Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Cuzap

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Cuzap

În Duminica a douăzeci şi șasea după Rusalii, 19 noiembrie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Cuzap, Protopopiatul Marghita, localitate aflată pe cursul superior al râului Bistra, în apropiere de stăvechea Mănăstire Voivozi, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, în sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej a fost sfințită noua clopotniță, în care au fost montate clopote noi, realizate la vestita turnătorie de clopote din Innsbruck, Austria.

Chiriarhul Oradiei a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie şi însufleţire de către comunitatea dreptmăritoare din Cuzap, care numără peste 500 de suflete, mulţi copii şi tineri fiind înveşmântaţi în straie populare tradiţionale din Bihor, dar şi de oficialităţile locale. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenți teologi, dar și de tinerii parohiei Cuzap.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2017, privind însemnătatea Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și a Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în cuprinsul Patriarhiei Române.

La momentul liturgic îndătinat din cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe tânărul teolog Gabriel Călin Abrudan întru diacon pe seama bisericii cu hramul Sfântul Arhidiacon Ștefan din Ursești, metoc al Mănăstirii Izbuc. De asemenea, preotul paroh Ioan Toma a fost hirotesit iconom-stavrofor, pentru frumoasa activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească realizată în parohie.

Părintele Călin Cotrău, Protopopul Marghitei a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, subliniind frumoasele lucrări și activități misionare, administrative și cultural-duhovnicești realizate în această parohie de preoții care au slujit aici, culminând cu actualul preot paroh, instalat la Cuzap în 23 martie 2014. Apoi, părintele paroh Ioan Toma a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, pentru dragostea şi disponibilitatea ce le-a manifestat faţă de binecredincioşii parohiei Cuzap.

În cuvântul de binecuvântare rostit la final, Preasfințitul Părinte Sofronie a vorbit despre înţelesurile adânc duhovniceşti ale Pildei bogatului căruia i-a rodit țarina, spusă de Mântuitorul Iisus Hristos și redată de Sfântul Evanghelist Luca, subliniind că adevăratele și eternele comori și valori sunt cele sufletești, care nu dispar niciodată, creștinul fiind chemat să se îmbogățească în Dumnezeu, să crească duhovnicește, desprinzându-se de lumea materială prin post, rugăciune și fapte bune.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc din Pastorala Sfântului Sinod ce s-a citit, ca în perioada binecuvântată a Postului Crăciunului dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând la colectele de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor aflați în nevoi și lipsuri.

De asemenea, Ierarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Cuzap pentru frumoasa misiunea de păstrare a credinței dreptmăritoare și de promovare a valorilor tradiționale ale neamului românesc pe care o împlinesc, o comunitate care, prin grija părintelui paroh, este foarte activă și prezentă la manifestările bisericești și culturale din curpinsul Eparhiei Oradiei. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a înmânat diplome de apreciere celor care s-au jertfit și au sprijinit realizarea noii clopotnițe și a clopotelor, precum și a celorlalte lucrări de înfrumusețare împlinite în această parohie.