Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la Catedrala Episcopală din Oradea în Duminica a șasea după Paști

Chiriarhul Oradiei la Catedrala Episcopală din Oradea în Duminica a șasea după Paști

                                                                   Pr. Cristian Rus

 

În Duminica a șasea după Paști, 2 iunie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Ierarhul a evidențiat principalele semnificaţii duhovniceşti ce se desprind din minunea vindecării orbului din naştere, săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos:

„Îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, la fel ca și în Duminica vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, săvârșind minunea vindecării, de data aceasta a unui orb din naștere, vindecând, astfel, toată boala și toată neputința din popor, așa cum se proorocise despre El, Care este Fiul lui Dumnezeu, cum Însuși mărturisește despre Sine la finalul pericopei evanghelice de astăzi, venit în lume să ne mântuiască, și Lumina lumii, Cel Care a venit să strălucească lumină celor dintru întuneric, din latura și din umbra morții.”

„Din întuneric și din moarte, din orbirea spirituală Hristos Domnul a venit să îi scoată pe oameni. Așadar, această pericopă evanghelică trebuie văzută și în sens duhovnicesc. În primul rând este vorba, desigur, de vindecarea unui orb din naștere, însă, din punct de vedere duhovnicesc, această minune ne privește pe toți, chiar și pe cei care, din darul lui Dumnezeu, vedem lumina zilei, iar prin lumină vedem frumusețea creației lui Dumnezeu.”

„Duhovnicește vorbind, păcatul aduce în viața omului întuneric și orbire, astfel încât omul ajunge în grele neputințe și nu se mai poate ridica să vadă strălucirea slavei lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu întunecată în viața omului de păcatele sale. Numai că, Dumnezeu așa de mult îl iubește pe om, încât nu a putut răbda ca omenirea să zacă în iad și în întuneric și de aceea Îl trimite în lume pe Fiul Său, prin Care toate le-a creat, pe Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui, să Se facă Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, și întrupându-Se din Fecioara Maria a viețuit în lume, în mijlocul oamenilor, demonstrând umanității întregi că a venit din dragoste, să Se sacrifice pentru noi, să dăruiască vindecare pentru toate bolile și neputințele și mai ales vindecarea de moarte.”

„Din orbire vine să ne scoată Domnul Hristos, iertându-ne păcatele, căci ori de câte ori săvârșește o minune, nu doar că îi îndreaptă pe cei gârboviți, îi face să vorbească limpede pe cei gângavi și orbilor le redă vederea, dar Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește mereu și iertarea păcatelor. Adică, povara pe care păcatul o aduce în viața omului și pâcla pe care întunericul patimilor o întinde, pe acestea El, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, le risipește cu puterea dragostei Sale.”

„De aceea, în El este mântuirea. Apostolul Pavel, la întrebarea temnicerului «Domnilor, ce trebuie să fac pentru a mă mântui?», i-a răspuns: «Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta». Același lucru îl spune Domnul Hristos Însuși orbului pe care l-a vindecat, pe care iudeii l-au dat afară din sinagogă și care, rătăcind pe străzi, este găsit de Domnul Iisus Hristos, iar El îi spune că, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, poate să se mântuiască.”

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Mădălin Nicolae Tonca, ca diacon misionar la Protopopiatul Tinca, îmbisericit pe seama bisericii cu hramurile Învierea Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni din Parohia Holod.