Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în parohia Gepiu la praznicul Înălțării Domnului

Chiriarhul Oradiei în parohia Gepiu la praznicul Înălțării Domnului

La praznicul împărătesc al Înălţării Domnului, Ziua Eroilor, 17 mai 2018, în întreaga Eparhie a Oradiei au fost organizate frumoase şi înălţătoare manifestări religioase și comemorative dedicate cinstitii eroilor neamului românesc.

Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în parohia Gepiu, Protopopiatul Tinca, unde a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, în sobor de preoți și diaconi, a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc, la monumentul eroilor din vecinătatea bisericii, dar și binecuvântarea casei parohiale restaurate și renovate.

Chiriarhul Oradiei a fost așteptat cu multă bucurie de către credincioșii parohiei, oficialități locale și centrale și fii ai satului Gepiu, mulți copii și tineri fiind îmbrăcați în frumoase costume populare tradiționale.

La această frumoasă prăznuire pentru parohia Gepiu, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit, în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, o predică deosebit de bogată și înălțătoare în care a vorbit despre semnificaţiile praznicului Înălţării la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, dar şi despre importanţa pomenirii eroilor neamului românesc:

„Această mare sărbătoare creștină a Înălțării de pe pământ la cer a Mântuitorului Iisus Hristos este strâns legată de praznicul Învierii Domnului, dar și de praznicul Cincizecimii, Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și Ucenici ai Domnului și întemeierea văzută a Bisericii. Sărbătoarea de astăzi jalonează, în chip minunat, drumul duhovnicesc, suișul întregii Biserici de la Înviere la Cincizecime.”

„Vreme de patruzeci de zile, de la Înviere până la Înălțare, cum am ascultat în pericopa din Faptele Apostolilor ce s-a citit, Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morți S-a arătat ucenicilor Săi, în repetate rânduri, încredințându-i de adevărul Învierii Sale, una dintre aceste arătări fiind relatată și în pericopa evanghelică ce am ascultat-o, de la Sfântul Evanghelist Luca, ce se încheie cu Înălțarea triumfătoare la cer a Mântuitorului Iisus Hristos. Înălțarea la cer s-a petrecut exact la patruzeci de zile de la Înviere, Domnul Iisus Hristos Cel Înviat proslăvindu-Se, înălțându-Se la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui, acolo unde S-a întors, ducând, de data aceasta, în sânul Tatălui, în slava Părintelui ceresc, firea omenească pe care Și-a luat-o, restaurată, deschizându-ne nouă tuturor drumul de întoarcere din moarte la viață.”

„Încheindu-se lucrarea pe pământ a Domnului Iisus Hristos, odată cu Înălțarea Sa la cer, lucrarea de mântuire nu se încheie, ci continuă, cu puterea Mântuitorului Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, în Sfânta Biserică, întemeiată la Cincizecime. Intrăm, așadar, în perioada de așteptare, până la Rusalii, împreună duhovnicește cu Apostolii, pregătindu-ne și noi pentru darul cel mare al întemeierii Bisericii, în care lucrarea mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos se continuă, până la a doua Sa venire.”

„Astăzi, la sărbătoarea cea plină de speranță a Înălțării Domnului, este și ziua în care în Biserica noastră Ortodoxă locală Română se face pomenirea eroilor, a celor care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi în demnitate, în unitate de credință și națională, legea noastră românească, să avem posibilitatea de a ne ruga în limba strămoșilor și să fim în comuniune sfântă cu ei, și neamul nostru numărându-se între neamurile care au primit botezul creștin, care au primit Evanghelia, care au crezut și s-au închinat și așteaptă veșnicia împreună cu Hristos.”

Preasfinția Sa a felicitat pe părintele paroh Călin Ovidiu Popa, care îndeplinește și ascultarea de secretar la Protopopiatul Tinca, și pe creștinii dreptmăritori din Gepiu pentru bogata activitate pe tărâm pastoral-misionar și administrativ, catehetic și filantropic, după ce în urmă cu doi ani, 2016, tot la praznicul Înălțării Domnului Ierarhul a instalat pe noul paroh, roadele duhovnicești și materiale, în acest răstimp binecuvântat, arătându-se deosebit de frumoase și pline de speranță.

La momentul Chinonicului, cu binecuvântarea Ierarhului, Părintele Gheorghe Nemeș, coordonatorul proiectului Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la parohia Oradea-Vii, fiu al satului Gepiu, a adresat frumoase cuvinte preotului paroh Călin Ovidiu Popa și bunilor credincioși din Gepiu, evocând realizările și înnoirile de la biserica și casa parohială, în cei doi ani de zile de când părintele păstorește aici.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului Oradiei, mulțumindu-i pentru aleasa purtare de grijă, iar parohul din Gepiu, Părintele Călin Ovidiu Popa, în cuvântul său, a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat cu îmbelșugare peste persoana sa și a familiei sale, dar și a întregii comunități dreptmăritoare din Gepiu, mulțumind, în același timp, cu recunoștință, Preasfințitului Părinte Sofronie, asigurându-l de dragostea și prețuirea pe care i-o poartă. Totodată, a adus mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la lucrările de înnoire ce s-au înfăptuit până acum în enorie.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul, clerul și poporul dreptcredincios prezent s-au deplasat în procesiune de la biserica parohială la Monumentul Eroilor din localitate, o troiţă din marmură realizată în anul 2013, prin strădania și suportul material al Părintelui Gheorghe Nemeş de la Parohia Oradea-Vii, fiu al satului Gepiu, prezent la sărbătoare, fiind săvârşită o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc din Gepiu, dar și pentru toţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești. Cu acest prilej au fost depuse și două coroane de flori.

Apoi, Preasfințitul Părinte Sofronie a oficiat slujba Aghesmei Mici și a binecuvântat casa parohială din Gepiu, unde au fost realizate ample lucrări de restaurare și renovare.