Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei a vizitat Schitul Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena de la Coada Lacului

Chiriarhul Oradiei a vizitat Schitul Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena de la Coada Lacului

Sfinţii Mari Împăraţi, cei întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena au fost prăznuiţi cu mare bucurie duhovnicească şi în Episcopia Oradiei.  

La această frumoasă sărbătoare, luni, 21 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la schitul ce are ca ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din satul de vacanţă Coada Lacului, de lângă barajul hidrologic Leşu, în Munţii Apuseni, unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica schitului.

În cadrul predicii rostite după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a pus în lumină rolul determinant al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, cei întocmai cu Apostolii, în acordarea libertăţii de exprimare şi manifestare a creştinismului prin Edictul de la Milano, Sfinţii Împăraţi fiind cunoscuţi în întreaga lume drept apărători şi promotori ai credinţei creştine:

„Pronia dumnezeiască a rânduit anul acesta ca serbarea Sfinților Împărați Constantin cel Mare și mama sa Elena să fie în ziua de luni, în săptămâna a șaptea după Sfintele Paști, îndată după Duminica a șaptea după Paști, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, care s-au adunat în orașul Niceea, la chemarea și pe cheltuiala Sfântului Împărat Constantin cel Mare, pentru a apăra credința ortodoxă, pentru a mărturisi public adevărul revelat al dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos, mărturisind că El este Fiul lui Dumnezeu și păzind, astfel, unitatea Bisericii.”

„Îi prăznuim astăzi pe sfinții care nu doar că au dat libertate Creștinismului, dar l-au proclamat ca religie oficială în Imperiul Roman și s-au luptat pentru Sfânta Biserică și pentru unitatea ei. Mai mult, Sfântul Împărat Constantin a dăruit creștinilor care veneau din prigoniri bazilicile, clădirile importante ce aparțineau împăratului în toate orașele, locuri în care se administra dreptatea în numele împăratului, pentru a avea locuri propice, locuri alese în care să Îl preamărească și să Îl laude pe Dumnezeu.”

„Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena au fost cei care au ajutat ca biruința credinței creștine să se manifeste în tot întinsul Imperiului Roman. Sfântul Împărat Constantin a dat Edictul celebru de la Mediolanum, în anul 313, prin care s-a acordat oficial libertate creștinilor, care până atunci trăiau în prigoană, fiind persecutați de împărații persecutori, întâlnindu-se pe ascuns și folosind între ei, ca semne de recunoaștere, simboluri cu mare valoare și care au importanță până astăzi în lumea creștină și în memoria Bisericii, care păstrează cu scumpătate amintirea viețuirii curate și prigonite a primilor creștini. Între aceste simboluri sunt peștele, în grecește ihtis, care reunește cuvintele «Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul», ancora, semn al nădejdii, steaua de dimineață, ce este simbol al Domnului nostru Iisus Hristos, dar și monograma Mântuitorului, XP, după literele grecești hi și ro, flancate de prima și ultima literă din alfabetul grecesc, alfa și omega, simboluri paleocreștine descoperite în catacombele și casele creștine.”

„Sfânta Cruce, care s-a arătat Împăratului Sfânt Constantin cel Mare, numit de cântările Bisericii din ziua aceasta «cel între împărați apostol al lui Hristos», a devenit pavăză, scut, apărare și biruință pentru toți împărații creștini și pentru toți conducătorii creștini ai popoarelor și, implicit, pentru popoarele creștine.”

În cadrul slujbei, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți mai mulți clerici, monahi și monahii, dar și dreptmăritori creștini care au purtat numele Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, trecuți la cele veșnice.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a adresat felicitări Preacuviosului Părinte Egumen, Ieroschimonahul Ambrozie Maxin, pentru frumoasa lucrare duhovnicească și administrativă pe care o desfășoară în cadrul schitului de la Coada Lacului. De asemenea, Ierarhul a făcut alese urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioșilor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena și care îşi serbează ziua onomastică.

 *

 Înfiinţat în toamna anului 1997, Schitul de la Coada Lacului depinde canonic de Mănăstirea Izbuc, are viaţă de obşte şi este administrat de Ieroschimonahul Ambrozie Maxin, egumenul acestuia. La 24 iunie 2008 s-a săvârşit  aici prima Sfântă Liturghie în biserica de zid, aflată acum în stadiul realizării picturii. Între anii 2011-2017 s-a ridicat și finalizat un corp nou de chilii și un arhondaric.