Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat biserica Izvorul Tămăduirii din Oradea

Chiriarhul Oradiei a vizitat biserica Izvorul Tămăduirii din Oradea

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a Lăsatului sec de carne, 11 februarie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Izvorul Tămăduirii din Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a subliniat învăţăturile duhovniceşti ce se desprind din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, relatate prin textul scripturistic de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46:

„Duminica de astăzi, a Înfricoșătoarei Judecăți, mai înainte de a intra în Sfântul și Marele Post, cea de a treia duminică a Triodului, ne aduce aminte tuturor de ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestei lumi, judecata din urmă, judecata universală, clipa solemnă și plină de înfricoșare pentru toți muritorii, când Hristos Domnul Se va întoarce a doua oară, pentru a inaugura Împărăția cerurilor.”

„Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, aducându-ne aminte de judecata universală, ne vorbește, de fapt, în chip tainic, despre învierea morților, pentru că, înainte de a se întâmpla judecata, vor învia toți cei adormiți. Nu întâmplător, atunci când se lasă secul de carne, intrând în săptămâna albă sau a brânzei, pentru ca, apoi, să intrăm în Sfântul și Marele Post, ce ne pregătește pentru Sfânta și Luminata Înviere, Biserica ne amintește că Învierea Domnului s-a petrecut pentru ca și noi să înviem. Prin duminica de astăzi, mai înainte de a sărbători Învierea Domnului, ne aducem aminte de propria noastră înviere, căci înainte de a se petrece judecata va avea loc învierea morților, când noi oamenii, întregi, sufletele împreună cu trupurile în care au viețuit, ne vom înfățișa la judecata lui Hristos, spre a da socoteală nu doar pentru faptele noastre, dar și pentru consecințele acestora.”

„Din cuvintele pe care le-am ascultat, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ni se arată că vom fi judecați după cât bine am făcut aproapelui nostru. Criteriul judecății este, așadar, iubirea de aproapele și binele făcut semenilor noștri. Vom fi judecați după cât de atenți am fost la nevoile celor de lângă noi, și sunt nevoi concrete: foame, sete, înstrăinare, lipsuri, boală, temniță, prigonire, deci împrejurări grele din viața omului. Ceea ce înseamnă că, dacă ne arătăm compasiunea față de fratele sau sora noastră care suferă, atunci și la judecată vom primi îndreptățire, pentru că în toți marginalizații pământului Se ascunde Hristos Însuși.”

„Fiind noi în așteptarea celei de a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, Dreptul Judecător, să cerem rugăciunea întregii Biserici, rugăciunea comuniunii sfinților, rugăciunea celor care s-au mântuit, prin dragostea necondiționată arătată aproapelui, ca să ne ajute și pe noi să facem cât mai multe fapte bune, cât mai mult bine semenilor noștri, să ne apropiem cu dragoste față de aproapele care are nevoie de noi, pentru ca, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, a învierii morților și a judecății  celei înfricoșătoare, să crească în noi speranța de a auzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin rugăciunile Bisericii, chemarea Mântuitorului, invitația de a veni și a sta de-a dreapta Sa în Împărăția cerurilor, în lumina cea netrecătoare și veșnică.”

În cadrul slujbei, Ierarhul Oradiei a hirotonit pe teologul Ioan Octavian Ungur întru diacon pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Groși, Protopopiatul Oradea.

Părintele Paroh Cristian Octavian Rus a adus cuvânt de mulțumire Părintelui ceresc pentru marea Sa purtare de grijă, dar și Preasfințitului Părinte Sofronie pentru dragostea și grija arhipăstorească pe care o poartă acestei parohii, adresându-i invitația de veni din nou în acest an, 2018, în Parohia Izvorul Tămăduirii din Oradea, la Sfânta Liturghie, dar și la manifestările dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri pe care Institutul cultural-misionar Sfinții Doctori Anarghiri al parohiei le va organiza, precum vernisarea unei expoziții și o conferință despre Marea Unire, amplasarea unei plăci comemorative, amenajarea și inaugurarea unui spațiu pentru copii și tineri sub genericul Copiii Centenarului și alte activități filantropice și duhovnicești.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe preoții și credincioșii enoriei pentru frumoasa lucrare misionară pe care o săvârșesc și a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru împlinirea și buna reușită a tuturor manifestărilor cultural-duhovnicești, educaționale și filantropice pe care Parohia Izvorul Tămăduirii din Oradea, prin Institutul cultural-misionar Sfinții Doctori Anarghiri, le va organiza cu prilejul Anului omagial al unității de credință și neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În încheiere, Ierarhul a adresat îndemnul părintesc ca, în perioada binecuvântată a Sfântului și Marelui Post ce va începe peste puțină vreme, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, în special milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere.

 

*

 

Biserica Izvorul Tămăduirii a fost întâia biserică ortodoxă ridicată în Oradea după construirea istoricei biserici cu lună (1784-1790), vechea catedrală episcopală a Bihorului, dar şi după Marea Unire din 1918 și reînfiinţarea Episcopiei Oradiei, în 1920. Piatra de temelie a fost sfințită și așezată în anul 1934, la praznicul Cincizecimii, primind ca hram Pogorârea Sfântului Duh, de către Episcopul Andrei Magier Crişanul, arhiereul-vicar al Episcopiei Oradiei, cu binecuvântarea și în prezenţa Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, fiind zidită în doar trei ani, astfel că în 1937, la 6 iunie, a fost târnosită de către Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei. Această biserică a funcţionat la început ca biserică de spital, fiind primul sfânt lăcaş ortodox din această parte a ţării construit să deservească un așezământ spitalicesc.

În perioada ocupaţiei horthyste, 1940-1945, biserica a fost închisă din ordinul oficialităţilor maghiare, iar după eliberarea teritoriilor de sub dominaţie străină a fost redeschisă. În vremea regimului comunist ateu biserica a fost din nou închisă, între anii 1960-1989, fiind transformată în magazie pentru obiectele casate ale spitalului.

În anul 1990, prin grija Episcopului Vasile Coman al Oradiei, biserica, ce se afla într-o avansată stare de deteriorare, fiind aproape o ruină, a fost redeschisă şi resfinţită de ierarh, primind hramul Izvorul Tămăduirii. Acum a luat ființă și parohia „Izvorul Tămăduirii”, așa încât, pe lângă menirea de la începuturi, aceea de biserică pentru bolnavii şi personalul medical al spitalului, ea și-a deschis larg porţile şi pentru credincioşi, ca biserică de enorie.

Între anii 1991-2010, prin grija Părintelui Dorel Octavian Rus, a Părintelui Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan și a Părintelui Titus Scurt, s-au făcut ample lucrări de reparare, consolidare, renovare, înnoire şi înfrumuseţare a întregului sfânt lăcaş, s-au construit clădiri anexe administrative și a fost amenajat parcul ce înconjoară biserica, lucrări binecuvântate de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2010, la aniversarea a 20 de ani de la redeschiderea bisericii. În ziua de 3 decembrie 2017, Ierarhul a așezat ca nou preot paroh al enoriei Izvorul Tămăduirii din Oradea pe Părintele Cristian Octavian Rus, care îndeplinește și ascultarea de consilier cultural și relații mass-media la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei.