând prin aceasta că suntem ucenici și următori ai Mântuitorului Iisus Hristos și ai învățăturilor Sale.”

„Sfânta Cruce face parte din viața creștinului și prin faptul că este simbolul și semnul jertfei, iar orice creștin care dorește să trăiască asumându-și pe deplin identitatea creștină are mult de suferit în viața aceasta, atunci când trece prin suferințe și necazuri. Însă, noi, creștinii, asumându-ne Crucea Mântuitorului, arătăm, prin măruntele noastre suferințe care ne vin de la neputințe trupești și sufletești, de la greșeli și păcate, de la scăderi și de la limitele făpturii noastre de lut, arătăm, așadar, că purtăm cu demnitate semnul distinctiv al creștinilor și că Îi aparținem lui Hristos.”

Chiriarhul Oradiei a vorbit în cuvântul de învățătură rostit și despre aniversarea Centenarului reînființării Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei (1920-2020) și evenimentele sfințitoare ce vor avea loc cu acest prilej în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 20 septembrie, și în sămbăta după Înălțarea Sfintei Cruci, 19 septembrie, când vor avea lor târnosirea noii Catedrale Episcopale Învierea Domnului din Oradea și, respectiv, târnosirea noii biserici Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc, la care sunt așteptați să participe Ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, clerici și credincioși.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotesit pe Părintele paroh Bogdan Ionuț Feher întru iconom-stavrofor.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit Ierahului, subliniind dragostea și jertfelnicia bunilor credincioși din Voivozi-Șimian și a tânărului și vrednicului părinte paroh Bogdan Ionuț Feher.

Parohul locului a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit și toate darurile revărsate cu îmbelșugare peste comunitatea dreptmăritoare din localitate, mulţumind Ierarhului pentru binecuvântarea şi purtarea de grijă, pentru osteneala și slujirea aleasă. Mulțumiri au fost aduse oficialităţilor pentru sprijinul acordat, credincioşilor pentru ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, dar și tuturor binefăcătorilor.

Ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, diplome de apreciere.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre și să se închine în Sfântul Altar.

 

*

 

În anul 2014, urmare a unui proces în justiţie, biserica parohială din Voivozi-Șimian a fost retrocedată către mica comunitate greco-catolică din localitate, dimpreună cu casa parohială și 15 hectare de teren, românii ortodocşi majoritari fiind nevoiţi să purceadă la lucrarea de construire a unei noi biserici. Începând din luna decembrie 2014, prin grija Părintelui Daniel Brisc, fostul paroh, în școala din localitate a fost amenajat un paraclis provizoriu, unde s-au săvârșit sfintele slujbe până la praznicul Învierii Domnului din anul 2018.

Actualul preot paroh, Bogdan Ionuț Feher, a fost instalat în această parohie la 29 martie 2015, iar dorința fierbinte a dreptmăritorilor creștini din satul Voivozi-Șimian, comuna Șimian, de a avea o nouă biserică a prins contur în luna noiembrie a anului 2015, când autoritățile locale au oferit o suprafață de teren de 1634 mp parohiei ortodoxe, în centrul localității. Piatra de temelie a noii biserici ocrotite de Sfântul Ierarh Nicolae și de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sfințită și așezată de Întâistătătorul Eparhiei Oradiei în 9 martie 2016, la pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia.

Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, noul sfânt lăcaș s-a construit după modelul vechii biserici de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului.

Cu sprijinul financiar consistent și determinant al Domnului George Becali din București, prin ajutorul unui grup de fii și fiice ai Bisericii dreptmăritoare din Ploiești, Arhiepiscopia Bucureștilor, care, aflând despre greutățile prin care trec românii ortodocși din Voivozi-Șimian, au dorit să se implice și să ajute la ridicarea noii biserici, dar și prin jertfele bunilor și statornicilor credincioși din localitate, păstoriți de tânărul și vrednicul părinte paroh Bogdan Ionuț Feher, sfântul lăcaș s-a ridicat și a fost acoperit, fiind amenajat spațiul liturgic, a fost pregătită Sfânta Masă din Altar, a fost montat iconostasul și icoanele din acesta, interiorul fiind pregătit pentru a fi pictat.

Pr. Cristian Rus