Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Iteu din protopopiatul Marghita

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Iteu din protopopiatul Marghita

Pr. Cristian Rus

 

În Duminica a doua după praznicul Rusaliilor, a Sfinților Români, 30 iunie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Marghita, cercetând parohia Iteu. Cu acest prilej, a binecuvântat și sfințit lucrările de înnoire realizate la biserica parohială ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor de la biserica enoriei Iteu, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, de faţă fiind mulţime mare de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat cinstirea de care se bucură Sfinţii Români, din toate timpurile și din toate locurile, constituindu-se în modele vrednice de urmat pentru toți:

„Dacă prima duminică după Rusalii este dedicată Tuturor Sfinților, când îi serbăm pe Toți Sfinții, din toate neamurile și din toate locurile, cea de-a doua duminică după Rusalii este dedicată, în Biserica noastră, Sfinților Români, în care îi cinstim atât pe Sfinții din neamul nostru, care s-au nevoit și L-au mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos în pământul țării noastre sau în alte țări, la Sfântul Munte al Atonului, la Locurile Sfinte ori în alte părți ale Ortodoxiei, cum este Sfântul Cuvios Ioan cel Nou Românul Hozevitul, care s-a nevoit și și-a sfârșit călătoria pământească în pustiul Hozevei din Țara Sfântă, sau Cuviosul Antipa de la Calapodești, care s-a nevoit în Sfântul Munte al Atonului și apoi la marea mănăstire Valaam din nordul Rusiei, în Karelia, dar îi cinstim și pe Sfinții din alte neamuri care s-au nevoit și L-au mărturisit pe Hristos Domnul în pământul țării noastre, cum este Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, originar din Iviria sau Georgia, sau Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamț.”

„Printr-o fericită coincidență, anul acesta Duminica Sfinților Români se întâmplă a fi în ziua de 30 iunie, când este serbat Soborul Sfinților Apostoli, adică îi serbăm pe Toți Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, în special pe cei doisprezece, dar și pe Sfinții șaptezeci de Ucenici și Apostoli ai Domnului, în sensul mai larg, și pe Sfinții o sută douăzeci de Apostoli. Așadar, îi cinstim pe toți Ucenicii Domnului care au propovăduit Evanghelia până la marginile lumii cunoscute, între care și Sfântul Apostol Andrei, cel Întâichemat, fratele lui Petru, care a propovăduit Evanghelia în pământul țării noastre.”

„Tot în această zi de 30 iunie, pe lângă serbarea Soborului Sfinților Apostoli, pomenim și pe Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț, Episcopul Transilvaniei, Sfânt din neamul nostru, atestat documentar în anul 1377, ale cărui sfinte moaște se află la mănăstirea Râmeț din Eparhia Alba Iuliei”

„Sfinții Români, odrăsliți din neamul nostru, care se bucură în ceruri de slava lui Dumnezeu, se roagă pentru noi. Ei sunt modelele noastre, la care se adaugă, desigur, voievozii descălecători de țară, marii oameni de cultură și toți cei care au făcut ceva bun pentru poporul nostru și a căror memorie este păstrată cu scumpătate. Tot ceea ce în zilele noastre apare ca modele, care sunt mai degrabă anti-modele, tot ceea ce astăzi apare pe canalele mass-media și în lumea virtuală și ni se prezintă ca modele de așa-zisă virtute, de așa-zisă corectă viețuire, gândire și exprimare, sunt, de fapt, false modele sau pseudo-modele. De aceea, îi îndemnăm în special pe tineri să nu privească spre aceștia, care astăzi strălucesc și mâine li se stinge faima, ci să privească spre cei care rămân de-a pururea modele, spre Sfinții Români, care sunt faruri pline de lumină ce ne călăuzesc pe noi în călătoria spre veșnicie și care rămân ca stâlpi tari ai credinței înfipți în pământul țării noastre.”

Ierarhul a hirotesit pe Părintele paroh Sorin Nistor întru iconom-stavrofor, pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie din partea clerului Protopopiatului Marghita, iar Părintele Sorin Nistor, parohul locului, a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru aleasa slujire și purtare de grijă, a mulțumit oficialităţilor locale, dar şi credincioşilor pentru jertfa pe care au depus-o.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Iteu pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica neamului, înmânând diplome de apreciere celor care au ajutat și s-au jertfit pentru înnoirea sfântului lăcaș.