Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia bihoreană Rontău

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia bihoreană Rontău

În Duminica a treizeci și patra după Rusalii, 4 februarie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Rontău, Protopopiatul Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în noua biserică parohială cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a oficialităților locale.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, care a prezentat pilda Întoarcerii fiului risipitor, Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din aceasta:

„Ceea ce impresionează, prin frumusețe și prin profunzime duhovnicească, în această pericopă evanghelică este întoarcerea, întoarcerea fiului risipitor, pentru că el putea să rămână pierdut, rătăcit pentru totdeauna în țara cea străină a oamenilor vicleni, cum frumos se spune în cântările de la strană din această duminică. Totuși, fiul risipitor nu a rămas în starea de nesimțire a sufletului, ci și-a venit în fire, s-a întors la tatăl său, a venit înapoi din căile pierzării în casa cea dulce a părintelui său, bucurându-se de dragostea și primirea pe care tatăl cel primitor i-a făcut-o fiului său risipitor.”

„Această întoarcere este o bucurie cerească, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos ne spune, în Predica de pe munte, că atunci când un om păcătos se întoarce la Dumnezeu, se face bucurie mare în ceruri, în soborul îngerilor lui Dumnezeu. Și tot Domnul Hristos ne spune că, dacă o oaie rătăcită se întoarce în staulul păstorului celui bun, bucurie mai mare se face decât pentru cele nouăzeci și nouă de oi care au rămas cuminți în staul.”

„Întoarcerea omului păcătos, pentru că fiul risipitor este chipul omului păcătos, întoarcerea la Tatăl Cel din ceruri se face printr-o mișcare sufletească ce se numește, în literatura de specialitate a Bisericii, metanoia, un cuvânt grecesc, adică întoarcerea minții de la cele rele spre Dumnezeu, sau printr-un cuvânt foarte cunoscut de noi, de multe ori răstălmăcit, anume pocăința. Întoarcerea fiului risipitor este, așadar, pocăința fiului risipitor. De aceea, orice om păcătos, care greșește în această lume, se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință, care este mișcarea sufletului omului ce aduce cu sine și disciplina trupului, și care îl duce pe om în starea de împăcare cu Dumnezeu.”

„Pocăința nu este un fapt care se petrece, pur și simplu, și apoi gata, nu mai ai nevoie de pocăință. Ci pocăința este o stare pe parcursul întregii vieți, adică toată viața noastră pământească trebuie să fie o continuă întoarcere la Dumnezeu, Căruia Îi întoarcem spatele ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori facem voia noastră cea rea și împlinim poftele noastre, mai curând decât a face voia lui Dumnezeu.”

Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, subliniind, totodată vechimea, dăinuirea şi statornicia în dreapta credinţă a bunilor credincioşi din Rontău şi a preoţilor care i-au păstorit, în vremuri deloc uşoare pentru Biserica dreptmăritoare din Bihor şi pentru românii din Ţinutul Crişanei.

Părintele paroh Virgiliu Emanuil Bocșan, în cuvântul său, a mulțumit Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în acești aproape zece ani de când s-a început lucrarea ctitoricească din Rontău. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș, tuturor celor care au sprijinit acest demers binecuvântat.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe preoții și credincioșii din Rontău pentru frumoasa biserică pe care au zidit-o, care se adaugă salbei de biserici noi ce s-au construit în ultimii ani în Eparhia Oradiei, în stilul tradițional bizantin, sfinte lăcașuri ce sunt atât cetăți de scăpare pentru suflete, dar și peceți ale identității noastre culturale românești. Ierarhul a mulțumit autorităților locale pentru implicarea și sprijinul pe care l-au acordat în vederea construirii noii biserici din Rontău, ca şi la celelalte biserici ortodoxe din comuna Sânmartin, îndemnând ca, și pe mai departe, să fie continuate lucrările, astfel încât sfântul locaș să poată fi finalizat și pregătit pentru târnosire.

Preasfinția Sa a adresat îndemn părintesc dreptmăritorilor creștini ca, în perioada ce urmează, să se concentreze asupra propriei pocăințe, în smerenie, în umilință și în rugăciune profundă, spre a împlini urcușul duhovnicesc al Sfântului și Marelui Post, până la Sfânta și Luminata Înviere a Mântuitorului Iisus Hristos.

Noul biserică parohială din Rontău a început a se zidi la praznicul Înălţării Sfintei Cruci din anul 2008, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a înălțat biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Prin grija Părintelui Paroh Virgiliu Emanuil Bocșan, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Rontău, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, noul sfânt lăcaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind pregătit pentru pictură. De asemenea, a fost montat iconostasul. În ziua de 14 decembrie 2014 Preasfințitul Părinte Sofronie a inaugurat slujirea liturgică în această biserică prin săvârșirea celei dintâi Sfinte Liturghii.