Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat comunitatea dreptmăritoare din Săcueni

Chiriarhul Oradiei a vizitat comunitatea dreptmăritoare din Săcueni

Pr. Cristian Rus

 

În Duminica întâi după praznicul Rusaliilor, a Tuturor Sfinților, 23 iunie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Marghita, cercetând comunitatea dreptmăritoare românească din  Săcueni, prilej cu care a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire realizate la biserica parohială ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și de Sfântul Ierarh Nicolae.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor de la biserica enoriei Săcueni, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, de faţă fiind mulţime mare de credincioşi.

Ierarhul a hirotesit pe Părintele paroh Ciprian Dan Antal întru iconom-stavrofor, pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa prăznuirii Tuturor Sfinţilor, știuți și neștiuți, din toate timpurile şi din toate locurile, subliniind modelele luminoase de viețuire creștină ale Sfinților pe care Sfânta Biserică ni le pune înainte:

„Astăzi, în cea dintâi Duminică după Rusalii, Biserica îi prăznuiește pe Toți Sfinții, știuți și neștiuți, trecuți în calendare și în sinaxare, dar și pe Sfinții pe care îi cunoaște doar Dumnezeu și cărora nu le cunoaștem noi numele. Prin urmare, în această zi îi pomenim pe Toți Sfinții, din multe cete, Sfinții Îngeri și Sfinții dintre oameni, care toți au în comun dragostea arzătoare pentru Dumnezeu, dragoste vie și puternică, dragoste fără limită, fără obstacol, dragoste din toată inima, dragoste care merge până la jertfă. De aceea, ei sunt cei în care și cu care se împlinește cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care l-am ascultat în pericopa evanghelică ce s-a citit, căci Sfinții au iubit mai mult pe Dumnezeu decât lumea aceasta.”

„Sfinții au fost, sunt și vor fi modelele noastre de conduită, modelele noastre de viețuire creștină, până la sfârșitul veacurilor. În veacul înstrăinat și apostat în care viețuim, Sfinții, modelele pe care ei le întruchipează, sunt tot mai greu de înțeles, pentru că lumea în care trăim călătorește, în marea ei majoritate, într-o direcție greșită, nu spre Împărăția cerurilor, ci spre împărăția plăcerilor de aici din lumea trecătoare, așa cum trecătoare este și viața omului pe pământ. Exemplul pe care Sfinții ni-l dau nouă este unul incomod pentru lumea de astăzi, care caută o viață ușoară, plină de plăceri și împliniri, de autosuficiență. Astfel, omul contemporan nu mai privește cu drag și dor spre modelul sfinților, ci caută alte modele și privește cu speranțe deșarte spre alte căi de urmat în viața aceasta, dar care niciunele nu duc spre comuniunea de dragoste a lui Dumnezeu.”

„Ce avem de făcut ca să scăpăm neinfectați de răutățile care bântuie prin lumea în care trăim? Nimic altceva decât să ne păstrăm tradițiile, să rămânem strâns uniți unii cu alții în jurul Potirului Domnului nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Liturghie, prin viața Bisericii, îmbrăcați în Duhul Sfânt, înveșmântați în sfințenie. Duminica Tuturor Sfinților îi serbează pe toți bărbații și pe toate femeile care s-au îmbrăcat în Duhul Sfânt, care au devenit Sfinți prin haina Duhului Sfânt. La aceasta ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Oricât am fi de mărunți și de păcătoși, Dumnezeu ne cheamă și ne așteaptă, căci nu este păcat pe care Dumnezeu să nu îl poată ierta, nu este greșeală în care să fi alunecat omul și Dumnezeu să nu îl poată scoate.”

„Din punct de vedere sufletesc noi toți suntem bolnavi, pentru că veacul acesta înstrăinat de Dumnezeu ne-a îmbolnăvit pe toți și toți avem nevoie de harul purificator al lui Dumnezeu, ca să ne purifice, să ne curățească, să ne despătimească, împreună cu efortul nostru ascetic, care înseamnă rezistența minții în fața tăvălugului nivelator al neo-marxismului cultural. Adică, toate influențele acestea negative ce vin dinspre lumea păcatului spre noi, ca o avalanșă peste sufletul nostru, noi avem posibilitatea să le punem stavilă. Cum? Prin rugăciune. Prin rugăciunea care cheamă insistent pe Dumnezeu ca să locuiască în viața noastră. Prin rugăciune gândurile cele rele se risipesc și nu pot să își facă cuib în mintea noastră, astfel încât noi să putem avansa în urcușul cel duhovnicesc, urcuș care trece prin multe suferințe, prin cruce, prin sacrificiu, prin răbdare și îndelungă răbdare, așa cum Sfinții ne-au arătat și ne arată.”

La momentul liturgic îndătinat, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Gheorghe Vanța, ca preot misionar la Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Husasău de Criș, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie din partea clerului Protopopiatului Marghita, iar Părintele Ciprian Dan Antal, parohul locului, a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru aleasa purtare de grijă arătată enoriei Săcueni, a mulțumit oficialităţilor locale, dar şi credincioşilor pentru jertfa pe care au depus-o, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica strămoșească.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pilduitoare pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Săcueni pentru statornicia în dreapta credinţă, pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica neamului, înmânând diplome de apreciere celor care au ajutat și s-au jertfit pentru înnoirea sfântului lăcaș.