Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a târnosit noua biserică din Sânlazăr

Chiriarhul Oradiei a târnosit noua biserică din Sânlazăr

Pentru comunitatea dreptmăritorilor creştini din parohia Sânlazăr, Protopopiatul Marghita, ziua de 24 septembrie 2017, Duminica a optsprezecea după Rusalii, va rămâne înscrisă cu litere de aur în cronica bisericească a enoriei, fiind târnosită noua biserică parohială cu hramurile Nașterea Domnului și Învierea lui Lazăr.

Bucuria celor 200 de suflete care formează parohia Sânlazăr a fost prilejuită de vizita pastorală a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a oficiat slujba de târnosire a sfântului lăcaș și săvârşit Sfânta Liturghie arhierească pe altarul proaspăt sfințit, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a adunat credincioşi din Sânlazăr, din localităţile învecinate, dar şi din localitatea bihoreană Sâmbăta, mulți dintre aceștia fiind înveșmântați în frumoase straie populare. Au fost prezenți și reprezentanţi ai autorităţilor locale.

În anul 2009, urmare a unui proces în justiţie, biserica și casa parohială din Sânlazăr au fost retrocedate către mica comunitate greco-catolică din localitate, românii ortodocşi majoritari fiind nevoiţi să purceadă la lucrarea de construire a unei noi biserici, sfintele slujbe fiind săvârşite alternativ în vechiul lăcaş de cult, până în anul 2015, când a fost amenajat un paraclis în școala din localitate și unde s-a slujit până de curând.

În sunetul clopotelor, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost întâmpinat cu mare bucurie de un frumos sobor de preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri şi mulţime de credincioşi. A urmat slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie arhierească.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul a rostit o frumoasă predică în care a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale pescuirii minunate:

„Dincolo de minunea propriu-zisă săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, descoperim în această pericopă evanghelică o profeție a Domnului Hristos privitoare la Apostolii Săi, pe care, din simpli pescari, oameni fără prea multă școală, dar cu credință mare în Dumnezeu, avea să îi cheme, să îi transforme, prin venirea și lucrarea Duhului Sfânt asupra lor, în pescari de oameni, pentru a-i pescui pe oameni din apele păcatului și să îi aducă în corabia mântuitoare a Bisericii, așa cum cântăm în Troparul Rusaliilor sau Troparul Ortodoxiei, în care se spune limpede cum Duhul Sfânt, venind peste acești oameni neînvățați, i-a umplut cu putere de sus, încât au început să vorbească în limbi străine, pe care nu le cunoșteau până atunci, și să propovăduiască Evanghelia mântuirii, ducând cuvântul lui Dumnezeu până la marginile lumii cunoscute.”

„Dacă mulțimea peștilor de la pescuirea minunată a umplut cele două corăbii, mai apoi, pescarii de oameni, adică Apostolii Domnului și cei întocmai cu ei, succesorii lor, au propovăduit Evanghelia păcii, chemând și pescuindu-i pe oameni din apele mișcătoare ale păcatelor și patimilor, cu mrejele harului Duhului Sfânt, în corabia cea mântuitoare, Biserica în care călătorim în lumea aceasta, spre limanul mântuirii, spre Împărăția cerurilor.”

„Așadar, însăși pescuirea minunată, o minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt se transformă într-o minune și mai mare, a salvării sufletelor noastre, a pescuirii noastre, a creștinilor, cei care credem în Domnul Iisus Hristos și ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, intrând astfel în corabia salvatoare, care este Biserica.”

În încheierea slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe Părintele paroh Cosmin Ioan Bențe întru iconom-stavrofor, pentru rodnica lucrare pastoral-misionară desfășurată în parohie, cât şi pentru jertfa depusă în vederea construirii lăcașului de cult.

Parohul Cosmin Ioan Bențe, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru aleasa purtare de grijă și pentru prezenţa în mijlocul bunilor credincioși din Sânlazăr. Cuvinte de mulțumire au fost adresate tuturor celor care au contribuit la înălţarea și înfrumusețarea sfintei biserici. 

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a explicat semnificaţiile celor mai importante momente din slujba de târnosire a bisericii, moment istoric, unic, pentru comunitatea dreptmăritorilor creştini din Sânlazăr, felicitând pe preotul paroh și pe bunii credincioși pentru începutul bun pe care l-au pus, pentru jertfelnicia și dărnicia prin care au reușit să zidească noua biserică. Cu acest prilej, Ierarhul a oferit diplome de apreciere celor care au contribuit la construirea sfântului lăcaș.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.