Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în parohia Ciuhoi

Chiriarhul Oradiei în parohia Ciuhoi

În Duminica a şasea după Paşti, 9 iunie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adus bucurie enoriaşilor parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ciuhoi, Protopopiatul Marghita, venind în mijlocul lor şi binecuvântând lucrările de înfrumuseţarea a bisericii parohiale, sub acoperişul căreia se ostenesc să afle drumul către lumina lui Hristos, sub povăţuirea duhovnicească a vrednicului părinte paroh Ioan Roşu.

Ierarhul a fost întâmpinat la biserica parohială de către copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare tradiţionale din Bihor.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea fragmentului scripturistic duminical, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, reliefând principalele semnicaţii duhovniceşti ce se desprind din minunea vindecării orbului din naştere, săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos:

„Pericopa evanghelică din această Duminică, a şasea după Paşti, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, a vindecării orbului din naştere, este în strânsă conexiune cu celelalte fragmente scripturistice din duminicile Penticostarului, dar mai ales cu marea sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos şi cu praznicul Înălţării Sale la cer.”

„Dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune, la începutul pericopei evanghelice, că El este Lumina lumii, atâta vreme cât este în lume, pe parcursul întregii pericope evanghelice ni Se descoperă că, într-adevăr, El este Lumina lumii, scoţându-l din întuneric, din orbire, la lumină, la lumina cunoşterii, pe cel care se născuse orb, pe cel prin care avea să se arate slava lui Dumnezeu, aşa cum Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos mărturiseşte”, a spus Chiriarhul Oradiei.

„Pericopa evanghelică de astăzi este strâns legată de Paştile Crucii, dar şi de Paştile Învierii, pentru că, aşa cum Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu înomenit, a murit pe Cruce dar a înviat, trecând din moarte la viaţă, şi pe noi, prin El, în mod tainic, ne-a răscumpărat, urmând ca, prin viaţa noastră, începând cu credinţa şi cu faptele mântuirii, să ajungem şi noi de la moarte la viaţă, aşa cum El Însuşi, cu firea omenească pe care Şi-a luat-o aupra Sa, a trecut din moarte la viaţă, scoţând-o din întuneric la lumină.”

„Cel Care vine şi îl vindecă pe orbul din naştere, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, purtător al firii dumnezeieşti şi al firii omeneşti, este Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care a plecat cerurile, El, Care le-a creat, şi a venit să Se nască din Fecioara Maria, întru toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca să ne vindece pe noi, cei mulţi şi păcătoşi, de orbirea fizică, dar mai ales de orbirea duhovnicească, să ne scoată din întuneric la lumină, de la moarte, la viaţă.”

„Faptul că Domnul nostru Iisus Hristos Şi-a luat un trup real, că firea Sa umană este reală şi că El este şi Fiul Omului o dovedeşte chiar minunea vindecării orbului din naştere, pentru că mai înainte de a-l vindeca pe orb S-a folosit de o parte a trupului Său, de glandele salivare, a căror secreţie a folosit-o pentru a face tină din pământ şi a unge ochii orbului din naştere, trimiţându-l, apoi, să se spele pe ochi la scăldătoarea Siloamului”, a precizat Ierarhul.

„Mărturisirea Mântuitorului Hristos Iisus despre Sine Însuşi şi mărturisirea celui vindecat de orbire şi închinarea înaintea Celui Care l-a vindecat stă în centrul credinţei creştine, deoarece cuvântul Său, atunci când spune că ‹‹Eu sunt Lumina lumii››, este echivalent, din punct de vedere duhovnicesc, cu ‹‹Eu sunt Fiul lui Dumnezeu››.”

„Prin minunea pe care astăzi am comemorat-o, a vindecării orbului din naştere, suntem chemaţi să înţelegem că Dumnezeu vrea să ne scoată pe toţi din întuneric la lumină, din moarte la viaţă, din necunoaştere la cunoaşterea lui Dumnezeu, la viaţa cea veşnică”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Sofronie.

În cadrul slujbei, Părintele Paroh Ioan Roşu a fost hirotesit iconom-stavrofor pentru întreaga lucrare pastoral-misionară desfăşurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea restaurării şi înfrumuseţării lăcaşului de cult.

Părintele Ioan Şugar, Protopopul Marghitei, a dat citire „Actului de sfinţire” şi a rostit un cuvânt în care a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru dragostea şi grija neobosită arătată faţă de toate parohiile din cuprinsul Protopopiatului Marghita şi a prezentat istoricul parohiei.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh şi a înmânat diplome de apreciere tuturor celor care s-au evidenţiat în activitatea depusă în folosul Bisericii şi care au ajutat la realizarea lucrărilor de înnoire a sfântului locaş.

Localitatea Ciuhoi este atestată documentar pentru prima dată în anul 1291. Numele locului vine de la ocupaţia de căpătâi a majorităţii locuitorilor zonei, oieritul, care îşi delimitau parcelele de păşunat prin ridicături de pământ, denumite în graiul locului „ciuhoaie”. De-a lungul vremii, credincioşii dreptmăritori din această localitate şi-au apărat cu devotament credinţa străbună, refuzând, în anul 1659, intenţiile de atragere la calvinism. De asemenea, adunările ţinute între anii 1725 - 1726, la Margine, Picleu, Spinuş şi Ciuhoi, în conformitate cu spusele preotului Vasile Pop din Chişlaz, au consfinţit refuzul credincioşilor ortodocşi din acastă zonă de a accepta uniaţia.

Primele informaţii despe o biserică în Ciuhoi apar în anul 1332, potrivit cărora ,,Ioan preot din Ciuhoi a plătit 11 groşi drept dijmă pe anul întâi”. Biserica actuală din Ciuhoi a fost construită între anii 1894-1896, iar între anii 2002-2013, prin grija Părintelui paroh Ioan Roşu şi prin dărnicia şi jertfelnicia membrilor Consiliului şi Comitetului parohial şi a bunilor credincioşi ai parohiei, s-au realizat lucrări de restaurare a picturii, s-a făcut un nou iconostas, sculptat în lemn de stejar, fiind montate vechile icoane, mobilierul din biserică a fost înlocuit cu străni, scaune, analog şi tetrapoade noi, s-a schimbat instalaţia electrică şi a fost introdusă încălzirea centrală. În incinta curţii bisericii s-a amenajat un lumânărar nou, o magazie şi a fost reparat gardul împrejmuitor, iar la casa parohială au fost făcute ample lucrări de reparaţii capitale.