Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Chiriarhul Oradiei la biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

La prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, 23 aprilie 2014, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi, la biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea, în prezența a numeroși credincioși, fiind o înainte prăznuire a hramului sfântului locaș, din vinerea Săptămânii Luminate, Izvorul Tămăduirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de elevi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea.

În predica rostită după citirea celor două pericope evanghelice, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a arătat legătura existentă între fragmentele scripturistice citite, acestea având în comun jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, sursa permanentă a mărturisirii și jertfei martirilor din toate timpurile:

„Astăzi, în miercurea din Săptămâna Luminată, 23 aprilie, Biserica Ortodoxă îl serbează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, biruința sa fiind, de fapt, în numele lui Hristos Domnul și, prin Hristos, biruința tuturor martirilor. Forța, energia și curajul martirilor vine din puterea jertfei de pe Cruce a Mielului lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care înviază, ducând firea omenească din stricăciunea în care ajunsese, prin căderea lui Adam, la nestricăciune și, mai mult decât atât, la îndumnezeire.”

„Prin jertfa pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu înomenit s-a deschis posibilitatea mântuirii oamenilor, prin venirea în lume a Mângâietorului, Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treime, în ziua Rusaliilor, la Cincizecime, Duhul Care a insuflat pe toți martirii Bisericii în credința și mărturisirea lor cu privire la Hristos Domnul, pentru Care ei și-au dat viața, dobândind Împărăția cerurilor.”

„Martirii și mărturisitorii Bisericii, din toate timpurile și din toate locurile, au în comun mărturia lor despre jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și Învierea Sa din morți, înviere care le-a dat putere și energie sfântă ca să Îl mărturisească pe Domnul nostru Iisus Hristos și să își dea viața pentru El, așa cum a făcut-o și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre marii sfinți ai Bisericii.”

„Curajul martirilor de a-L mărturisi pe Hristos Domnul cu prețul vieții nu este un dat al Bisericii doar pentru o anumită perioadă, pentru începuturile Creștinismului, ci există martiri și în timpurile mai noi. Întotdeauna, în curgerea istoriei Creștinismului, când au apărut prigoane, creștinii au fost chemați să mărturisească. Cohorte de martiri, sfinți noi mucenici sau neomartiri, s-a adăugat martirilor din vechime, mai ales în timpul turcocrației, al stăpânirii otomane islamice, unii dintre aceștia, cunoscuți cu numele, din neamul românesc, cum este Sfântul Mucenic Ioan Valahul, alții necunoscuți după numele lor, cum sunt sfinții români din sudul Dunării, aromâni sau macedoromâni, care au fost martirizați împreună cu frații lor în credință greci, sârbi sau bulgari. Mulți martiri al căror nume nu îl cunoaștem au fost și în Egipt, în Siria, în Liban sau în Palestina, tot din cauza islamului.”

„Mai aproape de timpurile noastre, îl avem pe Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, pe care îi comemorăm în chip special în acest an, la împlinirea a trei sute de ani de la martiriul lor, care au fost decapitați, la Constantinopol, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din anul 1714, pentru că au refuzat să se lepede de credința creștină.”

„În timpurile și mai aproape de vremea în care noi trăim, în secolul trecut, sub stăpânirea bolșevică în Rusia și, apoi, în țările ocupate cu forța de armata sovietică, mulți ierarhi, preoți, monahi și creștini ortodocși au fost martirizați. Dar să nu credem că s-a încheiat epoca martiriului în Sfânta Biserică. Și astăzi creștinii sunt martirizați. Mor frații noștri creștini din Egipt și din Siria, fiind victime ale prigoanei și violenței, mii de creștini ortodocși fiind răpiți sau omorâți, zeci de biserici distruse și sute de mii de persoane care mărturisesc credința creștină ortodoxă fiind nevoiți să părăsească locurile natale și să se refugieze.”

„La fel cum au făcut cei de dinaintea noastră, ierarhii, domnitorii, voievozii și boierii români, care au apărat și au ajutat să supraviețuiască comunitățile ortodoxe din întreg spațiul ocupat de semiluna otomană, și noi, moștenitorii tradiției voievodale din Țările Române, suntem chemați astăzi să fim milostivi și să îi ajutăm pe frații noștri aflați în suferințe și nevoi, care sunt prigoniți și Îl mărturisesc pe Hristos Domnul, chiar cu prețul vieții lor. De aceea, în această zi a prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, vă adresez apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru colecta în bani ce se va desfășura în întreaga Patriarhie Română, în cele trei duminici ce urmează, Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma, 27 aprilie, Duminica a treia după Paști, a Mironosițelor, 4 mai, și Duminica a patra după Paști, a Slăbănogului, 11 mai, pentru ajutorarea creștinilor ortodocși din Siria.”

După Sfânta Liturghie, Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului și parohul bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Oradea a adresat un cuvânt de bun venit Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, mulțumind Ierarhului pentru prezența la acest sfânt locaș în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și pentru dragostea și grija pe care o poartă acestei parohii.

În cuvântul de la final, Ierarhul a felicitat pe toți dreptmăritorii creștini care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adresându-le urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate și alese bucurii duhovnicești.