Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei in parohia Şerghiş

Chiriarhul Oradiei in parohia Şerghiş

În Duminica a treizecea după Rusalii, 25 noiembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Şerghiş, Protopopiatul Oradea, săvârşind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, construită în anul 1913, şi instalarea noului preot paroh.

Localitatea Şerghiş este o aşezare străveche românească, situată geografic în peisajul natural din foştii codrii de la poalele Munţilor Pădurea Craiului, în bazinul hidrografic „Topa Râu”, având o vechime atestată documentar încă de la anul 1438. În ultimii 38 de ani, credincioşii dreptmăritori din Şerghiş au fost păstoriţi, cu multă dragoste şi dăruire de către vrednicul preot Mircea Burzo, care a trecut la cele veşnice în 6 octombrie 2012, lăsând în urma sa o activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească deosebit de bogată şi rodnică, părintele Mircea slujind lui Dumnezeu şi oamenilor în parohia Şerghiş de la începutul misiunii sale preoţeşti, fiind înmormântat lângă biserica în care a slujit.

Într-o frumoasă zi de toamnă, anotimp ce oferă acestor peisaje un farmec şi o frumuseţe deosebită, ce le dăruieşte din culorile, miresmele şi sunetele sale, localitatea a îmbrăcat straie de sărbătoare, toţi credincioşii, cu mic, cu mare, au întâmpinat pe Chiriarhul Oradiei, care, în cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, a hirotonit pe diaconul Teodor Florian Mălan în treapta preoţiei, pe seama bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Şerghiş. Noul preot a primit şi hirotesia de duhovnic. De asemenea, i s-au încredinţat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile sfântului lăcaş, fiind aşezat ca preot paroh la Şerghiş.

În cuvântul de învăţătură rostit, Chiriarhul Oradiei a explicat celor prezenţi înţelesurile adânc duhovniceşti ale pericopei evanghelice din Duminica a treizecea după Rusalii: „Am auzit cu toţii din Sfânta Evanghelie că, pentru a fi desăvârşiţi, pentru a avea comoară în cer, pentru a avea siguranţa mântuirii, nu ajunge doar simpla împlinire a poruncilor dumnezeieşti, ci trebuie ca sufletul omului să se dezlipească de bogăţiile lumeşti şi, mai mult, să fie milostiv.

„A-ţi da averea pentru săraci înseamnă a-ţi pune sufletul pentru misiunea Bisericii, înseamnă a nu căuta sporirea averii personale, pe care o caută lumea egoistă şi pătimaşă, şi a nu te lăsa copleşit de materialismul lumii decăzute şi secularizate din jur, ci a dobândi bogăţia sufletească, ce se agoniseşte, aşa cum ne spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii, prin milostenia făcută săracilor, celor aflaţi în nevoi şi necazuri, ale căror suflete Îl ascund, tainic, pe Mântuitorul Iisus Hristos.”

„Înţelegând noi acestea şi punând în lucrare darurile primite de la Dumnezeu, spre a face bine semenilor noştri, ne vom asemăna cu cei care, lăsând toate cele lumeşti, au urmat Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, sfinţii lui Dumnezeu, mulţi dintre ei, refuzând să se lepede de credinţa în Domnul Hristos, au murit de moarte martirică. Aşa a fost şi Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, pomenită astăzi, un model demn de urmat pentru noi toţi, care a lăsat totul din cele ale lumii acesteia, putere, bani, avere, şi L-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru mântuirea sufletului şi dobândirea Împărăţiei Cerurilor.

Ierarhul Oradiei l-a prezentat credincioşilor din Şerghiş pe noul lor preot paroh şi i-a îndemnat să-i fie alături, să îi dea ascultarea şi cinstea cuvenită şi să îl ajute în lucrarea pastoral-misionară pe care o începe în această parohie, arătând, de asemenea, importanţa şi înălţimea chemării şi slujirii preoţeşti şi îndatoririle de căpătâi ale preotului în misiunea sa: „cea învăţătorească, de a propovădui Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu timp şi fără de timp; cea sfinţitoare, de a sfinţi vieţile credincioşilor săi, prin sfintele taine şi toate sfintele slujbele; cea pastorală, prin care păstorul de suflete este dator să îi conducă pe enoriaşii săi spre Împărăţia Cerurilor.”

La final, tânărul preot a adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Sofronie, precum şi familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape şi l-au sprijinit pe calea pregătirii şi devenirii sale ca slujitor al Domnului.