Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea în Duminica Tuturor Sfinților

Chiriarhul Oradiei la biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea în Duminica Tuturor Sfinților

La împlinirea a doi ani și patru zile de la târnosirea bisericii cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Duminica Sfinților Români din Oradea, ce a avut loc în Duminica a doua după Rusalii, 10 iunie 2018, în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 14 iunie 2020, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat la frumoasa biserică orădeană, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în fața sfântului lăcaș, numeroși credincioși orădeni venind să aducă cinstire Tuturor Sfinților, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa prăznuirii Tuturor Sfinţilor, din toate timpurile şi din toate locurile, subliniind modelele luminoase de viețuire creștină ale Sfinților pe care Biserică ni le pune înainte:

„În această duminică, întâia după marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, se face pomenirea Tuturor Sfinților, a Sfinților știuți și neștiuți, a Sfinților trecuți în calendar și în sinaxare și a Sfinților știuți doar de Dumnezeu, a Sfinților pe care îi chemăm în ajutor în rugăciunile noastre și a Sfinților pe care doar Dumnezeu îi știe, dar care se roagă și ei pentru noi.”

„Era cât se poate de firesc ca, în cea dintâi duminică după praznicul Cincizecimii, să se facă pomenirea Tuturor Sfinților, deoarece sfințenia, darul Duhului Sfânt, este dovada cea mai puternică a rodirii pogorârii Duhului Sfânt peste Biserică, rodire ce se numără în mulțimea Sfinților, a celor care au lăsat totul pentru Hristos, a celor care s-au abandonat în voia Domnului, care au renunțat la tot ceea ce este atrăgător, dar trecător, în lumea aceasta și au ales valorile duhovnicești nepieritoare, cele ce țin de împărăția cerurilor și care sunt darurile Duhului Sfânt revărsate cu îmbelșugare asupra Bisericii.”

„Sfinții lui Dumnezeu alcătuiesc Biserica triumfătoare din ceruri, după cuvântul Domnului pe care l-am ascultat în Sfânta Evanghelie ce s-a citit, când, la întrebarea apostolică, anume ce se va întâmpla cu cei care au lăsat toate pentru Hristos, Domnul a răspuns că aceia vor fi cu El împreună în Împărăția cerurilor.”

„Pericopa evanghelică de astăzi începe cu un avertisment ce ni se adresează în primul rând nouă, creștinilor, care avem datoria să Îl mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos înaintea lumii, pentru ca lumea să creadă. Avertismentul ne privește pe noi, creștinii ortodocși, în special, pentru că, din păcate, deși suntem botezați cu toții în numele Preasfintei Treimi și am primit moștenirea cea scumpă a Sfintei Tradiții apostolice, oameni fiind, cu slăbiciunile, scăderile și neputințele noastre, la care se adaugă greșelile, păcatele și patimile, suntem de multe ori în viața aceasta ca o trestie clătinată de vânt, fiind în pericol să cădem și să părăsim valorile de care suntem atașați și să întoarcem spatele Domnului nostru Iisus Hristos și miresei Sale, Biserica, din care, de fapt, facem parte.”

„În vremuri de încercare, mai ales, atunci când ispitele se înmulțesc și când pericolele sunt tot mai mari și mai intense, iar presiunile asupra vieții creștine devin tot mai apăsătoare, atunci apare pericolul distanțării de Domnul nostru Iisus Hristos și rușinea omenească deloc îmbucurătoare de a nu-L mărturisi pe Domnul Hristos în fața lumii, în fața oamenilor, pentru că așa este mai comod. Și simțim lucurile acestea în special în vreme de prigoană, în vreme de încercări, în vreme de ispită. Mântuitorul Iisus Hristos ne avertizează, însă, cu fermitate că, dacă ne lepădăm de El, dacă ne rușinăm să Îl mărturisim, nu ne va mai recunoaște ca ai Săi la a doua Sa venire.”

„De aceea, este foarte important ca tezaurul credinței pe care îl avem să îl transmitem cu fidelitate mai departe urmașilor, copiilor, tinerilor, celor care vin după noi. Așa cum noi am primit moștenirea sfântă a înaintașilor, avem datoria și obligația morală, dar și obligația națională, făcând parte dintr-o Biserică străveche ce s-a plămădit odată cu poporul nostru, să transmitem mai departe valorile credinței, creștinismul ortodox, tot ceea ce Biserica are în tezaurul său, generațiilor care vin după noi. Pentru noi, cei care am fost rânduiți de Dumnezeu să trăim în această parte a lumii, moștenirea noastră duhovnicească și culturală este foarte importantă, pentru că, dacă nu le-am fi avut pe acestea, ne-am fi prăbușit, am fi dispărut ca și popor.

„Dumnezeu a rânduit, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, mulțime de Sfinți din toate neamurile, care alcătuiesc cerul spiritual al Bisericii. Din fiecare neam a rânduit să se nască Sfinți, rodind astfel cuvântul Evangheliei, așa cum s-a întâmplat și în pământul străbun al țării noastre, așa încât și în România nasc Sfinți, chiar și în zilele noastre, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, pe care îi va descoperi la momentul potrivit, atunci când este nevoie, căci Dumnezeu intervine prompt în creație când este pusă în pericol mântuirea oamenilor. De aceea, și încercările pe care le primim și pe care Dumnezeu le îngăduie sunt cu știința lui Dumnezeu, iar când răbdarea ajunge la limită Dumnezeu intervine, EL fiind Stăpânul și Conducătorul universului.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

În cuvântul rostit la final Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe Părintele paroh Vasile Bota, clerul slujitor, ostenitorii și credincioșii enoriei pentru frumoasa și bogata misiune bisericească, mărturisitoare a Ortodoxiei pe aceste meleaguri, pe care o desfășoară.

Episcopul Oradiei a oficiat, după încheierea Dumnezeieștii Liturghii, Sfânta Taină a Cununiei tinerilor Daniel și Mălina Ioana Bota.