Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat biserica parohiei Haieu

Chiriarhul Oradiei a vizitat biserica parohiei Haieu

Credincioşii parohiei Haieu, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie ca, în cea dintâi duminică după prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul sfântului lăcaş, 11 noiembrie 2018, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Haieu. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, pornind de la cuvintele Domnului Iisus Hristos din finalul textului scripturistic, „Mergi și fă și tu asemenea”, adresate învățătorului de lege, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat importanţa şi semnificațiile duhovnicești ale Pildei samarineanului milostiv, dar și evlavia credincioșilor pentru Sfântul Mare Mucenic Mina, pomenit în această zi:

„În această duminică suntem învățați, prin Pilda samarineanului milostiv, cum putem ajunge în Împărăția cerurilor, prin asemănarea cu Dumnezeu, Care Se ascunde sub chipul celui străin care are milă de cel căzut între tâlhari, samarineanul milostiv. De asemenea, este și zi de mare bucurie, fiind serbat unul dintre cei mai cunoscuți sfinți, Sfântul Mina Egipteanul, un mucenic de la începuturile creștinismului, care, încă de la proslăvirea sa, s-a bucurat de mare cinste în toată lumea creștină.”

„Samarineanul milostiv este Însuși Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Care în chipul străinului vine în lume ca să îl scoată pe om din neputințe. Și pentru că noi trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, ca să ne comportăm cu aproapele așa cum este corect, este nevoie să luăm ca model pe samarineanul milostiv, adică pe Însuși Dumnezeu, Care ne tratează cu multă milă, cu multă îngăduință, cu dragoste părintească.”

 „Încheierea pericopei evanghelice este, de fapt, un cuvânt adresat nouă, pentru că Dumnezeu ne arată prin această pildă, nouă, celor care dorim să ne mântuim, ce trebuie să facem ca să moștenim Împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, judecata noastră să nu fie ca judecata lumii, noi să nu îi privim pe oameni, pe semenii noștri, așa cum lumea îi privește și îi judecă, pentru că judecător este Dumnezeu. Dar noi să ne uităm la semenul nostru care are nevoie de ajutorul nostru și să îi întindem mâna. Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o ne descoperă omenirea, umanitatea, așa cum este: bună sau indiferentă, cu grijă față de suferinețe și neputințele aproapelui sau nepăsătoare.”

„Noi, însă, cei care vrem să ne mântuim, să nu fim ca lumea, adică să nu fim nepăsători și mai ales să nu judecăm pe aproapele după criteriile după care îl judecă lumea, ci, atunci când este în nevoie, să îl ajutăm. Să nu pregetăm, să nu zăbovim, să nu stăm pe gânduri, ci să ajutăm pe aproapele atunci când are nevoie de noi. Și când nu are nevoie aproapele de noi? Este destul să deschidem ochii și să privim în jurul nostru, acolo unde suntem, în biserică, acasă, pe stradă, între vecini, la serviciu, între colegi, și vedem care este aproapele care are nevoie de ajutorul nostru.”

„Ne stă în față, începând de miercuri din săptămâna ce vine, Postul Crăciunului. Este un post ce trebuie să fie încununat cu fapte bune. Nu ajunge rugăciunea mai multă și postul, înfrânarea de la alimente, de la gânduri și fapte rele, de la păcate, în lupta cu ispitele, ci trebuie să fim și binefăcători, oameni ai faptelor bune, oameni cărora ne pasă de aproapele nostru. Este un post al bucuriei în care, pe lângă rugăciune și post, trebuie să facem milostenie, contribuind, după posibilități, și la colectele pe care Biserica noastră le organizează în acest răstimp, colecte în bani, alimente, medicamente, îmbrăcăminte, care se adună la biserici și se împart apoi săracilor.”

Preacucernicul Părinte Adrian Caba, consilier pentru cimitire, monumente și servicii funerare și paroh la Haieu a adresat Ierarhului un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Haieu.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele consilier și paroh Adrian Caba pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Haieu pentru frumoasa primire, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica Ortodoxă Română.