Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Băile Felix

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Băile Felix

În cea dintâi zi a lunii lui Brumărel, Duminica a nouăsprezecea după Rusalii, când Biserica dreptmăritoare prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramurile Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a oficialităților locale.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, referindu-se la cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos, „Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6, 31), Ierarhul a evidențiat principalele învățături duhovnicești desprinse din fragmentul din Predica de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos:

„Mântuitorul Iisus Hristos a învățat cu timp și fără timp pe ucenicii Săi, și prin ei și pe noi, creștinii dintotdeauna, de ieri, de azi și de mâine, toate adevărurile mântuitoare. De multe ori, referindu-Se la cuvintele Sfintei Scripturi, Domnul Hristos a îndemnat pe cei care Îl urmau, și ne îndeamnă și pe noi, cei care astăzi Îl urmăm, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, din toată inima, din toată ființa noastră, și pe aproapele ca pe noi înșine. Iar în evanghelia de astăzi am ascultat porunca radicală a Mântuitorului Hristos: să iubim pe vrăjmașii noștri. Iubirea vrăjmașilor, iubirea celor care ne dușmănesc este condiția «sine qua non» a creștinului adevărat.”

„Fiul lui Dumnezeu întrupat ne cere iubire totală, iubire desăvârșită, așa cum are Dumnezeu, pentru că ne cheamă pe noi la desăvârșire, la sfințenie, la îndumnezeire, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, măsură la care putem ajunge dacă ne zdrobim inima, dacă străpungem inima noastră, dacă vom călca în picioare voia noastră păcătoasă, care, nu de puține ori, este pornită spre răzbunare sau spre ură, și lăsând deoparte tot ceea ce înseamnă egoism și răutate, să ajungem să iubim și pe vrăjmașii noștri.”

„Așadar, ni se cere să iubim pe oamenii care ne greșesc, pe cei care ne dușmănesc, pe cei care ne urăsc și ne fac rău, care gândesc cele rele împotriva noastră și, prin toate căile, încearcă să ne distrugă. Iar dacă unii oameni fac astfel de lucruri, noi să le răspundem cu bunătate, cu milostenie și cu iubire. Cum reușim aceasta? Prin puterea și lucrarea harului Duhului Sfânt, cu ajutorul rugăciunii. Trebuie să fim cu multă precauție, cu multă grijă față de propria noastră mântuire, să ne purtăm cu multă delicatețe sufletească, ca să nu aducem vreo supărare fratelui nostru, surorii noastre cu care ne întâlnim în căile vieții. De aceea, creștinul nu trebuie să uite nici o clipă că în această lume este purtător de lumină, și nu de întuneric, lumină care aduce bunătate, și nu răutate.”

Deoarece sâmbătă, 30 septembrie 2017, s-au împlinit zece ani de la fericitul și binecuvântatul eveniment al întronizării Preafericitului Părinte Daniel ca cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia întreită, Chiriarhul Oradiei a înălțat rugăciuni de mulțumire și recunoștință Preafintei Treimi pentru binefacerile trimise asupra Bisericii Ortodoxe Române în cei zece ani de slujire patriarhală ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României.

De asemenea, în însăși ziua de sâmbătă, 30 septembrie 2017, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârșit, în paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Reședința Episcopală, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, la aniversarea unui deceniu de patriarhat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, mulțumind Atotputernicului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate în acest răstimp asupra Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a Ierarhilor Sfântului Sinod, a preoților și diaconilor, a cinului monahal și a tuturor fiilor și fiicelor Bisericii strămoșești, și invocând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru anii ce vin.

Parohul de la Băile Felix, Părintele Vasile Marius Bara, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului și a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru realizările din acești șase ani de când s-a început lucrarea de construire a noii biserici din Băile Felix. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, la a cărui inițiativă s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe preotul paroh, autoritățile locale, dar şi pe credincioşii enoriei pentru dărnicia şi jertfelnicia de care dau dovadă, pentru implicarea și daniile pe care l-au oferit în vederea construirii noii biserici. Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu peste întreaga comunitate și a adresat alese urări credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Maicii Domnului, cea care ne ocrotește cu cinstitul ei acoperământ și care se roagă neîncetat la Tronul Fiului ei pentru iertarea și mântuirea noastră, a tuturor celor care o iubim.

 

*

 

Biserica parohiei Băile Felix copiază, la scară redusă, planul arhitectural al paraclisului bolniței Mănăstirii Cozia. Sfântul lăcaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a construit biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

Prin grija Părintelui Paroh Vasile Marius Bara, care slujește și la capela Sfinții Cosma și Damian din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Băile Felix, cunoscută în întreaga lume datorită staţiunii balneo-climaterice cu acelaşi nume, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, în răstimpul a cinci ani noul sfânt lăcaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind începută pictura interioară, iar la exterior fiind placat cu ceramică din klinker. De asemenea, a fost montat iconostasul și s-a introdus încălzirea prin pardoseală, ce a fost acoperită cu marmură și granit.