Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în vizită la parohia „Buna Vestire” din Nojorid

Chiriarhul Oradiei în vizită la parohia „Buna Vestire” din Nojorid

În Duminica a şaptesprezecea după Rusalii, 17 februarie 2013, parohia cu hramul „Buna Vestire” din Nojorid a îmbrăcat haine de sărbătoare. În mijlocul credincioşilor s-a aflat Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramul „Buna Vestire”, în sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, părintele paroh Horaţiu Hontilă a fost hirotesit iconom.

Comuna Nojorid este situată la 9 km de Oradea, pe drumul european E79 care leagă oraşul de pe malurile Crişului Repede de Arad şi Timişoara. Localitatea este atestată documentar în anul 1229, într-un act de donaţie. Numele latinesc al localităţii este Villa Irug. Mai târziu, constatându-se existenţa a două vetre ale satului, ele au fost numite Villa Irug Maior şi Villa Irug Minor. Echivalentele româneşti ale acestor două toponime au fost Ieruga Mare şi Ieruga Mică. În anul 1719 este consemnată existenţa a 84 de familii în satul liber Nojorid.

În ultimii ani, odată cu extinderea comunei Nojorid înspre municipiul Oradea şi construirea unui nou cartier rezidenţial, Preasfinţitul Părinte Sofronie a avut iniţiativa înfiinţării unei noi parohii şi construirea unei noi biserici, cu hramul „Buna Vestire”, spre folosul duhovnicesc al credincioşilor din acest cartier. Astfel, la începutul anului 2010, Părintele Horaţiu Hontilă a fost numit pe seama noii parohii din Nojorid, cu încredinţarea de a zidi o nouă biserică. Dacă la început, primele sfinte slujbe au fost oficiate într-un paraclis amenajat în casa unei familii binecredincioase, odată cu obţinerea terenului destinat construcţiei noii biserici s-a înălţat un paraclis în care se săvârşesc sfintele slujbe până la finalizarea noului sfânt lăcaş. Piatra de temelie pentru noua biserică ce se construieşte a fost aşezată de Preasfinţitul Părinte Sofronie în data de 3 noiembrie 2011. Viitorul sfânt lăcaş va fi o replică a bisericii mari a Mănăstirii Suceviţa, la o scară mai mică, copiind planul arhitectural al acesteia. În anul 2012 s-a reuşit, prin ajutorul consiliului local Nojorid şi a altor binefăcători, turnarea fundaţiei noii biserici, urmând ca în acest an să se ridice zidurile sfântului lăcaş.

Mica comunitate de credincioşi din parohia Nojorid II a întâmpinat cu bucurie şi emoţie sfântă pe Ierarhul Oradiei, în vizită pastorală pentru a treia oară în această parohie. După citirea pericopei evanghelice duminicale, Preasfinţitul Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a subliniat învăţăturile sfinte ce se desprind din textul evanghelic de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, îndemnând cu stăruinţă pe cei prezenţi la a cultiva şi a pune în lucrare cele trei virtuţi creştine fundamentale, credinţa,  iubirea şi speranţa:

„Astăzi, în Duminica a şaptesprezecea după Rusalii, în care Sfânta Biserică a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie evanghelia vindecării fiicei femeii cananeence, care a avut atât de multă credinţă, deşi nu era din poporul israelitean, şi s-a dus la Cel despre Care în adâncul sufletului ei ştia că este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, şi a cerut vindecarea fiicei ei, iar pentru credinţa ei cea mare minunea s-a săvârşit, primim o lecţie de iubire în stare să nască credinţă multă, o iubire totală, o iubire de mamă, o iubire sfântă, care merge până la a sfida toate circumstanţele naţionale, religioase şi culturale ale poporului din care provenea această femeie, şi ajunge la descoperirea credinţei în Dumnezeul Cel Unul şi Adevărat, Cel Viu, Puternic şi Minunat, descoperit nouă în Preasfânta Treime, a credinţei adevărate, care rodeşte minuni.”

„Dacă stăm să ne gândim mai cu atenţie şi mai în adânc, vedem că această credinţă mare, pe care Biserica ne-o prezintă, ne-o îmbie tuturor, ca fiind în stare să facă minuni, este un rod al iubirii, este rodul iubirii materne, rodul iubirii de care doar o mamă este în stare şi, aşa cum Biserica este maică duhovnicească pentru noi toţi, la fel, pentru fiecare dintre noi, mama noastră rămâne, întotdeauna şi în veşnicie, ca fiinţa care, prin iubire, poate să ajungă la o credinţă mare, săvârşitoare de minuni şi, totodată, prin această lecţie a iubirii născătoare de credinţă, dar şi a credinţei lucrătoare prin iubire, noi învăţăm cât de mare este puterea rugăciunii mamei.”

„Această pericopă evanghelică ne descoperă, prin excelenţă, adevăratele puteri care guvernează lumea. Înaintea lui Dumnezeu nu contează legile strâmbe pe care noi, oamenii, le aşezăm în lume, ci lucrurile esenţiale, care îl pun pe omul căzut în păcat din nou în legătură cu Dumnezeu Care l-a creat, care ţin de refacerea firii omeneşti căzute, prin puterea Celui Care a venit în lume ca să îl scoată pe om din robia păcatului, a bolii, a suferinţei şi a morţii. Acestea sunt credinţa, iubirea şi speranţa, cele trei virtuţi creştine fundamentale sau cardinale, cele trei puteri esenţiale care reprezintă motorul cel duhovnicesc prin care creştinul răzbate în viaţa aceasta.”

După săvârşirea Sfintei Liturghii, părintele Horaţiu Hontilă a adresat un cuvânt de mulţumire Preasfinţiei Sale pentru distincţia oferită, care este un imbold în a continua, cu mai multă dăruire şi jertfelnicie, lucrarea începută. De asemenea, parohul a mulţumit oficialităţilor locale pentru sprijinul acordat, precum şi bunilor credincioşi, pentru care se înălţă noul sfânt lăcaş.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt ocazional în care a arătat importanţa şi necesitatea construirii de noi biserici ortodoxe în această parte a ţării noastre, una de frontieră administrativă, culturală, dar şi religioasă, şi felicitat pe părintele paroh şi pe harnicii credincioşi din noul cartier rezidenţial din localitatea Nojorid pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care au început-o, în ciuda tuturor obstacolelor şi în vreme de criză, chemând ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ca lucrările de construcţie să continue, în bună rânduială, în ritm cât mai intens, până la finalizarea acestora.