Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Paleu

Chiriarhul Oradiei în vizită pastorală la Paleu

În Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor, 26 aprilie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Paleu, Protopopiatul Oradea. Cu acest prilej, Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în paraclisul amenajat pentru slujire din vecinătatea noii biserici parohiale cu hramurile „Sfânta Mare Muceniţă Anastasia” şi „Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului”, aflată în construcţie, la împlinirea a cinci ani de la sfinţirea pietrei de temelie a noii biserici.

Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a fost întâmpinat şi aşteptat cu multă bucurie şi căldură sufletească de către frumoasa comunitate dreptmăritoare din Paleu, o comunitate tot mai numeroasă datorită faptului că aici, la Paleu, localitate din zona metropolitană a Oradiei, sat locuit în preponderenţă de etnici maghiari, odată cu dezvoltarea urbană a Oradiei din ultimii ani, zeci şi zeci de case s-au ridicat şi chiar un nou cartier s-a construit, mulţi orădeni preferând să se mute în această oază de linişte. Astfel, înălţarea unei biserici ortodoxe pentru această nouă comunitate ortodoxă românească a apărut ca o necesitate pastoral-misionară deosebit de importantă.

La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, tânărul preot Vasile Cosmin Popa, hirotonit de către Chiriarhul Oradiei în data de 25 martie 2009, a primit misiunea de a zidi o nouă biserică ortodoxă în Paleu şi de a forma şi întări o comunitate dreptmăritoare românească care actualmente numără 120 de familii. Lucrările de construcţie a bisericii au început efectiv în luna mai a anului 2013, iar în prezent construcţia este ridicată până la cota de plus 6 metri. Toate aceste lucrări s-au realizat exclusiv prin ajutorul şi daniile credincioşilor inimoşi din Paleu.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Marcu, Chiriarhul Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învăţătură în care a subliniat rolul important al femeilor purtătoare de miruri, care au devenit primele vestitoare ale Învierii Domnului:

„Duminica de astăzi, a Mironosiţelor, este ziua specială după Învierea Domnului pe care Biserica Ortodoxă o închină tuturor femeilor credincioase, care sunt şi ele cuprinse în icoana femeilor purtătoare de miruri, sfinte şi credincioase, care s-au dus să ungă cu miresme trupul mort al Domnului Iisus Hristos, coborât de pe Cruce şi aşezat în mormânt de Iosif din Arimateea, Iosif cel cu bun chip, aşa cum îl numeşte Biserica noastră într-un vechi şi frumos tropar. Femeile mironosiţe nu au văzut trupul, nu L-au găsit pe Domnul Hristos în mormânt, nu s-au întâlnit cu El, dar s-au învrednicit a vedea un înger de lumină, îmbrăcat în veşmânt alb, aşa cum ne spune Sfântul Evanghelist Marcu.”

„Îngerul alb era în mormântul Domnului Iisus Hristos, care era gol, pentru că Domnul înviase, piatra era prăvălită, iar îngerul le-a arătat femeilor purtătoare de miruri locul unde a stat Domnul şi le-a spus să meargă să vestească Apostolilor Învierea Mântuitorului Iisus Hristos şi să meargă cu toţii în Galileea, unde se vor întâlni cu El. Aceste femei care au primit de la înger vestea Învierii Domnului, Maria Magdalena întâlnindu-se chiar cu El în grădină, dar L-a confundat, crezând că este grădinarul, au devenit binevestitoare ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au vestit şi ele şi Apostolii şi, astfel, lumea a crezut, şi vreme de patruzeci de zile, până la Înălţarea Sa la cer, Domnul S-a arătat, înviat fiind, celor apropiaţi ai Săi, Maicii Sale, Apostolilor, femeilor purtătoare de miruri, încredinţându-i că El este Cel Care a murit pe Cruce şi a înviat a treia zi din mormânt, în ziua de Duminică, Ziua Domnului.”

„Prin aceasta Domnul Hristos ne arată că El reaşază lumea, aşază o nouă zi, Ziua Adevărată, Ziua a Opta, Ziua Învierii, Ziua Domnului, adică Duminica. În această zi Biserica s-a întemeiat, la cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, prin venirea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli ai Domnului şi a început propovăduirea în limbile pământului, s-au botezat primele mulţimi şi, astfel, Biserica s-a întemeiat şi a crescut.”

„Pentru Biserica de la începuturi era nevoie, datorită mulţimii de oameni care se botezau, ca Apostolii să fie ajutaţi în misiunea lor, la rugăciuni, la slujbe şi la agape, şi de alţi slujitori, pentru ca Apostolii să poată propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, în Biserica primară au fost aleşi diaconii, ca să slujească la mese, aşa cum am ascultat în frumoasa pericopă de la Apostolul zilei, din cartea Faptele Apostolilor, în care ni se arată cum au fost aşezaţi în Biserică, aleşi şi sfinţiţi prin punerea mâinilor şi prin rugăciune, primii şapte diaconi.”

„Le vedem pe femeile purtătoare de miruri, mironosiţele, care au fost la Crucea Domnului, la mormântul Său, doritoare să ungă cu miruri trupul Domnului şi, apoi, le vedem ca femei credincioase, mărturisind, pe parcursul întregii istorii a Bisericii, credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos şi transmiţând-o mai departe copiilor, în familie şi în Biserică, prin rânduielile şi treptele deosebite în care femeile au fost aşezate încă de la începuturi, fecioarele şi văduvele, dar şi diaconiţele, în Biserica primară, care se ocupau cu învăţarea şi propovăduirea Evangheliei şi pregătirea pentru Taina Sfântului Botez a femeilor care doreau să devină creştine.”

„Femeile purtătoare de miruri devin, astfel, prototipuri ale întregului sobor al femeilor credincioase în Biserica lui Hristos Mântuitorul. În icoana femeilor mironosiţe avem icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, aşa cum în soborul celor şapte diaconi îi vedem pe toţi diaconii slujitori de-a lungul istoriei Bisericii, la fel cum în soborul Apostolilor propovăduitori ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos avem toată ceata preoţească a Bisericii, a celor care propovăduiesc cuvântul Domnului, fie ei episcopi sau preoţi.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, în cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, a menţionat importanta lucrare pastoral-misionară şi ctitoricească pe care vrednicul Părinte paroh Vasile Cosmin Popa o desfăşoară în această tânără parohie, înfiinţată în anul 2009, prezentând lucrările de zidire a noului sfânt lăcaş, în cei cinci ani şi o zi de la sfiţirea pietrei fundamentale, menit a fi o cetate de apărare a credinţei străbune dreptmăritoare în această parte a metropolei Oradiei.

La rândul său, Părintele paroh Vasile Cosmin Popa a ţinut să mulţumească Atotputernicului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit în aceşti ani de când, prin mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie îşi desfăşoară activitatea preoţească la Paleu. A mulţumit în chip deosebit Ierarhului pentru grija permanentă şi sprijinul oferit în aceşti ani, dar şi bunilor credincioşi din Paleu pentru dragostea cu care înconjoară biserica cea nouă la care sunt ctitori.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe dreptmăritorii creştini din Paleu pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care o desfăşoară prin zidirea noii biserici, adresând îndemnul şi încurajarea de a continua, şi pe mai departe, efortul şi jertfa construirii noului sfânt lăcaş, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor binecredincioşilor din Paleu.