Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în parohia Săbolciu la praznicul Înălțării Sfintei Cruci

Chiriarhul Oradiei în parohia Săbolciu la praznicul Înălțării Sfintei Cruci

În ziua praznicului împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci, joi, 14 septembrie 2017, dreptmăritorii creștini din Parohia Săbolciu, Protopopiatul Oradea, au avut bucuria întâlnirii cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. A fost cea dintâi Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Săbolciu după 14 de ani.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Săbolciu. După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut, în care a subliniat importanţa şi semnificațiile praznicului Înălţării Sfintei Cruci:

„Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci are rădăcini istorice, amintindu-ne de un eveniment petrecut în cetatea Ierusalimului, când Sfânta Cruce a fost înălțată în văzul tuturor, pentru ca, văzând semnul biruinței vieții asupra morții, prin moartea pe Cruce și, apoi, Învierea cea de a treia zi a Domnului nostru Iisus Hristos, poporul să fie întărit în credință, iar nădejdea în mântuire să dobândească puteri noi în sufletele tuturor celor botezați. Așadar, sărbătoarea de astăzi are trimitere la mântuire, aducându-ne aminte că mântuirea noastră s-a înfăptuit, se înfăptuiește prin jertfa pe Cruce, prin sacrificiul răscumpărător al Domnului nostru Iisus Hristos.”

„Totodată, această sărbătoare ne mai arată că noi, creștinii, suntem un popor al Crucii. Nu există creștinism adevărat care să nu fie apărat de Crucea Domnului, care să nu ia Crucea lui Hristos ca stindard, ca scut, ca apărare, ca semn de recunoaștere, dar și semn al biruinței. Nu putem vorbi despre creștinism în absența Crucii. Dacă ne numim creștini, o facem pentru că suntem și noi parte a poporului Crucii. Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care suntem cu toții chemați în Biserică să o cinstim, să o respectăm, să nu ne rușinăm de ea, să rezistăm tuturor prigonirilor și răutăților, cu ajutorul Sfintei Cruci, și să biruim toate încercările și ispitele prin Crucea Domnului  nostru Iisus Hristos.”

În cadrul cuvântului de învățătură rostit, Chiriarhul Oradiei a îndemnat pe părinți, pe bunici și pe cei care au în grijă copii și tineri să nu își neglijeze datoria și responsabilitatea pe care o au de a-i crește pe copii și tineri în evlavie și respect față de Sfânta Cruce, față de Sfânta Biserică, față de valorile tradiționale ale poporului nostru.

La încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotesit pe Părintele paroh Alexandru Dulca întru iconom.

Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, Părintele Dorel Octavian Rus, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, arătând existenţa şi dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi din Săbolciu, încă din cele mai vechi timpuri, precum și împlinirile duhovnicești și administrative realizate de-a lungul vremii de către preoții care au slujit aici, culminând cu tânărul, inimosul și jertfelnicul preot paroh de acum, Alexandru Dulca.

Părintele Prof. Alexandru Dulca, paroh la Săbolciu și cadru didactic la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Săbolciu. De asemenea, a adus mulțumiri bunilor și statornicilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie, din 1 martie 2016.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care și-a exprimat bucuria prezenței în mijlocul comunității ortodoxe din Săbolciu, felicitând pe părintele paroh pentru lucrarea pastorală ce o săvârşeşte, în mărturisirea credinţei strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe dreptmăritorii creștini din Săbolciu pentru statornicia în dreapta credință, pentru atașamentul și dragostea arătată Bisericii Ortodoxe.

Fiind în preajma începutului noului an școlar, copiii și tinerii din Săbolciu care participă frecvent la programele catehetice și misionare din cadrul proiectului Hristos împărtășit copiilor, ce se desfășoară intens și în această parohie, au primit cu acest prilej daruri din partea parohiei constând în rechizite și articole didactice.