Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Cordău

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Cordău

Duminică, 12 noiembrie 2017, dreptmăritorii creștini din Parohia Cordău, Protopopiatul Oradea, au avut bucuria întâlnirii cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu participarea a numeroși credincioși din localitate și a unor oficialități locale și județene, răspunsurile liturgice fiind date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut, în care a subliniat importanţa şi semnificațiile duhovnicești ale Pildei samarineanului milostiv:

„Pericopa evanghelică de astăzi are foarte multe și profunde înțelesuri duhovnicești. Dincolo de ceea ce am ascultat, noi trebuie să vedem în chipul samarineanului milostiv pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Care vine în lume ca un străin, deși El a creat-o și l-a creat și pe om, ca să ajute, să facă bine. Apoi, omul cel căzut între tâlhari este fiecare dintre noi, iar tâlharii sunt demonii, duhurile cele rele, dar sunt și păcatele și patimile care îl lovesc pe om, îl rănesc și îl pot zdrobi, umplându-l de răni. Preotul și levitul sunt semenii noștri care, atunci când suntem în situație de criză, răniți sau bolnavi, ne tratează cu indiferență și cu lipsă de respect. De aceea, pericopa evanghelică trebuie văzută ca o lecție duhovnicească pentru fiecare dintre noi în parte.”

„Dar dincolo de aceste înțelesuri adânci, duhovnicești, trebuie să vedem ceea ce în litera Scripturii ni se spune, anume porunca iubirii, dată încă din Legea cea Veche, pentru că această pericopă evanghelică ne vorbește despre iubire, iubire cu care suntem datori față de Dumnezeu și față de aproapele. Văzându-l pe omul aflat în nevoi și pe cel care cu adevărat l-a ajutat, nu cei de la care ne-am fi așteptat să vină ajutorul, primim prin aceasta încă o lecție frumoasă despre cum stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu și cum judecățile noastre, ale oamenilor, nu se potrivesc întotdeauna cu judecățile lui Dumnezeu.”

„Mântuitorul Iisus Hristos ne transmite pe această cale un mesaj puternic, acela de a lăsa deoparte prejudecățile, iar în raporturile pe care le avem unii cu alții să nu ne uităm la fața omului, respectiv ce rasă are, de ce parte este, dacă este bogat sau sărac. Așadar, pentru a ne mântui avem nevoie nu doar să Îl iubim pe Dumnezeu, ci și pe aproapele, iar a-l iubi pe aproapele înseamnă a-l ajuta atunci când este în nevoie, înseamnă a-l respecta, indiferent care este credința sa religioasă, indiferent de apartenența sa confesioanlă și națională, indiferent din ce categorie socială face parte, indiferent dacă ne privește cu ochi buni sau cu ochi străini și răi. Aproapele este fratele nostru în umanitate, iar Domnul Iisus Hristos ne arată, astfel, că mântuirea a venit pentru toți urmașii lui Adam, că nu doar poporul care ținuse puritatea Legii, singur, va moșteni Împărăția cerurilor, ci vor fi chemați și cei din alte neamuri, cum este și neamul nostru românesc, spre a intra în Împărăția lui Dumnezeu.”

Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, Părintele Dorel Octavian Rus, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, arătând existenţa şi dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi din Cordău, încă din cele mai vechi timpuri, precum și împlinirile duhovnicești și administrative realizate de-a lungul vremii de către preoții care au slujit aici, culminând cu actualul preot paroh, Teodor Bonce.

Părintele paroh de la Cordău a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Cordău. De asemenea, a adus mulțumiri bunilor și statornicilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care și-a exprimat bucuria prezenței în mijlocul comunității ortodoxe din Cordău, felicitând pe părintele paroh pentru lucrarea pastorală ce o săvârşeşte, dar și pe dreptmăritorii creștini din localitate pentru atașamentul și dragostea arătată Bisericii Ortodoxe.