Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Margine, Protopopiatul Marghita

Chiriarhul Oradiei a vizitat parohia Margine, Protopopiatul Marghita

În Duminica a patra după Paști, 7 mai 2017, preotul și credincioşii parohiei Margine, Protopopiatul Marghita, au avut bucuria și binecuvântarea să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială ce are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Margine. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenţi teologi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit semnificaţia vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, prezentată în pericopa evanghelică, în legătură cu minunile vindecării paraliticului Enea și a învierii Tavitei, săvârșite de Sfântul Apostol Petru, prin puterea lui Dumnezeu-Fiul, prezentate în Apostolul zilei:

„În Duminica aceasta, a patra după Sfintele Paști, ni se aduce aminte în Sfânta Biserică, atât prin pericopa evanghelică, cât și prin pericopa din Apostolul zilei, de puterea vindecătoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos.

„Toate minunile ce ne sunt puse înainte, vindecarea slăbănogului care suferea de treizeci și opt de ani, vindecarea paraliticului Enea, bolnav de opt ani și învierea din morți a Tavitei, săvârșite fie direct de Mântuitorul Iisus Hristos, fie prin rugăciunea Sfântului Apostol Petru, în numele și cu puterea Fiului lui Dumnezeu, ni-L descoperă, încă o dată, pe Domnul Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru a ne vindeca pe noi, oamenii, de păcat, de boală și de moarte. Între păcat, boală și moarte este o strânsă legătură, căci paraliticul vindecat de Mântuitorul Hristos este avertizat: «de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău».”

„Apa de la scăldătoarea Vitezda este o prefigurare a Tainei Botezului, ce aduce vindecare de păcatul strămoșesc nu doar primului care se botează, ci tuturor celor care se botează, venind harul lui Dumnezeu să locuiască, pentru a-l ajuta pe cel nou născut din apă și din Duh să crească duhovnicește, prin lucrarea harului viața celui botezat devenind o viață de rugăciune, ce transformă pe omul cel vechi în omul cel nou, după chipul lui Hristos, omul lăuntric, al harului, din care apele duhovnicești curg neîncetat, în măsura în care și cel botezat își asumă responsabilitatea pe care o are de fiu sau fiică a Bisericii și crește duhovnicește.”

Părintele Protopop al Marghitei, Călin Gheorghe Cotrău, a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului și a făcut o prezentare a parohiei Margine, cu referiri speciale la vechimea și dăinuirea credinței dreptmăritoare pe aceste meleaguri, prezentând sfintele lăcașuri ce au existat aici și jertfelnicia preoților și dreptcredincioșilor creștini din această enorie.

Parohul locului, Părintele Vasile Nicolae Vesa, care îndeplinește și ascultarea de secretar protopopesc la Protopopiatul Marghita, instalat în această parohie în ziua de 14 septembrie 2015, a mulțumit Chiriarhului pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Margine, manifestată și prin prezența și slujirea arhierească din Duminica a patra după Paști, subliniind că din anul 1977 în această biserică nu a mai fost săvârșită Sfânta Liturghie de către un ierarh. A mulţumit, apoi, autorităților locale pentru sprijinul acordat și dreptmăritorilor creștini din Margine pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la venirea sa în această parohie.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Margine pentru frumoasa primire, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica strămoșească.

După slujbă, Ierarhul a binecuvântat noua casă parohială ce a fost construită și amenajată de curând.

 

*

 

Satul Margine se află în Câmpia de Vest a țării, pe malul stâng al râului Barcău, în partea nord-estică a județului Bihor, făcând parte din comuna Abram. Este pomenit documentar pentru prima data în anul 1406 sub titulatura ,,possessio walachalis Zeltarlow”, iar în anul 1451 este amintit ca un important ,,punct vamal”. Satul se întinde pe o suprafață de circa 3 km2 și se găsește la o distanță de 8 km de orașul Marghita. Este străbătut de drumul național 19B, la jumătatea distanței dintre Oradea și Zalău.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, credincioșii dreptmăritori din Margine și-au ridicat o biserică de lemn, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, existentă și azi în vechea vatră a satului, fiind declarată monument istoric. Bisericuța a fost pictată la sfârșitul secolului al XVIII-lea de Nechita Zugravul, iar bolta altarului în secolul al XIX-lea de către pictorul Hackman Mor. O școală românească funcționa pe lângă vechea biserică din lemn, unde, prin grija vrednicilor preoților devotați Bisericii și neamului, copiii românilor din localitate și împrejurimi se adunau și descifrau „buchiile încâlcite ale cărților”. Această clădire veche a școlii astăzi nu mai există.

Biserica de zid din localitate a fost construită între anii 1952-1955 din contribuția credincioșilor, fiind târnosită la 27 decembrie 1955 de către Episcopul Valerian Zaharia al Oradiei, având același hram ca biserica de lemn ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Între anii 1975-1977, biserica a fost pictată în tempera de către preotul paroh Mihail Lupu, acum așezându-se și un iconostas din lemn sculptat, cu icoanele pictate în ulei tot de către preotul Mihail Lupu, efectuându-se și lucrări de reparații. Aceste înnoiri au fost binecuvântate de către Episcopul Vasile Coman al Oradiei în ziua de 6 noiembrie 1977.

În anul 2016, prin jertfelnicia credincioșilor și a preotului paroh Vasile-Nicolae Vesa, s-a construit o nouă casă parohială.