Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Cuzap

Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Cuzap

În Duminica după Botezul Domnului, 12 ianuarie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Cuzap, Protopopiatul Marghita, localitate aflată pe cursul superior al râului Bistra, în apropiere de stăvechea Mănăstire Voivozi, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, în sobor de preoţi şi diaconi.

Chiriarhul Oradiei a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie de către comunitatea dreptmăritoare din Cuzap, care numără peste 500 de suflete, mulţi copii şi tineri fiind înveşmântaţi în straie populare tradiţionale din Bihor. Răspunsurile liturgice au fost date corul parohiei Cuzap, înființat în anul 2019.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 4, versetele 12-17, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit celor prezenți despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, subliniind semnificațiile cuvintelor „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”:

„Cuvântul «pocăiți-vă», din îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos de la sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi, înseamnă întoarceți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă mintea spre Dumnezeu, întoarceți-vă simțurile spre Dumnezeu, întoarceți-vă cu toată făptura voastră spre Creatorul vostru. Acesta este începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos, Lumina lumii, Care a venit să lumineze pe tot omul aflat în întuneric și în umbra morții, adică pe toți pământenii, pe toți urmașii lui Adam. Pentru toți a venit Noul Adam, Fiul lui Dumnezeu înomenit, pentru ca să ne lumineze și să ne întoarcă la Dumnezeu, Care este Lumina cea adevărată ce luminează pe tot omul care vine în lume.”

„Lumina lui Dumnezeu, lumina taborică, este lumina neînserată, lumina care nu se stinge, o lumină bună, pentru că este plină de bunătate, însă mai presus de orice atribut pe care am putea să îl dăm, și care, oricum, nu ar putea cuprinde și nu ar putea defini lumina lui Dumnezeu, această lumină este viață. Dar nu o viață simplă, cum este viața noastră aici pe pământ, căci ne naștem și murim, adormim așteptând învierea, ci este lumina vieții veșnice, lumina Învierii, lumină care nu se stinge, lumină pe care noi o închipuim în Sfânta Biserică prin aureolele Sfinților, prin strălucirea veșmintelor și a podoabelor bisericii, dar mai cu seamă prin lumânările și candelele pe care le ținem aprinse și care sunt simboluri ale luminii lui Dumnezeu, transpunându-ne în atmosfera prezenței luminii celei necreate a lui Dumnezeu.”

„Lumina lui Hristos luminează cu putere în viața Sfinților, dar și în viața noastră, tainic, încă din clipa primirii Sfântului Botez, ce se numește și Sfânta Luminare, pentru că omul botezat primește în viața sa lumina lui Hristos, iar lumina lui Hristos este lumina Preasfintei Treimi, lumina dumnezeiască, ce se sălășluiește în noi prin Taina Sfântului Botez și crește pe măsura vieții noastre pământești, fiind umbrită de păcatele noastre. Noi, însă, avem datoria să nu ținem lumina sub obroc și trebuie să ne curățim păcatele, mărturisindu-le cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu în prezența duhovnicului, pentru ca zgura lor să nu împiedice lumina lui Hristos să strălucească în viața noastră, astfel transformându-ne, duhovniește, noi, făptura lui Dumnezeu, în sfeșnice purtătoare de lumină, de lumină care nu se stinge.”

Părintele Călin Cotrău, Protopopul Marghitei a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, iar părintele paroh Ioan Toma a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru dragostea părintească manifestată faţă de binecredincioşii parohiei Cuzap.

Cu prilejul vizitei pastorale a Chiriarhului Oradiei în Parohia Cuzap, Domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Șipoș, Directorul Şcolii Doctorale de Istorie din cadrul Universității din Oradea, fiu al satului, a prezentat și a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie un exemplar din volumul Istoria Bihorului, aparut la finalul anului trecut, al cărui coautor este.

În cuvântul de binecuvântare rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Cuzap pentru frumoasa misiune bisericească și națională pe care o împlinesc prin păstrarea credinței dreptmăritoare și promovarea valorilor tradiționale ale neamului românesc, o comunitate care, prin grija părintelui paroh, este foarte activă și prezentă la manifestările bisericești și culturale din curpinsul Eparhiei Oradiei.

Pr. Cristian Rus