Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în Parohia Batăr

Chiriarhul Oradiei în Parohia Batăr

În Duminica a douăzeci şi şasea după Rusalii, 17 noiembrie 2013, prima Duminică din Postul Crăciunului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din cadrul Protopopiatului Tinca. Cu acest prilej, într-un frumos sobor de preoţi şi diaconi, Ierarhul  a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Batăr, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

Localitatea Batăr se află în partea de sud-vest a judeţului Bihor, în apropierea limitei teritoriale cu judeţul Arad, aici fiinţând o comunitate creştină ortodoxă formată din 250 de familii. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1202, iar biserica parohială actuală, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost ridicată în anul 1894, fiind pictată între anii 1977 - 1978.

În perioada 2004 - 2013, prin purtarea de grijă a vrednicului părinte Ioan Trif, paroh al Batărului din anul 1981, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar și prin dărnicia și jertfelnicia bunilor credincioși, s-au executat lucrări de înnoire şi înfrumuseţare a locașului de cult. Astfel, în interior, iconostasul vechi a fost inlocuit cu unul nou, din stejar sculptat, și a fost introdusă  încălzirea centrală, iar în exterior s-au executat lucrări de reparații capitale.

Vizita pastorală a Preasfinţitului Părinte Sofronie la Batăr a început prin oficierea slujbei de sfințire a exteriorului înnoit al bisercii și a noului iconostas, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice duminicale, ce a prezentat Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care subliniat semnificaţiile duhovniceşti ce se desprind din aceasta:

„Din pericopa evanghelică ce s-a citit am înțeles, cu toții, că în zadar este să alergăm în lumea aceasta după bogății trecătoare, să adunăm roade multe în hambare, să strângem bogății fără de număr, crezând că ne vor ajuta la bătrânețe, că ne vor ajuta să ne îndestulăm, spre a nu mai avea grija zilei de mâine.”

„Dumnezeu ne pune în gardă, în stare de veghe, și ne învață că, la fel cum bogatului căruia i-a rodit țarina i s-a cerut sufletul său de la el în noaptea în care plănuia să-și facă hambare mai mari, căutând să se îmbogăţească în cele ale lumii acesteia, şi nu în Dumnezeu, așa i se poate întâmpla oricăruia dintre noi.”

În continuare, Preasfinţitul Sofronie a arătat că „omul care este bineplăcut lui Dumnezeu și care trăiește pe pământ după voia Lui, este omul care caută în lumea de aici să își adune averi duhovnicești, adică bunuri spirituale, care se împodobeşte cu podoabe sufleteşti alese, îmbogăţindu-se în viaţa spirituală, şi nu lucruri materiale trecătoare. Cel ce este îmbogățit în Dumnezeu își agonisește în viața sa averi duhovniceşti care îl fac asemănător cu Dumnezeu. Adică omul se smereşte, calcă peste păcatele și patimile sale egoiste și lasă în viața sa să crească Dumnezeu, cu bunătatea Sa, cu iubirea Sa, cu milostivirea Sa, cu tot ceea ce are Dumnezeu și vrea să dăruiască și omului.”

„Marea majoritate a sfinților, fie că ne gândim la martiri, la cuvioși, sau la sfinți ierarhi, nu au fost oameni cu averi personale uriașe, deşi avem sfinţi împăraţi, voievozi şi domnitori binecredincioşi care au fost bogaţi, dar care nu şi-au folosit averea pentru a străluci în faţa semenilor lor, ci au făcut mult bine, ajutând pe mulţi şi ctitorind numeroase biserici. Toţi sfinţii, însă, au fost oameni care şi-au agonisit o uriașă avere spirituală, o bogăție duhovnicească de negrăit, bogăție care este Dumnezeu Însuși, Care vine și îl îmbogățește pe cel ce Îl caută.”

„Aşadar, ca să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu din viaţa aceasta şi să intrăm în Împărăţia cerurilor trebuie să ne îmbogăţim în Dumnezeu, adică să ne adunăm de pe pământ virtuţi, daruri dumnezeieşti, daruri duhovniceşti, pe care să le cultivăm, să le creştem, să le înmulţim, acestea fiind grânele şi bogăţiile cu care să ne umplem hambarele sufletelor noastre.”

În cadrul slujbei, tânărul teolog Claudiu Liberț a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Valea de Sus, Protopopiatul Beiuş.

La momentul chinonicului, s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin Și Elena în Patriarhia Română.

După Sfânta Liturghie, Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Batăr, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a prezentat, pe scurt, istoricul parohiei și a locașului de cult.

La rândul său, Părintele paroh Ioan Trif a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra credincioşilor din Batăr de-a lungul timpului, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneala şi prezenţa la acest moment de sărbătoare pentru parohie.

La final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit pentru frumoasa primire şi a felicitat pe părintele paroh Ioan Trif şi pe bunii credincioşi din Batăr pentru grija pe care o poartă sfântului locaş și le-a urat, tuturor, un post ușor, plin de bucurie și de mângâieri duhovnicești, în care sa aibă parte de înălțare sufletească, îndemnând să nu îi uite pe cei săraci și singuri, în lipsuri şi suferinţe, care au nevoie de ajutor.